Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Na skok u Karla aneb Oslavy 700. výročí narození Karla IV.

​V pátek 6. 5. 2016 si žáci Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti připomněli 700. výročí narození Karla IV., císaře říše římské a krále českého. 

Tato osobnost, která byla před několika lety celonárodním hlasováním označena dalším titulem, a to Největší Čech, je jistě žákům dobře známa jak z hodin dějepisu nebo českého jazyka, tak i z mnoha starších českých filmů. Nicméně suma znalostí nabytých klasickou výukou si čas od času zaslouží i praktickou aplikaci. Dějiny netvoří jen velké osobnosti, žijí je především „obyčejní" lidé, kteří pracovali, jedli nebo se oblékali bez postranního úmyslu vstoupit do dějin. A protože na SŠPHZ Uherské Hradiště pracují pedagogové společenskovědních předmětů, kteří se nebojí interaktivní výuky (můžeme krátce připomenout čtenářské konference či besedy s pamětníky, kteří přežili holocaust nebo dobu fašistické a komunistické perzekuce), bylo rozhodování snadné. V neposlední řadě se tak naše škola zapojila do oslav, které vyhlásila Generální konference UNESCO, jež prohlásila 700. výročí narození Karla IV. Lucemburského, patrona vzdělání, umění a hospodářského rozvoje, tzv. výročím UNESCO.

Žáci prvních ročníků se stali turisty v čase. Prošli jednotlivá stanoviště, na nichž se aktivně účastnili nejrůznějších typických činností doby 14. století. Sami „domácí" vyučující dějepisu připravili žákům kurz středověkého léčitelství (Mgr. Kateřina Pelikánová), stavbu makety hradu Karlštejn (Mgr. Pavel Šupka) a kuchařský receptář (PhDr. Pavlína Mikulcová), při němž žáci uvařili pohankovou a jáhlovou kaši a následně ji pochopitelně ochutnali.


Druhým aktérem zajímavého dopoledne byli členové spolku Živá historie do škol, který poskytuje základním a středním školám program přibližující typické aspekty středověké společnosti. Tento spolek je součástí projektu Otec vlasti Karel IV., z.s. Osm mladých historiků provedlo žáky několika stanovišti. Nejprve kurzem psaní středověkého textu. Kdo pana písaře neposlouchal, byl ztrestán způsobem, jak to náš osvícený Jan Amos rozhodně nedoporučoval. V další „komnatě" žáci zkoušeli tkát látku na zjednodušeném stavu a obléci si typické prvky dobového oděvu. Zbrojíř zapojil žáky do výroby kroužků potřebných k drátěné zbroji a vojenský instruktor seznámil mladé bojovníky s druhy sečných a bodných zbraní, jakož i se způsobem vojenské taktiky. Školní chodba se vzápětí proměnila v arénu, kde mladý rytíř s kopím, tažen svými spolužáky na dřevěném koni, bravurně zasáhl terč protivníka. Počasí nám v pátek přálo a na školním dvoře byla výuka zakončena prací s manuálním soustruhem a třešničkou na dortu byla lukostřelba. Děkujeme touto cestou zejména koordinátorovi spolku Živá historie Mgr. Romanu Mikulcovi za výbornou komunikaci, ochotu a pohotové jednání.


Den s Karlem IV. se stal příjemně a užitečně stráveným dopolednem. Žáci se spontánně zapojovali do nabízených aktivit, živě diskutovali jak s vyučujícími, tak i se specialisty jednotlivých řemesel. Ukázalo se, že oborová specializace žáků nebyla vůbec na překážku. Chlapci technických oborů projevili nejen zájem o válečnictví či soustružení, ale pekli se stejným nadšením jako v michelinské restauraci. A z dívek hotelovky či zdravky bychom dozajista s úspěchem sestavili úspěšnou bojovou jednotku. Hlavní cíl, totiž ukázat žákům, že historie může být živá, byl úspěšně splněn. Toto předsevzetí budeme na naší škole naplňovat i v budoucnu.

Závěrem patří poděkování vedení školy za umožnění tohoto dne, kolegům za trpělivost, protože některé aktivity byly poněkud hlučnější, a zejména organizaci SRPŠ při naší škole ( Soňa Juračková) za významnou podporu.

Autor: Pavel Šupka
Vložil/a: Radka Evjáková