Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Marie Terezie a baroko
13. května 1717 se narodila Marie Terezie, jediná panovnice na českém trůnu. V letošním roce jsme si tedy připomněli 300 let od jejího narození. ZŠ Zlín Malenovice, třída Svobody 868 navázala i v letošním školním roce na aktivity z května loňského školního roku a 7 tříd prvního stupně se rozhodlo, že hned v září si toto významné výročí připomene.

Marie Terezie měla ráda děti, sama jich měla celkem 16. Z toho pět synů a jedenáct dcer. Většina žáků i dospělých si ji spojuje také se zavedením povinné školní docházky. Co však ještě víme o této panovnici?

Učitelé chtěli žákům v rámci projektu přiblížit dobu, ve které tato císařovna žila. Proto svůj projekt nazvali „Marie Terezie a baroko". Žáci se během práce na projektu seznámili nejen s osobností Marie Terezie, ale zejména s hlavními rysy tohoto slohu. Srovnávali společné znaky na stavbách, vyzkoušeli si osovou souměrnost. Nejlépe nám to šlo při vytváření obrazců z květin,  stejně jako je můžeme vidět např. v zahradách v Kroměříži či v Lednici. Doma žákům rodiče připravovali historické kostýmy. Všechny aktivity směrovaly k přípravě velkého karnevalového plesu 26. září.

Právě maškarní bály a plesy byly kratochvílí, kterou si Marie Terezie neodříkala ani v dospělosti. V dětství se Marie Terezie nestyděla zpívat a hrát divadlo před publikem. Velmi ráda až do úmoru tančila. Měla pěkný sopránový hlas a zvládala i obtížné operní árie. Všechny třídy proto po celé září připravovaly výzdobu naší školní tělocvičny. Motivací nám byl taneční sál na zámku v Českém Krumlově. Tamní výmalba totiž představuje další figury v barokních oděvech a maskách tak, aby se zdálo, že je v tanečním sále více lidí. Těm nejmenším připravili figury žáci osmých tříd a jejich menší kamarádi je jen vymalovávali. Některým třídám tyto maxi omalovánky připravily paní učitelky. I tak bylo hodně práce, ale konečná výzdoba stála za to.

Tři dny před karnevalem si žáci ve škole nasadili květiny (vřesy, macešky apod.) do truhlíků. Ráno 26. září se s nimi vydali na hrad v Malenovicích. Před hradem se zástupci za jednotlivé třídy snažili společně vytvořit nějaký květinový kobercový vzor. Hrad Malenovice jsme si zvolili záměrně. Tento hrad společně se zámkem v Pohořelicích  vlastnil Jakub Arnošt Lichtenštejn Kastelkorn. Právě on korunoval Marii Terezii na českou královnu, protože pražský arcibiskup byl v nemilosti. Marie Terezie mu neodpustila, že podporoval vzdorokrále Karla VII. Bavorského.

Poté se všichni žáci i učitelé převlékli do barokních kostýmů a mohl začít karnevalový ples na počest výročí narození Marie Terezie. Moc pěknou atmosféru nám pomohli vytvořit i naši hosté. Nejprve žáci z druhého stupně Dominik a Helenka, kteří se převlékli do barokních kostýmů, které nám zapůjčila členka Zlínské šermířské skupiny paní Martina Hřibová. Další hosté Monika Mončeková z Malenovic se svou paní učitelkou Lucií Fajkusovou jim k tomu hráli krásné melodie na Irské harfy. Právě tyto malé harfy byly běžným nástrojem v období baroka. Byly to nástroje bůžků a bohů, jak nám říkala paní učitelka Lucie ze Základní umělecké školy Morava. Hned poté nám společně zahrály obě muzikantky několik skladbiček. Poté se představily jednotlivé třídy připraveným tancem na barokní hudbu. Mezi jednotlivými tančícími třídami vždy zaznělo několik dalších skladbiček na harfy. Na závěr samozřejmě nesmělo chybět společné fotografování a volná improvizace dobových tanců na barokní hudbu. Zbývá jen vyhodnotit nejlepší tanečníky.

Samozřejmě  také  nezbytná  pochvala a  poděkování  všem hostům, učitelům, rodičům za přípravu historických kostýmů, ale také žákům všech zúčastněných tříd.


Autor: Libuše Přílučíková
Vložil/a: Radka Dohnalová