Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Školáci se naladili na zelenou

​Ve středu v zeleném, tak přišli oděni do školy žáci i učitelé ZŠ T.G. Masaryka v Otrokovicích. S úmyslem přivítat blížící se jaro a vzdát hold především stromům, které jsou v přírodě nenahraditelné, uspořádali den s názvem Pocta stromům.


 

 
 

Zelený den uspořádali na škole v rámci dlouhodobého projektu Sedm barev duhy, který se věnuje nejen enviromentální výchově. „Realizaci tohoto projektu jsme zahájili v rámci nového školního vzdělávacího programu. Neřešíme zde pouze problematiku jednoho průřezového tématu Environmentální výchovy, ale snažili jsme se dotknout dalších průřezových témat jako Osobní a sociální výchovy, Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech či Výchovy demokratického občana,“ přiblížila rozsáhlý projekt ředitelka školy Marta Zakopalová.

Barva přírody obsažená v tomto projektovém dni měla symbolizovat život, zdraví a energii. Zvolit stromy za jejich zástupce bylo jednoduché. „Stromy jsou ve volné krajině nenahraditelné. Produkují kyslík, zachycují prachové částice, zadržují vodu, snižují hlučnost, poskytují hnízdiště ptákům. Mají ovšem i funkci historickou, estetickou a kulturní. Jejich výsadbu považujeme za velmi důležitou,“ zdůvodnila tuto volbu koordinátorka enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty Kateřina Skochová.

V rámci akce Pocta stromům přišli žáci i učitelé do školy naladěni na zelenou, čímž byl dán charakter tomuto dni. Na prvním stupni zavládly oblečky i doplňky všech odstínů zelené. Spolu se svými vyučujícími zpracovávali školáci vybraná témata. „Žáci prvního až pátého ročníku psali příběhy stromů. Jednalo se o Vyprávění starého dubu, co zažil, co viděl, čeho byl svědkem. Vyprávění to byla velmi zajímavá, někdy až dojímavá. Chtěli jsme tak nenásilnou formou opět připomenout dětem to, co patří k historii našeho krásného města. Žáci též staré stromy fotografovali, malovali, skládali o nich verše, tvořili svůj třídní strom, sdělovali si svá poznání o významu a využitelnosti stromů nebo je třídili podle druhů,“ objasnila činnost žáků Skochová. V závěru dne si každá třída zasadila svůj stromek na školním pozemku. Celkem jich žáci vsadili do země jedenáct. Jejich přáním bylo, aby rostly a přinesly svůj díl do zdravého ovzduší pro nás všechny.

Netradiční den ve škole se podařil a všichni zúčastnění si ho pořádně užili. Vzpomínat na celou událost budou ještě dlouhou dobu i díky vyzdobeným chodbám, kde již nyní visí práce žáků, které vytvořili během projektového dne.

 
Mgr. Lenka Krupková
tel 723 606 758, 577 680 449
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová