Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Sychrovská základní škola byla vybrána do projektu intenzivní podpory
Jako škola s velkým potenciálem a progresivním přístupem byla Základní škola Vsetín, Sychrov 97 vybrána ve školním roce 2017/2018 jako jediná ve Zlínském kraji do projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP). Cílem projektu je podpořit ředitele a širší vedení škol, kteří usilují o úspěšnou, jasně profilovanou a atraktivní školu pro žáky, rodiče i pedagogy, školu která by šla příkladem ostatním školám v regionu.
 
Do první etapy projektu od 1. 9. 2017 bylo vybráno na základě doporučení České školní inspekce a hodnocení metodou Kvalitní škola pouze 10 škol v rámci celé republiky, které byly identifikovány jako školy s potenciálem rozvoje v oblasti SRP. Ve Zlínském kraji byla ze strany Konzultanta rozvoje školy s nabídkou zapojení do projektu oslovena Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Škola po příchodu nového ředitele před čtyřmi lety zažívá období velké transformace a zároveň také zaznamenává skokový rozvoj. Počet tříd, žáků i zaměstnanců ve škole se za tuto dobu téměř zdvojnásobil. 

"Při úvodním setkání s ředitelem školy Michalem Molkem, a zástupkyní ředitele školy Martinou Bierskou , které proběhlo 5. května ve škole, jsme navázali velmi dobrou spolupráci. Celkový dojem z prvního setkání byl velmi příjemný a z pozice konzultanta jsem ráda, že pan ředitel nabídku přijal. Je zřejmé, že má zájem svoje představy o rozvoji školy konzultovat, nastavovat si strategické vize a cíle školy, plánovat jednotlivé kroky k jejich dosažení,  průběžně sledovat posun ve strategicky důležitých oblastech, které si škola sama bude definovat a vytvářet pozitivní prostředí pro vzdělávání žáků a pro výkon učitelů," sdělila konzultantka Věra Kundratová, jinak ředitelka Základní školy Zlín, Mostní. Samotná pozice Konzultanta rozvoje školy spočívá především v pomoci vedení školy vést a řídit změnu ve škole, podporovat je při práci na konkrétních úkolech, které budou vycházet z podrobné  analýzy současného stavu ve škole a budou v souladu s potřebami a podmínkami školy. V průběhu 24 měsíců podpoří vedení školy při cyklech tvorby plánu rozvoje školy a jeho aplikací do praxe.  

Pro všechny zapojené školy se jedná o velkou příležitost získat dostatek informací  a především podporu ze strany odborníků – kouče, mentora, supervizora -  k nastavení jasného kurzu ve svém dlouhodobém směřování.  Tvorba strategického plánu rozvoje školy tak bude smysluplná a pro ostatní jasně srozumitelná. 

Autor: Michal Molek
Vložil/a: Jana Galová