Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zvyšování efektivnosti výuky na Základní škole praktické Zlín
Základní škola praktická Zlín získala finanční dotaci na projekt Všichni máme stejnou cestu, jehož cílem je rozvoj počítačové gramotnosti a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami pomocí moderních metod s využitím ICT.

Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 17.12. 2008 byla Základní škole praktické Zlín, která v rámci 1. výzvy předložila projekt s názvem VŠICHNI MÁME STEJNOU CESTU,  schválena dotace finanční podpory z OP VK za účelem využití finančních prostředků z ESF.

Pracovní tým, který se podílel na přípravách a psaní žádosti měl ze získání finanční podpory ve výši 2 150 240 ,- Kč velkou radost.

V únoru 2009 zahájili členové realizačního týmu aktivity, které postupně povedou k naplnění hlavního cíle projektu -  Zkvalitnění podmínek vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami zavedením nových forem a metod do výuky, které podporují rovný přístup ke vzdělávání a zvyšování pedagogických kompetencí učitelů školy. Konkrétně se jedná o rozvoj počítačové gramotnosti a vzdělávání pomocí moderních metod s využitím ICT (informační a komunikační technologie).

Vedle hlavního cíle, projekt také usiluje o podporu výuky pomocí prezentační techniky, posílení motivace žáků ke studiu, podporu profesního rozvoje pedagogů školy a vytvoření 2 pracovních učebnic Informatika I a Informatika II do nově vzniklého předmětu ve 4. a 5. ročníku, jejichž obsah a forma budou vycházet z konkrétních potřeb a vzdělávacích možností žáků naší školy. Tak vytvoříme odpovídající podmínky pro moderní a kvalitní výuku, prostor k větší motivaci žáků učit se a zpestříme výuku, která bude pro ně názornější a atraktivnější.

Abychom mohli všechny aktivity projektu realizovat v plném rozsahu, bylo  potřeba hned na začátku realizace projektu zlepšit a zmodernizovat materiální zázemí nejen pro práci žáků, ale také učitelů obnovou stávajících PC v odborné učebně a vybavit kabinety učitelů PC technikou.

To se podařilo v měsíci březnu, kdy jsme z projektových peněz zakoupili 15 ks počítačových stanice, 1 ks notebook. 1 ks dataprojektor s držákem, 1 ks multifunkční zařízení, 2 ks tiskárny, 1 ks projekční plátno v celkové výši  378.458,- Kč. V následujících měsících nám ještě zbývá vybavit  ve škole novou interaktivní učebnu školním nábytkem a interaktivní tabulí.

V březnu 2009 jsme také zahájili  první školení pro pedagogy školy, které bylo zaměřeno na práci v prostředí MS Office 2007 a rozšířeno o tvorbu prezentací. Celkem 6x se v odpoledních hodinách sešli pedagogové v nové PC učebně školy, aby si zdokonalovali své počítačové dovednosti a rozvíjeli profesní kompetence.  

Vsichni_mame_stejnou_cestu.jpg

V dubnu, kdy bylo školení ukončeno, všichni zúčastnění obdrželi Certifikát o úspěšném ukončení vzdělávání a nyní se již plně věnují práci na tvorbě prezentací do jednotlivých předmětů. Celkem vytvoří 244 prezentací ve 13 vzdělávacích předmětech.

Postupně budeme na realizaci projektu společně pokračovat a věříme, že bude přínosem jak pro pedagogy školy, tak i pro samotné žáky, stane se zdrojem inspirace a nových podnětů pro další práci.

Podrobné informace o projektu jsou uveřejněny na webových stránkách projektu http://www.zsp-mostni/esfprojekt.

 

Kontaktní osoba 

 Mgr. Věra Kundratová. tel.: 723 609 915, e-mail: v.kundratova@centrum.cz 

 
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová