Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Žáci si připomněli Den Země
Žáci otrokovické ZŠ Trávníky si dnes stejně jako jejich kolegové v jiných školách v celé republice připomněli Den Země. Zajímavé dopoledne žáci zahájili prověrkou znalostí prostřednictvím ekotestu. Po něm se všichni rozešli na jednotlivá stanoviště s nejrůznějšími úkoly.

„Žáci odhadovali vzdálenosti, objemy i teplotu. Ověřili si a v praxi zkusili třídění odpadu a u hřbitova odpadů se naučili, jak dlouho se takový odhozený nepořádek rozkládá. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Sluníčko pak žáci skládali z nasbíraných plastových vršků logo své školy. V neposlední řadě se u plnění dalších aktivit učili navzájem spolupracovat a komunikovat,“ přiblížila ředitelka ZŠ Trávníky Jana Večeřová s tím, že její škola je aktivně zapojena do projektu Ekoškola a ekologické výchově věnuje průběžně zvýšenou pozornost.

Dopoledne na žáky dále čekal rozbor vody a cestou školním lesem i hledání věci, které tam nepatří. Zkoumali také ekosystém školního jezírka, poznávali rostliny i živočichy a voda byla také hlavní náplní netradiční vyučovací hodiny českého jazyka. Žáci ekologického praktika průběžně zpracovávali své práce o okolních ekosystémech školy a chráněných přírodních oblastech Zlínského kraje. Dnes své výsledky prezentovali spolužákům a akce na jednotlivých stanovištích dokonce sami připravili a řídili. „Naplnili jsme tak motto našeho školního vzdělávacího programu s názvem Pomáháme si růst. Do Dne Země se zapojili i děti a učitelé na prvním stupni. Zde byl program věnován evropským šelmám,“ dodala Jana Večeřová s tím, že žáci už dopředu spolupracovali na výtvarném díle, v němž si každý žák na obrovské mapě vodních toků našel svoji vlastnoručně vyrobenou lodičku s textem o vodě. 

 

Ing. Milan Plesar, tel. 577 680 449723 606 758 
 
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová