Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Projekt „Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje“ vstupuje do závěrečné části

Projekt  OPVK „Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje“ vstupuje do své závěrečné části

 

​Projekt OPVK „Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje“ řešený na UTB ve Zlíně ve spolupráci se SŠPHZ Uherské Hradiště, SŠSP COP Zlín, SOŠG Staré Město a ZŠ Třída Svobody 868 vstupuje do své finální části. Od začátku jeho řešení, března 2014, byly uskutečněny desítky akcí pro podporu popularizace vědy mezi dětmi a mládeží ve Zlínském kraji a mnohé další běží nebo teprve proběhnou.

 

Velký ohlas, jak mezi dětmi, tak jejich učiteli, má Univerzita školního věku, kdy žáci základních škol navštěvují laboratoře Fakulty technologické, kde se seznamují s odbornou technikou a postupy využívanými při biologických, chemických a fyzikálních experimentech. Již na jaře a na podzim si děti samy vyzkoušely senzorické hodnocení nápojů a přípravu tvarohových specialit. Byl jim představen nový dynamicky se rozvíjející vědecký obor obecně nazývaný „molekulární gastronomie“ a největší ohlas získala příprava „domácí“ zmrzliny pomocí kapalného dusíku. Aktuálně jsou žákům atraktivní formou přibližovány další oblasti přírodních věd, a sice fyzika a chemie. Před Vánočními svátky roku 2014 proběhla série akcí s podtitulem „Fyzika hrou“, na kterých si mohli účastníci na vlastní kůži vyzkoušet, jak funguje Wimshurstův generátor, přesvědčit se o tom, že i sklo může před očima doslova zmizet, nebo se pokusit pomocí jednoduchých reaktantů vyrobit tzv. trampolínu pro bubliny. V současné době se finišují přípravy Univerzity školního věku na téma „Dobrodružná výprava do světa chemie“. Děti budou svědky řady poutavých experimentů, jako příklad lze uvést přípravu Duběnkového inkoustu, ale např. také inkoustu mizejícího. Jsme přesvědčeni, že děti nadchne vše, co hoří nebo svítí, proto si budou moci vyzkoušet řadu pokusů pracovně nazvaných „Chemie ohně a dýmu“ a „Svítící chemie“.​ 

foto1.jpgfoto2.jpg
 

Jak na půdě středních škol, tak na UTB se uskutečňují Road show určené pro středoškoláky. Akce jsou zaměřeny na propagaci nejaktuálnějších výsledků ve vědě a výzkumu prostřednictvím populárně naučných přednášek. Jedná se např. o poznatky z oblasti bioniky, biodegradability látek, molekulární gastronomie, kvantové fyziky nebo teorie chaosu a nabývají na stále větší oblibě.

foto3.jpgfoto4.jpg 

 

Středoškoláci se účastní Badatelských výprav do zajímavých lokalit Zlínského kraje. Přímo v terénu jsou odborníky z UTB seznamováni s faunou a flórou zajímavých oblastí jako jsou např. Národní přírodní památka Váté písky, Chřiby, ekosystém Baťova kanálu nebo s technickými a přírodovědnými památkami měst v okolí. Na nedávné výpravě v Kroměříži měli studenti možnost podívat se do biskupské minco​vny, navštívit protiatomový kryt, vidět Foucaultovo kyvadlo nebo navštívit Květnou zahradu. Další žáci SŠ se podívali do Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích, kde jim byly ukázány změny v krajině způsobené vlivem lidské činnosti či techniky tvorby starých map.

 

 

Nadaní středoškoláci se nyní aktivně účastní Junior projektů, kdy intenzivně zpracovávají v Laboratorním centru FT zadaná témata z  technických a přírodovědných oblastí pod vedením zkušených odborníků z Fakulty technologické UTB ve Zlíně.foto5.jpg

Žáci se dále mohou těšit na animované filmy, které zábavnou formou přiblíží zajímavé přírodní úkazy. První z nich byly představeny na podzim na Noci vědců v Laboratorním centru FT a na základě velkého ohlasu veřejnosti lze konstatovat, že jde o jednu z nejideálnějších a nejúčinnějších forem popularizace VaV. Pro žáky základních i středních škol jsou připravovány tištěné a elektronické publikace s přírodovědnými a technickými tématy, leporelo a fotografická kniha také se zaměřením na popularizaci vědy. Nyní jsou dokončovány jejich korektury, aby mohly být knihy předány do tisku a distribuovány do škol.foto6.jpg

Zároveň je ve spolupráci Fakulty multimediálních komunikací a Fakulty technologické dokončován první hraný film věnující se popularizaci chemie, z něhož můžete vidět následující snímky:

foto7.jpg foto8.jpg

Druhý film, věnující se fyzice, se bude natáčet na přelomu března a dubna.

Pro samotné pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ jsou od začátku řešení projektu určeny workshopy rozvíjející jejich potenciál v možnostech využití pokročilých médií a nejnovějších poznatků při výuce přírodovědných a technických předmětů. Workshopy jsou dále pořádány i pro akademické a vědecké pracovníky univerzity a studenty nMgr. a Ph.D. oborů.

foto9.jpg
Do konce června 2015, kdy projekt OPVK končí, bude uskutečněna škola v přírodě pro děti třetí třídy ze ZŠ Malenovice, další Univerzity školního věku Road show i Badatelské výpravy. I po skončení řešení projektu bude původní řešitelský tým usilovat o další popularizaci technických a přírodovědných předmětů mezi dětmi a mládeží na Zlínsku, k čemuž bude využita aktivita vyvíjená na projektu k síťování spolupracujících subjektů z oblasti primárního a sekundárního vzdělávání v Zlínském kraji. 

Aktuální dění na projektu lze sledovat na jednotlivých profilech projektu: 

 

Facebookovém profilu projektu                                 Twitterovém účtu projektu

foto10.jpg            foto11.jpg

Google+ účtu projektu​

foto12.jpgfoto13.jpg 

Email: TPLaborator@fhs.utb.cz

Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová