Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Mezinárodní seminář věnovaný environmentální výchově v Irsku

Od 2. do 7. července se konal mezinárodní seminář v Irsku v rámci projektu Skrze přírodu k lepšímu životu. Tento projekt je podpořen partnerem Erasmus+ a zúčastnilo se jej 10 učitelek z ČR, pět z mateřkých a pět ze základních škol.

Seminář se uskutečnil v překrásném prostředí univerzity v Maynooth. Celkem se zde sešlo cca 60 učitelů, kteří reprezentovali ČR, Slovensko, Španělsko, Polsko, Makedonii a Irsko. Učitelé zde měli možnost prezentovat příklady dobré praxe, své nápady a aktivity v oblasti environmentální výchovy. Organizátory akce byla společnost Birdlife International, jehož partnerem v ČR je Česká společnost ornitologická (ČSO), dále hostitelská organizace Birdwatch Ireland (Irsko), OTOP (Polsko), SEO/BirdLife (Španělsko), SOS/BirdLife (Slovensko), and MES (Makedonie).

Hlavním programem byly praktické dílny a teoretické přednášky, které byly vedeny odborníky z Univerzity v Gdaňsku. Všechny aktivity v přírodě (pozorování ptáků v různých prostředích, poslech hlasů ptáků, informace k jejich rozlišení a poznávání způsobu života, zkoumání vývržků apod.) vedl Krzysztof Stepniewski. Jeho kolegyně Agnieszka Nowak-Lojewska vedla přítomné k zamyšlení, jak lze získané informace využít při práci s žáky jak v MŠ, tak na ZŠ. Všichni pracovali s novými materiály "Přírodě na dosah", za které je odpovědná právě Univerzita v Gdaňsku. Čeští pedagogové měli českou verzi, kterou přeložila Mgr. Gabriela Dobruská za ČSO.

Program byl velmi časově náročný, ale úžasně vypracovaný. Určitě z něho budou všichni čerpat v další pedagogické praxi.

V září proběhnou dva semináře i v České republice (více na webu ČSO). Na těchto seminářích budou tyto vzdělávací materiály Přírodě na dosah také k dispozici.

Kromě nových informací a materiálů, všichni zažili nezapomenutelný týden v Irsku. Nevšední bylo už počasí. Místo deště panovaly teploty okolo 30°C. Účastníci semináře měli možnost poznat irskou přírodu a v osobním volnu (po 17.00 hod.)  i památky. Navštívili rybářskou vesnici Howt, kde mohli na skalním útesu pozorovat alky. A také hlavní město Dublin. Malenovice každý den připomínali rorýsi a kavky, kterých je městečko Maynooth plné. Všichni účastníci byli velmi vstřícní a přátelští. Nezapomenutelné bylo setkání s učiteli z Makedonie, kteří s patřičnou hrdostí reprezentovali svou vlast. Pro všechny účastníky si připravili malé pohoštění národních jídel. Po večerech zpívali lidové písně. S hrdostí přítomné seznamovali s jejich "čapími slavnostmi". Čáp je u nich velmi ceněným ptákem a hodně aktivit ve školství i v kultuře je věnováno právě čápům.

Velkým přínosem byla i možnost vyměnit si roli učitele za roli "žáka". A samozřejmě také výměna zkušeností mezi pedagogy nejen v rámci České republiky. Velké poděkování patří Mgr. Gabriele Dobruské, která se českým učitelkám věnovala i ve svém volném čase. Společně s tlumočnicí nejen překládala z angličtiny, ale také doplňovala vše svými praktickými znalostmi. Autor: Libuše Přílučíková
Vložil/a: Jana Cenková