Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
SUPŠ Uherské Hradiště slaví 80 let

Výstava instalovaná v prostorech Nového Kláštera v Napajedlích představí na slavnostní vernisáži 17. ledna 2019, laické i odborné veřejnosti komorní kolekci z prací současných pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Prezentace vybraných autorů je součástí výstavního projektu oslav osmdesátiletého výročí založení této významné vzdělávací instituce.

Úvodem je na místě uvést několik vět k historii a současnosti školy. Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti byla založena v roce 1939 firmou Baťa, jako Zlínská škola umění. V roce 1952 škola natrvalo přesídlila do Uherského Hradiště, kde před polovinou šedesátých let získala dvě historicky cenné budovy – část bývalého krajského soudu, který dnes patří škole celý a budovu „Franklovky." Následující desetiletí pak přispěla k založení nových studijních oborů, díky kterým dnes SUPŠ Uherské Hradiště nabízí uchazečům nejširší paletu středního uměleckého vzdělávání ze všech institucí stejného zaměření v celé České republice. Za svou dlouholetou historii škola připravila pro uměleckou praxi velké množství absolventů, z nichž někteří se prosadili v kontextu nejen českého, ale také evropského výtvarného umění. Na škole vyučovala řada pedagogů, kteří byli pro své žáky vzorem a předávali jim své zkušenosti s prací v jednotlivých vyučovaných oborech. Tento pedagogický přístup pokračuje i v současnosti.

Stávající koncepcí škola umožňuje žákům vzdělání jak v tradičních oborech výtvarného umění, tak v zaměřeních, které reagují na potřeby současného volného i užitého umění. Základem obou pilířů vzdělání je respekt k tradici, technologická, odborná a výtvarná příprava, vytvářející ideální podmínky pro osobnostní a kreativní růst každého žáka. Prostředí výtvarného umění prošlo v posledních desetiletích dynamickým vývojem, na nějž škola reagovala zavedením nových výukových předmětů, jejichž účelem je seznámit žáky s problematikou podoby dnešního vizuálního umění.

Výstava pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti je přehlídkou devatenácti tvůrčích osobností a individualit, které spojuje působení a v mnoha případech i studium na „Umprumce." Instalace nemá společné téma a jejím posláním je upozornit na škole působící autory, tendence a jevy ve světě výtvarného umění. Generační příslušnost autorů ani jakékoliv vymezení názorové polohy v tvorbě nebylo stanoveno. Expozice respektuje a preferuje individuální tvůrčí orientaci v souvislosti s mnohotvárnými podobami umění napříč jednotlivými vyučovanými obory. Díky různorodému zaměření autorů je na výstavě možné sledovat ukázky malířských, grafických, sochařských, fotografických i experimentálních technik, které dlouhodobě charakterizují tvorbu zúčastněných osobností. Odborná i laická veřejnost je tedy konfrontována i ideovými, uměleckými i technologickými přístupy jednotlivých umělců.

Výstavou děl současných pedagogů škola zahájila cyklus prezentací, který je součástí oslav jejího založení. Další výstava v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti představí práci dlouholetého pedagoga keramiky Vladimíra Groše a práci jeho žáků. Na jednotlivých výstavních a uměleckých projektech se podílí řada institucí, s nimiž škola dlouhodobě spolupracuje. Oslavy osmdesátiletého založení Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti vyvrcholí na podzim roku 2019 historiografickou výstavou v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně a výběrovým salonem absolventů školy v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Součástí oslav budou také doprovodné akce pro veřejnost a cyklus výstav poslední generace absolventů v Café Portal v Uherském Hradišti. Aktuální informace k jednotlivým akcím naleznete na www.supsuh.cz.

Výstava situovaná v interiérech Nového Kláštera v Napajedlích prezentující díla pedagogů působících na Střední uměleckoprůmyslové školy Uherském Hradišti bude k navštívení do 17. 2. 2019. 


Autor: Eva Blahůšková
Vložil/a: Jana Cenková