Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
SPŠ Otrokovice se účastní krajského projektu IKAP

V měsíci září zahájil své aktivity projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání. Jeho hlavním cílem je zkvalitnit poskytované vzdělávání ve školách na území Zlínského kraje, a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti,,a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Jedním z mnoha partnerů se stala Střední průmyslová škola Otrokovice. Jejím úkolem v projektu je vzdělávat pedagogické pracovníky v mateřských, základních a středních školách v oblasti polytechnických disciplín, realizovat praxi žáků i volnočasové aktivity v odborných učebnách, a vytvořit pracovní skupinu složenou z vedoucích pracovníků školských zařízení, vysokých škol a firem našeho regionu.

V rámci projektu budou proškoleni lektoři na odbornou zážitkovou pedagogiku,,podporující polytechnické obory v mateřských školách a v 1. až 3. ročnících základních škol. Ti pak budou děti hravou formou učit poznávat technický svět kolem nás. Děti se tak následně mohou stát malými stavaři, plynaři či chemiky. V plánu je pořídit vzdělávací pomůcky pro zapojené školy.

Tímto způsobem budou proškoleni také studenti a studentky středních a vyšších pedagogických škol, aby mohli nové přístupy uplatňovat ve své budoucí pedagogické praxi.

Další částí projektu je velmi poutavý program pro žáky a žákyně 7. tříd všech otrokovických základních škol.  Děti vytvoří pracovní tým, jehož úkolem bude vývoj, stavba, propagace a financování funkčního modelu minikáry. Každá zapojená škola bude mít svého partnera ze strany zaměstnavatelů. Děti si vyzkouší výrobu produktu stejně jako v běžné firmě. Součástí realizace bude navržení, vývoj a výroba vozidla či tvorba reklamních materiálů, potisků a loga. Každý člen týmu přispěje svým dílem. Na závěr budou uspořádány závody mezi všemi školami. Děti si realizací tohoto úkolu osvojí mnoho praktických činností z ručního obrábění či reklamního designu, vyzkouší si práci s počítačem a moderními technologiemi, jako řezací plotr, termolis nebo 3D tiskárna.

  

Další aktivitou projektu je vytvoření smíšených týmů složených ze studentů a studentek Gymnázia Otrokovice, Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť  a SPŠ Otrokovice. Týmy budou vytvářet výukové pomůcky,  vztahující se k přírodovědnému, technickému a environmentálnímu vzdělávání, například funkční 3D tiskárnu, vzorky pro práci s elektronovým mikroskopem nebo modely elektroinstalace domu, pro výuku BESIPu či k využívání obnovitelných zdrojů energie. Výrobky zhotovené v rámci této středoškolské činnosti potom obohatí vědeckotechnický park, Experimentarium Otrokovice. Součástí projektu bude pořízení odborné učebny, zahrnující digitální planetárium a sférické kino. Projekt myslí i na mimoškolní činnost, proto budou Experimentarium navštěvovat žáci základních i středních škol v rámci volnočasových aktivit. Budou pro ně připraveny nejrůznější programy na principu moderních a žádaných únikových her, tzv. Exit rooms. V rámci projektu jsou naplánovány také nejrůznější besedy, přednášky a návštěvy zajímavých vědeckotechnických institucí, kde si žáci vyzkouší v praxi fungování některých fyzikálních zákonů, které pak uplatní při torbě výukových pomůcek a vzdělávacích programů.

Poslední částí projektu je vytvoření pracovní skupiny,  která si klade za svůj cíl provést analýzu již realizovaných projektů, zabývajících se polytechnickým vzděláváním, a  následně navrhnout krátkodobé i dlouhodobé cíle pro rozvoj Experimentaria a popularizaci polytechnického vzdělávání. Závěrečným výstupem projektu budou návrhy systémových kroků rozvoje polytechnického vzdělávání ve Zlínském kraji s důrazem na propojení teorie a praxe, a uplatnění absolventů škol na trhu práce.

 

Autor:  
Vložil/a: Jana Cenková