Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Ve sborovně proběhl netradiční seminář kritického myšlení

Učitelé ZŠ Kostelec u Holešova absolvovali dvoudenní seminář Čtením a psaním ke kritickému myšlení pod vedením lektora PhDr. Kyncla.


 
Sborovna je jakési tajemné místo, kolem kterého žáci chodí po špičkách a učitelé se obávají, jaké úkoly tam na ně zase čekají. Ale na dvoudenní seminář Čtením a psaním ke kritickému myšlení pod vedením lektora PhDr. Kyncla jsme se všichni těšili. Proběhl ve dnech 29. a 30. 9. 2008 v prostorách naší školy. Pozvali jsme i kolegyně z partnerských škol EVVO, se kterými jsme zvyklí spolupracovat. Seminář vhodně navazuje i na náš školní vzdělávací program „Petrklíč“a projekt „Zdravá škola“. Jeho první část proběhla již na jaře a mnozí z nás si od té doby leccos mohli vyzkoušet v praxi. 
 
 

Vzali jsme si k srdci, že jako učitelé nemůžeme ustrnout a je nutné se sebevzdělávat, abychom obohacovali své hodiny o zajímavé a aktivní formy výuky. Samozřejmě, že se účastníme mnoha vzdělávacích aktivit, ale proč se nám zalíbil právě seminář pořádaný pro celý pedagogický sbor?

Pokud se semináře účastní jen jeden zástupce školy, měl by ostatním sdělit své poznatky. Ale zprostředkované informace nikdy nejsou tak působivé a mnohdy ani dostatečně nevysvětlí dané metody. Nadšení okamžiku vyprchá a než dostane prostor sdělit své poznatky kolegům, loví v paměti (a v poznámkách), kde vlastně byl. A také proto, že doma je doma. Zajisté si již každý učitel vyzkoušel na vlastní kůži, jaké to je, ocitnout se mezi dalšími třiceti kolegy z různých škol na semináři, kde je nutné spolupracovat, předvádět se, mluvit před ostatními apod. Většinou se každý drží zpátky. Ale ve známém prostředí odpadá ostych z neznámých lidí a je hned od začátku uvolněnější atmosféra. Utvoříte skupiny s kolegy, které znáte a víte, co můžete očekávat, ale také je můžete poznat trošku jinak. Nastolí se atmosféra jako ve třídě. Pohoda zvyšuje úroveň a prožití semináře.

 
 

Neméně důležité je pak následné využití poznatků v praxi. Můžeme si totiž okamžitě předávat informace o úspěchu nových metod v určitých třídách, můžeme navazovat v jednotlivých předmětech v podobném duchu, společně motivovat, uplatnit různé metody v dlouhodobějších projektech. Volné psaní, párové čtení, učíme se navzájem, skládačkové učení to jsou metody, které se nám obzvlášť zalíbily. Ihned jsme mohli konzultovat jejich možné využití v daném učivu, v konkrétních třídách.

Jde nám hlavně o to, zpestřit dětem vyučování. Na netradiční způsoby výuky jsou zvyklí a nové aktivity vždy ocení a zapojují se rádi.

 
 
Mgr. Marta Kuběnová
ZŠ Kostelec u Holešova
 
 
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová