Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Projekt „Po Šternberské stezce“ – „Zacíleno na udržitelný rozvoj“

Blíží se závěr školního roku a to je i období, kdy žáci a žákyně třídy IV. B Základní školy Zlín, tř. Svobody 868 prezentují svůj celoroční projekt. O některých aktivitách jsme již v průběhu školního roku psali. Žáci velmi často vyráží do terénu a proto jim je okolí školy velmi blízké. Vydali se zkoumat jeho historii a objevovat rostliny a živočichy regionální přírody. 

První cesta vede vždy k hradu. Ten v Malenovicích založil moravský markrabě Jan Jindřich, bratr Karla IV. Nás ale zajímali poslední tři majitelé. První z nich Jakub Arnošt Lichtenštejn Kastelkorn nechal postavit na svém panství v nedaleké obci Pohořelice krásný barokní kostel sv. Jana Nepomuckého. Jeho synovec Karel Vincent Salm-Neuburk zde nechal postavit (nebo na místě původního zámku přebudovat) nový zámek. Posledními majiteli od r. 1804 byli Šternberkové. Obec Pohořelice stála původně v místech, kde se dnes nachází hřbitovní kostel sv. Jiljí. Právě za ním se skrývají valy z původní tvrze v Podhradí. Žáci se rozhodli upozornit na možnost vybudování či užívání stezky, kterou po posledních majitelích nazvali „Šternberská stezka". Svůj projekt prezentují na různých místech. 

Naposledy ve středu 29. května 2019 na Žákovské badatelské konferenci  (ŽA-BA-KO) ve Vsetíně. Pan doktor Martin Jáč z katedry biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci byl nadšen touto myšlenkou. Nejvíce ho překvapilo, že s jednoduchou myšlenkou využít místní polní cesty, přišli žáci čtvrté třídy. Podle jeho slov je úžasné využít to, co se nabízí v našem okolí. Na stezce se nachází všechny ekosystémy, kde můžeme pozorovat místní faunu i flóru. A do budoucna by se na ní mohlo najít místo např. i pro environmentální centrum, aby školy ze Zlínska nemusely dojíždět na Sluňákov. Nachází se na ni také historické objekty, které nám připomínají předešlé majitele z různých historických období. Bývalý kronikář z obce Oldřichovice pan Jaroslav Hyánek nám namaloval ústřední obrázek a žáci IV. B vytvořili malého turistického průvodce pro své vrstevníky. Průvodce mohou využít i dospělí. Pokud nám to vyjde, mohl by vyjít tiskem. O Pohořelský kostel byl zájem i na akci Noc kostelů, velebný pán Jáně je nadšený historik a náš příznivce. V průvodci je celkem 14 zastavení.

  1. Hrad Malenovice – s historií se seznámíte při návštěvě tohoto hradu. Za zajímavost určitě stojí, že v současnosti je na půdě hradu umístěno 40 budek pro kavky a poštolky. Pozorovat je můžete od sochy sv. Vendelína, patrona ovčáků, poutníků, ochránce dobytka a polí.
  2. Kaplička u Svaté vody – asi není nikdo, kdo by neznal toto poutní místo. Podle pověsti má voda ve studánce kromě dobré a osvěžující chuti i léčivé účinky. Trasa od hradu v Malenovicích ke kapličce u Svaté vody je značena žlutou turistickou značkou Klubu českých turistů a je součástí Cyrilometodějské stezky.
  3. Obec Karlovice – na místě dnešní obce stála ve středověku osada Pěnkov. Po jejím zániku vybudoval později na stejném místě dvůr s ovčíny Karel Vincenc  Salm Neuburk, po němž dostala nová osada také jméno. (Na začátku obce se vydáme polní cestou do další obce.)
  4. Obec Oldřichovice byla také součástí tohoto panství. Váže se k ní krásná pověst o jejím založení.  Tu si můžete přečíst právě v našem průvodci.

