Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Hipoterapie dětem pomáhá

Od roku 2008 nabízí DDM Sluníčko Otrokovice Jezdecký kroužek pro děti se zdravotním znevýhodněním.Děti v doprovodu rodičů společně s pedagogem volného času a vodičem jezdí a cvičí na koni. 

Velmi příznivě se projevila u dětí doteková terapie. Přímý kontakt s koněm přináší uspokojení a energii. Dětem činnost přispívá ke zdokonalování zdravotního stavu, rozvíjení komunikace v novém prostředí a v komunikaci s novými lidmi.

Z minulých let máme velké zkušenosti. Dokonce i lékaři vyjadřují směrem k nám pochvaly za kvalitně odváděnou činnost. 

Rozvíjíme u dětí přirozené sebevědomí, návyky správného držení těla, vytváříme pozitivní vztah k pohybu a zdravému životnímu stylu. Dítě dokáže spolupracovat s ostatními, respektuje jejich prostor a rozvíjí získané návyky a postoje. Prohlubujeme smyslové a estetické vnímání, rozvíjíme motoriku.

Jedná se o naplňování cílů sociálních, samostatnost, vzájemná podpora, tolerance, kolektivní spolupráce. S každým dítětem pracujeme individuálně a pravidelně vzájmu provozovaného kroužku. Jedná se o pravidelnou činnost zájmového vzdělávání.

Činnost probíhá nepřetržitě po celý školní rok. Zájmový kroužek nepřerušujeme ani v době prázdnin, ani vlivem špatného počasí. K činnosti využíváme rampu, která slouží k jednoduššímu nasedání na koně a halu v době nepříznivého počasí.

Rozvíjíme sociální do​​vednosti:

  • vedeme k porozumění sobě samému a druhých,
  • napomáháme k zvládání vlastního chování,
  • přispíváme k utváření dobrých mezilidských vztahů, 
  • rozvíjíme základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce a dovednosti pro řešení konfliktů, 
  • formujeme studijní dovednosti a dovednosti duševní hygieny. 
V oblasti postojů a hodnot pomáháme k utváření pozitivního postoje k sobě samému a k druhým, vedeme k uvědomování si hodnoty spolupráce, pomoci, různosti lidí, názorů, mravních rozměrů různých způsobů lidského chování a napomáháme primární prevenci sociálně patologických jevů.

Odměnou nám je zlepšující se stav našich dětí.

Odkaz na video o hipoterapii:

Autor: Jiřina Kovářová
Vložil/a: Radka Evjáková