Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Projekt Toulky Prahou
​​Žáci třídy IV. A ZŠ Zlín Kvítková pracovali ve 2. pololetí tohoto školního roku na projektu Toulky Prahou. Nejprve se žáci IV. A ZŠ Zlín Kvítková  seznámili s pověstmi o staré Praze. V hodinách jazyka českého – čtení pročítali a reprodukovali pověsti do projektového sešitu. Ke společné četbě jsme používali knihu Aleny Ježkové – Praha, babka měst. S dalšími pověstmi se žáci seznámili v knihách od Lucie Seifertové – Tajemná Praha, nebo v knize Strašidla a pověsti staré Prahy od Filipa Jana Zvolského.

Toulky Prahou 1.JPGToulky Prahou 2.JPG
V hodinách matematiky připravovali žáci úkoly pro své kamarády „Praha v číslech“. Propočítali se tak k dalším novým informacím. V rámci hodin vlastivědy se seznámili s historií naší vlasti, ale poznali i jak se Praha měnila v různých historických obdobích a za panování několika našich králů. Pracovali s plánem hlavního města.

 Toulky Prahou (2).JPGToulky Prahou 3a.JPG
Toulky Prahou 4.JPGToulky Pr. 5.JPG

V měsíci červnu se žáci rozdělili do skupin a každá skupina si vybrala jednu pověst. V hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy si začali připravovat materiály k animaci vybraných pověstí. Několikrát jsme navštívili Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kde žáky s animovanou tvorbou seznámila lektorka Adélka Šímová. Žáci si do muzea přinesli své materiály a postupně tak vznikly čtyři animované filmy pražských pověstí.

 Toulky Prahou 7.JPGToulky Prahou 10.JPG
Toulky Prahou 11.JPGKarlův most.JPG
Poslední úterý v červnu se žáci vydali na další exkurzi do Prahy. Navštívili postupně všechna významná místa, kde se nafotili k závěrečným výstupům. V letošním roce navštívili také Muzeum voskových figurín, kde poznávali významné osobnosti. Starou Prahu jim připomnělo také Muzeum mučících  nástrojů a Muzeum pražských pověstí. Zde byli žáci pochváleni za své znalosti majitelem muzea a autorem pověstí Filipem Janem Zvolským.

Belveder.JPG

Trochu překvapeni jsme byli opravami Pražského hradu, který byl zahalen do modré bezpečnostní sítě. Prošli jsme si proto královské zahrady a prohlédli Belveder, nejkrásnější renesanční stavbu. Velkým zážitkem byla také procházka Jelením příkopem. Z moderních vymožeností okouzlila žáky jízda metrem na Hlavní nádraží.

 Toulky Prahou 6.JPGToulky Prahou 12a.JPG
Toulky Prahou 13.JPGToulky Prahou 14.JPG
Ve čtvrtek 25. června předvedla třída IV. A žákům prvního stupně i svým rodičům závěrečné výstupy projektu. Někteří žáci se proměnili v účastníky zájezdu, kteří procházeli Prahu společně s cestovní kanceláří Vlaštovka. Další jim zpestřovali putování po Praze dramatizací starých pověstí. Přes promítací plátno si rodiče i ostatní diváci mohli prohlédnout zajímavá místa v Praze, ke kterým jim průvodci naší cestovní kanceláře podali poutavé informace nejen z historie, ale i o současnosti.

Toulky Prahou 15.JPGToulky Prahou 16.JPG
Toulky Prahou 17.JPGToulky Prahou P1010099.JPG
Nedílnou součástí těchto výstupů byly animované filmy, které žáci připravili. Výstupů se zúčastnili také lektoři z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kterým tak žáci mohli poděkovat za spolupráci.

Prací na projektu žáci získali nové informace, ale také si vytvořili k našemu hlavnímu městu osobní vztah. Ke Starému Městu tak nebude patřit už jen postava GOLEMA, ale také TURKA Z UNGELTU. Když půjdou přes Karlův most, vzpomenou si na pověst O POKLADU. Na Malé Straně se jim vybaví obr ATLAS a v areálu Pražského hradu si vzpomenou na pověst O KRVI VE ZLATÉ ULIČCE.

Na závěr přeji všem svým žákům zasloužené letní prázdniny a děkuji za krásné dva roky, které jsem s nimi strávila. Poděkování patří také vedení školy a rodičům, kteří nám umožnili projekty realizovat. 


 
Autor:  
Vložil/a: Libuše Přílučíková