Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Romské děti míří do běžné školy
Ojedinělý vzdělávací projekt, jaký nemá ve Zlínském kraji obdobu, se v příštím školním roce chystají spustit ve valašskomeziříčské Základní škole Masarykova. Jeho podstatou je řízená integrace romských dětí.

„Letos v září otevřeme dvě první třídy – jednu romskou, druhou pro děti z majoritní části populace. Počítáme s tím, že během školní docházky se obě třídy spojí,“ vysvětluje místostarostka Dagmar Lacinová (ČSSD) a dodává, že cílem je zohlednit specifické vzdělávací potřeby Romů.

Do školy, která působí ve spádové oblasti s větším počtem romských rodin, se na příští školní rok zapsalo 20 prvňáčků – polovina romských dětí, druhá polovina z majoritní části populace. Naproti tomu do takzvané zvláštní školy, kam většina z nich v minulosti směřovala, nastoupí pouze jediné romské dítě.

Významně k tomu přispěla skutečnost, že místní Charita v Základní škole Masarykova třetí rok provozuje Komunitní centrum Zeferino, zaměřené na práci s romskými dětmi. Zdejší odborné pracovnice u nich rozvíjejí základní hygienické návyky, pomáhají jim s přípravou do výuky a pořádají pro ně volnočasové aktivity. „Částečně tak suplujeme rodiny, mnohdy početné, kde děti nemají vhodné podmínky pro přípravu do školy,“ doplňuje ředitelka Charity Zdislava Odstrčilová.    

„Mohli jsme nastávající prvňáky rozptýlit do obou tříd, ale to by nefungovalo,“ shrnuje dlouholeté zkušenosti ředitel školy Otto Medek. Vzdělávací potřeby Romů jsou podle něj specifické. Proto se jim bude věnovat učitelka s náležitou kvalifikací a zkušenostmi.

„Žáci i jejich rodiče si musejí vštípit do paměti, že mají povinnosti. Budeme považovat za úspěch, bude-li alespoň polovina Romů vodit své děti pravidelně do školy,“ připouští ředitel, jenž nyní jedná s odborem sociálních věcí městského úřadu o tom, že by část sociálních dávek vyplácených rodičům romských dětí plynula na konto školy, která jim zajistí například stravu či nákup státem nehrazených pomůcek.

„Co snad může působit jako segregace, je ve skutečnosti úspěch. Romské děti nebudou navštěvovat takzvanou zvláštní, nýbrž klasickou základní školu s perspektivou zařazení do běžných tříd,“ tvrdí Dagmar Lacinová. „S rodiči romských i neromských žáků jsme obě varianty projednali. Přestože s námi zvoleným řešením souhlasí, budeme s nimi o našem projektu dále diskutovat,“ ujistil ředitel školy.

Valašské Meziříčí proslulo vstřícným postojem vůči romské menšině. Už v polovině 90. let zde realizovali projekt zaměřený na předškolní přípravu těchto dětí. Na prahu nového tisíciletí tady pod patronací nizozemského ministerstva zahraničí proběhl takzvaný Romprojekt, jehož cílem bylo zvýšit vzdělanost a odbornou zdatnost dospělých Romů a zvýšit tak jejich šance na trhu práce. 

 

Otevření dvou prvních tříd v ZŠ Masarykova

Základní škola Masarykova je umístěna v části města Valašské Meziříčí, kde má trvalé bydliště větší počet romských rodin. Většina z nich dříve zapisovala své děti do tzv. zvláštní školy.

K zápisu do prvních tříd v únoru 2009 přišlo na Základní školu Masarykova rekordních 30 dětí, z toho 14 dětí romských. Několik rodičů požádalo o odklad školní docházky, do první třídy tedy bylo zapsáno celkem 20 dětí, z toho 10 dětí romských. Naproti tomu do zvláštní školy se zapsalo pouze jedno dítě.

Tento výsledek považujeme za velký úspěch dlouhodobé práce s romskou komunitou prostřednictvím centra Zeferino, které provozuje místní charita a jehož sídlo je už třetím rokem právě na Základní škole Masarykova.

Činnost Zeferina spočívá v práci s dětmi předškolního věku, která je převážně zaměřena na přípravu dětí na povinnou školní docházku, ale také se věnuje dětem, které již základní školu navštěvují – a není jich málo (1 tř. – 4, 2. tř. - 7, 3. tř. – 10, 4. tř. – 2, 5. tř. – 3, 6. tř. – 2, 7. tř. – 1, 8. tř. – 2). Jak je vidět, od začátku působení centra v základní škole se počet zapisovaných dětí zvýšil. Děti mají možnost v centru po vyučování připravit se na výuku nebo zde aktivně trávit volný čas. Často se propojují aktivity školní družiny s volnočasovými aktivitami centra.

K rozhodnutí otevřít dvě první třídy jsme dospěli po poradě vedení města, vedení a pedagogů Základní školy Masarykova, centra Zeferino a také na přání rodičů.

Jde o proces řízené integrace, která na krátkou dobu zohledňuje specifické vzdělávací potřeby dětí. Mnoho romských rodin nevyužívá možnosti posílat děti do mateřských škol, kde jsou děti v posledním ročníku systematicky připravovány na povinnou školní docházku, a proto jim v první třídě některé dovednosti chybí. Abychom se dětem mohli lépe a intenzivněji věnovat, rozhodli jsme se otevřít samostatné třídy. Počítáme s tím, že se v průběhu školní docházky obě třídy spojí.

O tom, že se město Valašské Meziříčí nechová nepřátelsky, ale naopak velmi vstřícně k integraci romské menšiny, svědčí celá řada projektů realizovaných v součinnosti s Demokratickou aliancí Romů, Střediskem volného času Domeček, základními a středními školami, Charitou a dalšími organizacemi a sdruženími. Za všechny můžeme uvést vzdělávací projekt ROMPROJEKT, realizovaný ve spolupráci a holandským městem Bussum a v této chvíli se dokončuje jeho druhá fáze – vybudování Romcentra, pro které město poskytlo objekt na Sokolské ulici.

 

Josef Beneš

tiskový mluvčí Městského úřadu Valašské Meziříčí

tel. 724 270 758

 
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová