Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Daruj krev – zachráníš život

​Ve Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické je již letitou tradicí, že žáci maturitního ročníku oboru zdravotnický asistent jdou příkladem svým mladším spolužákům i jiným občanům a bezplatně darují krev na místní transfúzní stanici Uherskohradišťské nemocnice.

 O důležitosti krevní transfuze i krevních derivátů pro léčbu a mnohdy i záchranu životů pacientů se žáci dovídají již v prvním ročníku, v hodinách předmětu somatologie – zabývajícím se strukturou a funkcí lidského těla. Další informace získávají v hodinách ošetřovatelství a nejvíce jich pochopitelně získávají při praktickém vyučování – při ošetřování nemocných na pracovištích Uherskohradišťské nemocnice, kam docházejí vykonávat odbornou praxi.

Samotnému darování krve předchází vyplnění dotazníku, základní laboratorní testy a vyšetření lékařem. Někteří z nich se této akce účastní pouze jednou, jiní se následně stávají pravidelnými dárci a docházejí pak na transfúzní stanici tuto ničím nenahraditelnou tekutinu bezplatně poskytovat dlouhodobě. Velký význam v této aktivitě žáků má také skutečnost, že vlivem výuky a osvětových aktivit odborných učitelek školy se mnozí z dobrovolných dárců krve současně zapisují do registru dárců kostní dřeně. Jsou tak v případě nalezení vhodných transplantačních znaků ochotni i zde pomoci.


Jsme na tyto naše žáky velmi hrdí, protože svým zodpovědným a empatickým chováním naplňují známé heslo „daruj krev – zachráníš život".

​​Závěrem malá statistika - za posledních pět let darovalo krev z řad naší školy:

  • ve školním roce 2010/2011 17 žáků
  • ve školním roce 2011/2012 23 žáků
  • ve školním roce 2012/2013 22 žáků
  • ve školním roce 2013/2014 21 žáků
  • ve školním roce 2014/2015 19 žáků
  • ve školním roce 2015/2016 11 žáků (zatím; stále pokračujeme…)

Celkově se počet dárců krve za celé období, kdy se této aktivitě věnujeme, blíží magické hranici 500 žáků Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické. Ve svých osvětových činnostech i nadále nepolevujeme.​


Autor: Pavlína Juráková
Vložil/a: Radka Evjáková