Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Ve Zlíně byly představeny minipodniky působící na školách

Představení tzv. minipodniků působících na středních a základních školách ve Zlínském kraji bylo součástí Podnikatelského fóra, které se v úterý 28. dubna 2015 uskutečnilo v prostorách 14I15 BAŤOVA INSTITUTU ve Zlíně. 

Tyto minipodniky působí v rámci projektu Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji, který je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Smyslem minipodniků, které jsou založeny na principu tzv. fiktivní firmy, je připravit žáky středních a základních škol na samostatné podnikání a rozvíjet schopnosti a dovednosti k tomu potřebné. Pod dozorem svých pedagogů se učí objednávat materiál, zpracovávat faktury, tvořit smlouvy, propagovat svoje výrobky a služby, komunikovat se zákazníky a spoustu dalších věcí. Spolupracují přitom s reálnými firmami na trhu.


Ve Zlínském kraji funguje celkem 14 minipodniků, které působí na Střední odborné škole Luhačovice, Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod, Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, Střední škole oděvní a služeb Vizovice, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín a na jejich partnerských základních školách. Jejich činnost spadá nejen do oborů služeb (gastronomie, cestovní ruch, kadeřnictví nebo tvorba časopisů), ale najdeme mezi nimi i takové, které se zabývají plastovou výrobou, logistikou a skladováním. Například na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod minipodniky suplují reálnou plastovou výrobu. Na základě přijatých objednávek od jedné z luhačovických firem se v rámci jednoho minipodniku vyrábí víčka na vstřikovacím lisu a na to navazuje další minipodnik Logistika a skladování, kde probíhá příjem, výdej, vážení, balení a expedice víček.

Průzkumy ukazují, že žáci středních odborných škol často pociťují nedostatky svého praktického vyučování. A to nejen z hlediska velmi omezených možností výběru firem, u kterých svůj praktický výcvik absolvují, ale také proto, že jsou často u zaměstnavatelů využíváni pouze na pomocné práce. Taková praxe neplní zcela svůj účel a sami žáci si pak svou nedostatečnou průpravu uvědomují. A právě existence minipodniků by měla významně přispět k tomu, že prostřednictvím této praktické činnosti ve škole získají užitečné zkušenosti a dovednosti, které pak mohou uplatnit ve svém budoucím povolání.   
Autor: Jan Vandík
Vložil/a: Radka Evjáková