Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Unikátní svět dřeva a Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností

Unikátní svět dřeva a Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností jsou názvy dvou projektů Erasmus+, KA1, které podpořila Evropská unie a pozitivně tak ovlivní žáky a pedagogy Střední odborné školy Luhačovice v následujících 2  letech.


Ten první projekt se týká 12 žáků oboru Design a zpracování dřeva (včetně pedagogického doprovodu), kterým umožní čtyřtýdenní stáže v Kaunasu v Litvě na podzim 2019 a 2020.

Co můžeme očekávat? Ucelený pohled na design a zpracování dřeva v Litvě, v zemi, která je nazývána „zemí dřevěných soch", kde je na vysoké úrovni design a restaurátorství, především klasicistního nábytku, unikátní je rovněž spojení tradičního řemesla s moderním současným designem. Partnerem v tomto projektu je odborná škola Kauno technikos profesinio mokymo centras, stáže budou probíhat v jejich dílnách i na externích pracovištích. Důležité je nejen osvojení odborných dovedností (ECVET), ale také zlepšení odborné a jazykové komunikace, zvýšení znalostí v ICT, rozvoj multikulturních dovedností. Žáci se naučí samostatnosti, týmové spolupráci a zodpovědnosti a tím budou konkurenceschopnější na trhu práce i v dalším odborném vzdělávání.

Druhý podpořený projekt se zaměřuje na zlepšení angličtiny pedagogů „nejazykářů" a tím zprostředkovaně na zvýšení kompetencí žáků školy, a dále na zvýšení kompetencí managementu školy.

6 pedagogů absolvuje  čtrnáctidenní kurzy v Anglii  s cílem většího zapojení těchto vyučujících jako doprovodných osob na zahraničních stážích, mezinárodních setkáních a zvýšení možnosti vyučovat některá odborná témata v cizím jazyce (CLIL).

2 členové vedení školy využijí týdenních kurzů zaměřených na management škol s tématy vzdělávací systémy, metody a formy práce, projektová výuka, vlastní hodnocení škol, organizace projektů, prezentace škol apod.

Další aktivitou bude job shadowing (stínování), který  zrealizujeme v partnerské škole Srednja šola Zagorje, kde bychom rádi navázali na dřívější spolupráci, naplánovali další mezinárodní aktivity, workshopy, využili jejich bohatých zkušeností např. z oblasti zdravého životního stylu a ekologie.

Na oba projekty jsme získali celkem 61 535 €.


eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right.jpg 


Autor: Jana Šuráňová
Vložil/a: Martina Němcová