Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Inovací k vytvoření atraktivnějšího vzdělávacího prostředí na SPŠP-COP Zlín
​​Vyučující zlínské průmyslovky se účastní projektu mobility osob ve školním vzdělávání s názvem "Inovací k vytvoření atraktivnějšího vzdělávacího prostředí na SPŠP-COP Zlín". Obsahem kurzů je podpora ICT a jazykových kompetencí, budování dobrých vztahů ve třídě a příprava žáků na individuální podnikání.

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje. Naše škola tuto možnost využila a v letech 2015-2017 se naši vyučující účastní projektu mobility osob ve školním vzdělávání s názvem "Inovací k vytvoření atraktivnějšího vzdělávacího prostředí na SPŠP-COP Zlín". 

Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín patří mezi pracoviště s vysokou profesní úrovní, což v současné době znamená mnohem větší nároky jak na vedení školy, tak na učitele odborného i teoretického vyučování. Abychom udrželi krok se současnými trendy i s konkurencí, snaží se management školy tuto úroveň stále zlepšovat. Apeluje na učitele, aby ve svém přístupu nezkostnatěli, ale naopak stále zlepšovali a inovovali své metody výuky i přístupy. Jednou z možností, jak těchto cílů dosáhnout, je účast na mezinárodních vzdělávacích kurzech, seminářích a stínování v zahraničních školách. Proto jsme vypracovali tento projekt, který je realizován za finanční podpory Evropské unie.

  • Modernizujeme vzdělávání prostřednictvím nástrojů informačních a komunikačních technologií, proto se vyučující IT zúčastní kurzu v Istanbulu (srpen 2016), jehož hlavním cílem je podpořit výuku ICT.
  • Podporujeme zdokonalování jazykových kompetencí pedagogických pracovníků v rámci jejich profesního rozvoje prostřednictvím inovativních metod a výměnnou zkušeností – stínování učitelky AJ ve Stockholmu (únor 2016).
  • Při tom všem také samozřejmě podporujeme udržování přátelské atmosféry ve třídě ducha týmové spolupráce, což přispívá k většímu pracovnímu úsilí studentů, rychlejšímu profesnímu růstu a větší operativnosti v rámci konkurence. Chceme tak zabránit předčasnému ukončování studia našimi žáky, což je jeden z problémů, se kterým naše škola musí každý rok bojovat. Proto se naše vyučující zúčastnila kurzu „Budování emočních vztahů ve třídě jako prevence před předčasným opuštěním školy žáky" (Řím, podzim 2015).
  • Ve výuce se intenzívně zabýváme přípravou na povolání spojená nejen s individuálním podnikáním, ale i s prací ve veřejném sektoru. Snažíme se využívat všechny dostupné formy přípravy na soběstačnost studentů v konkurenčním prostředí jak domácího, tak jednotného evropského trhu. Mezi studenty vnímáme velký zájem si teoretické poznatky z výuky ověřit prakticky ve studentské firmě, která by byla inspirací pro všechny naše stávající obory - kurz „Výuka podnikání ve školách; prožitkové přístupy a evropské priority" (Itálie, podzim 2016).
  • Zajištěním kvalitního všeobecného, jazykového a odborného vzdělávání na základě získání zahraničních zkušeností, nových postupů a nástrojů v různých oblastech může naše škola zvýšit kvalitu a inovovat přístupy v odborné činnosti a mezinárodní spolupráci. K tomu nám přispěje kurz „Strukturované studijní návštěvy škol a jiných vzdělávacích institucí" (Malaga, podzim 2016).
  • Vzhledem k faktu, že naši studenti pocházejí z různých prostředí a rodinných zázemí, mnohdy sociálně slabých a znevýhodněných, věnujeme zvýšenou pozornost problému udržení rovnosti ve třídě. Proto se snažíme vytvořit vstřícné prostředí a podmínky pro žáky a rodiče pocházející z různých sociálních vrstev a zajistit jim rovný přístup i rovnocenné vztahy mezi spolužáky navzájem. „Řešení rozmanitosti a zajištění rovnosti ve třídním kolektivu" (jaro 2017).
  • Napříč všemi předměty prosazujeme výchovu k evropské sounáležitosti, zejména získáváním nových zkušeností, které způsobují posun nejen ve vnímání studentů, ale i pedagogických pracovníků. Dochází u nich k uvědomění si faktu, že jsou nejen obyvatelé, ale i občané Evropy. V tomto ohledu jsou přínosné všechny mobility, protože vyučující naší školy budou po každé z mobilit seznámeni nejen s obsahem kurzu, ale i s kulturou a zvláštnostmi každé země, ve které mobility proběhly, a jejich úkolem potom bude tyto poznatky vhodně začlenit do výuky.
Mezinárodní mobility jsou v ohledu získání praktických zkušeností nenahraditelné. Účast v tomto projektu nám pomůže porovnáním vzdělávání s ostatními evropskými zeměmi ke zvýšení kvality výuky i motivace jak studentů, tak pedagogických pracovníků.  

20160212_105546.jpg  
20160204_103933.jpg       
ERASMUS-logo.jpg


Autor: Kateřina Dvořáková
Vložil/a: Jana Vodáková