Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
IKAP: polytechnické vzdělávání pro děti MŠ a jejich pedagogy – nyní i ve Zlínském kraji

Střední průmyslová škola Otrokovice zahájila realizaci programu „Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechnických disciplín pro lektorskou činnost v MŠ a ZŠ". Vzdělávací program je určen pro 13 pedagogických pracovníků MŠ a 1. a 3. tříd ZŠ a je součástí projektu Implementace Krajského akčního plánu (IKAP) rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497. Dodavatelem vzdělávání je společnost Malá technika, z. ú.

Cílem vzdělávací aktivity je seznámit pedagogy s vybranými technickými tématy a v praxi odzkoušenými metodami a způsobem, jak je předávat dětem názorně a jednoduše během každodenní práce. Školení reaguje na požadavky učitelů na nové směry v polytechnickém vzdělávání a zaměřuje se na inovativní metody, jako je například vyzkoušení si dovedností z pozice dítěte, tedy z principu prožitkového, činnostního a spontánního učení. Vysvětluje pojem technická gramotnost a nabízí metody a postupy, kterými je možné základy technické gramotnosti vytvářet. Polytechnická gramotnost je postavena na vědomostech o vědeckých principech z technických a jiných oborů a všeobecně-technické dovednosti s důrazem na rozvoj technického myšlení jako souhrnu vědomostí, dovedností, zkušeností a rozvoji znalostí o technickém prostředí. Má posilovat zájem o technické, přírodovědné i enviromentální obory.

Program samotný se skládá z několika částí. V první, hlavní části, bude realizováno 15 vzdělávacích modulů ve čtyřech blocích. Výuka se skládá z teoretické části, vzorových (ukázkových) lekcí a praktických lekcí. Nosnými tématy jsou - město, dům, věže, mosty, architekt, inženýr, projektant, vodohospodář, energetik atd..  Pedagogové si vyzkouší například stavbu mostu, po kterém se budou moci stejně jako děti projít, nebo si zapojí dle technického výkresu elektřinu v domě.  Navazujícími tématy jsou čistička odpadních vod, skládka, recyklace, třídění, práce archeologa, ropaře a plynárníka.

Celý program bude zakončen úvodem do digitální a ICT výchovy. Pedagogům se představí praktické možnosti digitální výchovy bez použití elektroniky - na koberci a hravou formou. Cílem digitální a ICT výchovy tak nebude naučit děti pracovat s elektronikou (počítače, tablety ani mobily se při výuce nepoužívají), ale představit jim způsoby uvažování tak, aby vedly k vytyčenému cíli, a to vše názorně, jednoduše a screenless (bez elektroniky). Navíc se naučí pracovat s jednoduchým robotem (dřevěný výrobek), kterého lze při hodinách využít k základním aktivitám, přispívajícím v důsledku k utváření základů nejen digitální gramotnosti, ale i informatiky a kybernetiky. 

Učitelé se seznámí s postupy, jak propojit výuku s běžným životem, aby žáci dokázali uplatnit polytechnické a přírodovědné znalosti, aby se učili správně analyzovat, interpretovat a objevovat vzájemné vazby mezi poznatky.

V rámci projektu bylo dodáno 6 sad vzdělávacích pomůcek pro  MŠ obsahujících stavebnice, speciální díly a výukové pomůcky vždy pro celou třídu mateřské školy. Sady se budou používat tak, aby si děti a žáci praktickou činností osvojili správné pracovní postupy a návyky. Jedná se o spojení jednoduché teorie s praktickou činností. Součástí výuky jsou i speciální Techmalovánky.

Do projektu jsou zapojeny tyto MŠ Zlínského kraje:

 1. Mateřská škola Štefánikova, Zlín
 2. Mateřská škola Hlavní, Otrokovice
 3. Univerzitní mateřská škola Qočna, Zlín
 4. Základní škola Morkovice
 5. Mateřská škola Sluníčko, Holešov
 6. Základní škola a Mateřská škola Ostrožská Lhota
 7. Mateřská škola Velký Ořechov
 8. Mateřská škola Komenského, Staré Město
 9. Mateřská škola Radost, Rožnov p. Radhoštěm
 10. Mateřská škola Jana Žižky, Otrokovice
 11. Mateřská škola Strání
 12. Mateřská škola Vlachovice
 13. Mateřská škola Vyhlídka, Valašské Meziříčí
 14. Mateřská škola Ublo
 15. Mateřská škola Luh, Vsetín
 16. Mateřská škola Luční, Zlín

Modul Malý energetik

Součástí vzdělávání je i proškolení pedagogických pracovníků z dalších MŠ a ZŠ. Pedagogové se seznámí s možným způsobem výuky polytechniky a naučí se, jak rozvíjet nově získané kompetence dětí a žáků jednoduchým a názorným způsobem a jak vše využívat v jejich každodenní práci.

Tímto způsobem budou proškoleni také žáci a studenti středních a vyšších pedagogických škol, aby mohli nové přístupy uplatňovat ve své budoucí pedagogické praxi.Autor: Martina Pokorná
Vložil/a: Jana Cenková