Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Otevření cesty do Evropy žákům SPŠP-COP Zlín nejen prostřednictvím jazykových kurzů jejich vyučujících

Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín patří mezi pracoviště s vysokou profesní úrovní, což v současné době znamená mnohem větší nároky jak na vedení školy, tak na učitele odborného i teoretického vyučování. Aby škola udržela krok se současnými trendy i s konkurencí, snaží se management školy tuto úroveň stále zlepšovat. Apeluje na učitele, aby ve svém přístupu nezkostnatěli, ale naopak stále zlepšovali a inovovali své metody výuky i přístupy. Jednou z možností, jak těchto cílů dosáhnout, je účast na mezinárodních vzdělávacích kurzech, seminářích a stínování v zahraničních školách.

Proto škola vypracovala projekt Otevření cesty do Evropy… v rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor, který je realizován za finanční podpory Evropské unie. Je zaměřený především na zlepšení jazykových kompetencí učitelů, aby mohli své vylepšené jazykové schopnosti uplatnit ke zkvalitňování své odbornosti účastí na různých zahraničních seminářích, webinářích a konferencích. A samozřejmě jsou také potřeba jazykově vybavení vyučující, kteří by se mohli zúčastnit jako pedagogický doprovod studentů na zahraničních stážích.

V červnu dvanáct studentů ekonomického oboru vyjelo na tři týdny do Plymouth (UK) a v září studenti strojírenského oboru získají bohaté praktické zkušenosti při stejně dlouhé stáži v Portsmouth (UK), kam s nimi vyjedou právě absolventi jazykových kurzů. Zajištěním kvalitního jazykového vzdělávání učitelů teoretických i odborných předmětů  může škola zvýšit kvalitu a inovovat přístupy v odborné činnosti a mezinárodní spolupráci. Učitelé, kteří si díky tomuto projektu zvýšili své jazykové kompetence, mohou dále profesně růst a získávají tak větší respekt u žáků i rodičovské veřejnosti. Tím zvyšují celkovou prestiž školy.

Čtyři učitelé odborného výcviku využili tohoto projektu ke zdokonalení se v německém jazyce, protože ho potřebují na účast a komunikaci při výměnných pobytech žáků v německy mluvících zemích i  na výuku v německém jazyce při pobytu zahraničích žáků na SPŠP-COP Zlín. Také potřebují  komunikovat se zástupci firem při plánovaných návštěvách mezinárodních veletrhů a v neposlední řadě ke studiu technické literatury a manuálů pro potřeby výuky. 

Lepší znalost cizího jazyka zaměstnancům školy také přinesla možnost seznámit se s nejnovějšími technologiemi a v neposlední řadě výzvu vzájemně porovnat zkušenosti i se zahraničními odborníky v jejich oboru. Jako důsledek se očekává jejich zapojení do mezinárodních projektů,  účasti na stínování, vyjednávání výměnných stáží studentů v zahraničních podnicích a školách, s nimiž je SPŠP-COP Zlín v kontaktu, a následně jejich účasti na nich. U všech zúčastněných byla jejich jazyková průprava velmi hodnotným přínosem pro školu, čehož se v budoucnu hodlá maximálně využít. 

Díky semináři Quality EU Project Management, jehož se účastnila předsedkyně předmětové komise cizích jazyků navíc škola získala potřebné informace a znalosti k napsání mezinárodního projektu pro pět škol s partnery z Lotyšska, Rumunska, Bulharska a Turecka, který bude zahájen v říjnu 2018.


Autor: Kateřina Dvořáková
Vložil/a: Jana Cenková