Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
„Léčíme se, učíme se, bavíme se v lázních i v nemocnici…“

„Léčíme se, učíme se, bavíme se v lázních i v nemocnici…“ – to opravdu platí pro žáky Základní školy při dětské léčebně v Luhačovicích, kteří absolvují několikatýdenní léčebný pobyt v dětské léčebně Lázní Luhačovice nebo při hospitalizaci ve zlínské nemocnici.


01.jpg02.jpg

Škola, jejíž historie sahá do počátku padesátých let minulého století, nabízí své pedagogické služby žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. V našem případě jde o děti se zdravotním znevýhodněním, které jsou opakovaně či dlouhodobě nemocné, po úrazu, v rekonvalescenci, s chronickými příznaky nemoci a jejichž stav vyžaduje lázeňský léčebný pobyt, případně léčení v nemocnici.

Úkolem školy je pak zajistit, aby se dítě mohlo i přes svou nemoc učit a zařadit se do dětského kolektivu, aby zvládalo školní výuku i se svou nemocí, případně s častými školními absencemi, aby se nebálo komunikovat v novém prostředí a bylo psychicky odolné. Škola tak doplňuje pedagogickými a psychologickými prostředky komplexnost léčebného působení na dítě a podporuje ozdravný proces a návrat dítěte zpět do rodiny a do kmenové školy.

Vkusně a účelně zařízené školní učebny najdete v lázeňských domech Miramonti a Vítkov, kde se mohou vzdělávat žáci od 1. až do 9. ročníku. Školní pracoviště pro hospitalizované děti je také v dětském oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně.

 
Blíže o pedagogické práci
 

Tým speciálních pedagogů se věnuje svým žákům individuálně a spolupracuje přitom úzce s jejich kmenovými školami. Komunikace mezi pedagogem a žákem je v naší škole  nadstandardní, což mnohé děti v běžné škole nezažívají. Pedagog vede žáka tak, aby věděl, co se za několik týdnů u nás naučil a aby si prožil školní úspěch i přes překážky způsobené nemocí. Motivujeme ho povzbuzením a pochvalou, hodnotíme ho podle jeho osobního pokroku v učení. Nejlepším vysvědčením pro pedagogy je, když se žák vrátí do své kmenové školy v dobré školní kondici a bez problémů plynule pokračuje ve své práci.

 
Jak se žije - dětem v naší škole?      
                      

Vedle léčebných procedur, rehabilitací a vycházek patří část dne v dětské léčebně školnímu vyučování. Žáci se učí 2 – 3 hodiny denně a pod vedením našich pedagogů individuálně pokračují ve svém učivu podle plánů kmenové školy. Při výuce mohou žáci používat zajímavé počítačové programy ve všech předmětech, mají k dispozici rozmanité encyklopedie, učí se větší samostatnosti a odpovědnosti za své vzdělávání a učební výsledky. Ve třídě se seznamují s dětmi z celé republiky a z různých typů škol a mají tak jedinečnou příležitost poznat různost lidí, učí se respektovat jejich odlišnosti, přirozeně se u nich rozvíjí sociální chování.

V odpoledních a večerních hodinách pak nabízí škola dětem zájmovou činnost ve školní družině – hrají si, soutěží, tvoří, relaxují, poznávají lázně i město, chodí do přírody, mohou se přes internet bavit s rodinou a kamarády…

V nemocnici jde ještě víc o „školu hrou“ – vesele a inspirativně vyzdobené pokoje a chodby dětského oddělení, k dispozici spousta her, výtvarných materiálů a audiovizuálních pomůcek, počítač s výukovými programy a s připojením na internet. Děti si mohou vybrat aktivitu podle svého zdravotního stavu – zábavnou, odpočinkovou nebo výukovou. Tím vším je provázejí zkušené a vždy pozitivně naladěné učitelky a vychovatelky, které jim pomáhají překlenout a smysluplně využít obtížné období hospitalizace.

 
A rodiče?
 

S rodiči navazujeme kontakt hned první den - informace o dítěti, jeho zdravotních problémech a školních výsledcích nás velmi zajímají. Jsme s rodiči v kontaktu i v průběhu léčebného pobytu – telefonicky i elektronickou poštou. Při odjezdu dítěte z léčebny pak třídní učitelé hovoří s rodiči o tom, jak se dítěti u nás ve škole dařilo, a také poradí další postup v kmenové škole.

Stejně tak hovoříme s rodiči při návštěvách v nemocnici a oni se sami mohou přesvědčit, jaké aktivity dětem nabízíme, aby jim dobré psychické vyladění pomohlo při uzdravování.

 
Jsme tady pro vás
 

Základní škola při dětské léčebně Luhačovice je svým zaměřením i organizací práce ojedinělá ve Zlínském kraji. U zrodu této instituce před mnoha desetiletími stály osobnosti z řad pedagogů, lékařů a vedoucích lázeňských pracovníků, od roku 1999 se stala její součástí také škola ve zlínské nemocnici.

Díky třem generacím pedagogů se tato škola vyprofilovala v moderní vzdělávací instituci, která drží krok s novými trendy ve školství a je připravena poskytovat výchovu a vzdělání podle svého „na míru šitého“ školního vzdělávacího programu.

Mgr. Hana Šmardová, ředitelka školy   

 

Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová