Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Střední škola Kostka podporuje fair trade

Střední škola Kostka se přidala k dalším třem vsetínským školám, které následovaly město Vsetín, a rozhodla se zabojovat o titul Fairtradová škola. Potenciál k tomu má úžasný.

Mezinárodní iniciativa „Fairtradová města" označuje místa, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě. O titul usilovaly a dnes ho drží například města jako Londýn, Dortmund, Brusel nebo Řím a také náš Vsetín, a to od r. 2011.

V městech se ke kampani přidávají úřady, církve a školy. Město Vsetín má již tři Fairtradové školy, a to ZŠ Rokytnice, Sychrov a od letošního roku i ZŠ Ohrada a jejich činnost koordinuje organizace LÍSKA, z. s.  Školy mají podle nás velký vliv na šíření myšlenek tohoto hnutí, a to je hlavně spravedlivá odměna pěstitelům plodin, žádná nucená dětská práce a přiměřená péče o životní prostředí. Témata globální výchovy i přímo fair trade jsou na SŠ Kostka součástí školního vzdělávacího programu i tematických plánů předmětů jako jsou základy přírodních věd, biologie i společenské vědy. Problematika je obsažena v průřezových tématech Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova a Multikulturní výchova.

Na začátku školního roku byla ustanovena řídící skupina tvořená učitelkou a pěti žáky školy. Podporu vedení školy pro aktivity máme a práce s veřejností je naší silnou stránkou. Žáci prezentují Férovou kavárnu na mnohých akcích pro veřejnost, a to i u jiných subjektů, například při předávání ocenění dárcům krve Oblastního spolku ČČK Vsetín, nebo při instalování výstavy Na stromech v zámku Vsetín, ale samozřejmě i doma, na půdě školy, při akcích. Žáci školy se podílejí každoroční Férové snídani na náměstí Svobody v květnu a těší se už na další v tomto roce.

Okolní svět nám není lhostejný. Studují u nás budoucí vysokoškoláci, pedagogové, zejména učitelky z mateřských škol, ale i budoucí podnikatelé či žurnalisté a ti všichni mohou měnit svět. Chceme, aby se uměli rozhodovat a aby se v současném světě orientovali co nejlépe. Proto usilujeme o titul Fairtradová škola. 

Autor: Jaroslava Ševčíková, učitelka, členka řídící skupiny
Vložil/a: Jana Cenková