5., 6., 7., 8., 9., zastavení se nachází v místě, které bylo ve středověku hustě osídleno. Sídlem bylo Podhradí, k němuž náležely i Pohořelice, jmenované kdysi jako Uhořelice, Hořelice či Ohořelice. Zbytky tvrze z Podhradí můžete najít v křovinách vedle dnešního hřbitova v Pohořelicích. Přímo na hřbitově se nachází kostelík sv. Jiljí a v jeho blízkosti se můžete osvěžit u nově vybudované hasičské nádrže. Můžete zde pozorovat také volavky či nakrmit divoké kachny. Za zmínku stojí i dvůr Leopoldov, pojmenovaný po Leopoldovi Šternberkovi. V minulosti zde byl ovčín, později hřebčín v držení Moravské zemědělské rady. Na základě krve pohořelických hřebců bylo v roce 2004 uznáno nové plemeno Moravský teplokrevník. V zatáčce pode dvorem se nachází také nejstarší most v okrese Zlín z r. 1910.

10., 11., 12., 13. zastavení se nachází v centru dnešní obce Pohořelice. Můžete si projít krásný park se třemi alejemi. V jeho blízkosti stojí  kostel  sv. Jana Nepomuckého i zámek, ve kterém dříve pobývala šlechta. Dnes je v něm Dům pokojného stáří, obchod a hostinec. Pokud vás bude zajímat historie obce, můžete navštívit v  jírovcové  aleji kapličku Panny Marie Lurdské z r. 1882, dnes nově zrekonstruovanou. Kapličku nechal postavit Leopold Mořic Sternberg jako památku na svou ženu kněžnu Luisu Hohenlohe-Bartenstein-Jagtsberg.  Kněžna zemřela po porodu šestého dítěte. Dnes se v kapličce nachází malé obecní muzeum.  Na místě bývalé fary najdete opět sochu sv. Vendelína. I tuto sochu zde nechal stejně jako v Malenovicích umístit na svém panství Karel Vincent Salm Neuburk.

14. místo, kde stávala hrobka Šternberků. Toto místo jsme asi 1,5 hodinu hledali na dnešním hřbitově v Malenovicích. Po usilovném pátrání jsme zjistili, že původní hřbitov stál naproti dnešní Tyršovy sokolovny. Dnes je zde vysazena lípa a umístěn pamětní kámen.

Žáci a žákyně třídy IV. B na všech zastaveních vyzkoušeli různé aktivity tak, aby jim tato místa utkvěla v paměti.  Návštívili zámek s poslední majitelkou Dianou Šternberkovou v Častolovicích. O své fiktivní stezce natočili krátký film, který přihlásili do soutěže Ministerstva životního prostředí „Zacíleno na udržitelný rozvoj". Odkaz na nominované filmy najdete zde. Odborná porota nyní vyhodnotí vítěze, vyhodnocení proběhne během prvního červnového týdne. Od 1. 6. do 9. 6. bude video také zveřejněno na facebooku Ministerstva životního prostředí  Udržitelný rozvoj, kde bude veřejnost vybírat pomocí lajků vítěze divácké ceny. 

Pokud nás chcete podpořit, podívejte se a v uvedeném termínu nám na facebooku dejte prosím lajk.  Nevíme, jak budou vypadat místa na naší stezce za několik dalších desítek let. Je naším společným přáním, aby regionální historie i krásná příroda zahrnující všechny ekosystémy byla i pro další generace. Byla by velká škoda, kdyby naše „Šternberská stezka" zůstala jen na papíře. Doufáme, že najde své příznivce. Stačí jen obout boty,  vyrazit do čisté přírody a pořádně se dívat.  Všichni přece potřebujeme místa k relaxaci  a poslední majitelé, kteří zde zanechali své stopy,  si určitě zaslouží, aby se po nich stezka alespoň jmenovala. 

Autor: Libuše Přílučíková
Vložil/a: Jana Cenková