Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Kultura, životní styl, tradice. Nový projekt pro studenty i vyučující1

Od září 2017 do června 2019 bude Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město zapojena do evropského projektu Erasmus+ s názvem „Memories will keep us together“. V rámci  projektu se Mgr. Soňa Patočková a Mgr. Silvie Palčíková zúčastnily ve dnech 18. – 20. října 2017 tzv. Transnational project meeting ve španělském městě Mataró společně s vyučujícími a projektovými manažery z ostatních partnerských zemí – Španělska, Itálie, Lotyšska, Litvy a Polska.


Během třídenního mítinku v partnerské škole Institut Thos I Codina všichni zúčastnění řešili pravidla projektu, pravidla mobilit, termíny mobilit, finance, webové stránky projektu, Twinspace a další faktory důležité pro úspěšný průběh celé akce.

Základními znaky tohoto projektu jsou hodnoty, které by si měli dnešní teenageři začít uvědomovat. Mezi ně patří například pomoc seniorům, úcta k našim předkům, jejich tradicím a zvykům či tolerance k jiným národům. V rámci těchto hodnot budou studenti Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město plnit různé úkoly (návštěva domova pro seniory nebo spolupráce s prarodiči při tvorbě rodokmenu či vaření starých receptů) a ty budou následně prezentovat na výjezdech do jiných zemí. Díky nim si připomenou staré zvyky a hodnoty, které tudíž nevymizí, ale naopak budou mladým lidem zprostředkovány zábavným a přirozeným způsobem. A co víc, studenti budou při mobilitách v zahraničí ubytovaní v rodinách a díky tomu si procvičí a zlepší své znalosti anglického jazyka a poznají tamní kulturu, životní styl, způsob stravovaní a hodnoty rodin v jiných zemích. Při mobilitě v České republice naši studenti také ubytují své kamarády ve svých rodinách.

Během projektu budou vybraní studenti školy pilně spolupracovat se svými rodiči a prarodiči, aby se dozvěděli více o svých předcích a jejich zvycích. Budou spolupracovat se svými učiteli, kteří jim pomohou splnit všechny úkoly, aby mohli co nejlépe prezentovat svoji školu v zahraničí. První mobilita se bude konat už v listopadu tohoto roku v lotyšské Rize. Téma výjezdu zní „Na talíři ze Španělska do Lotyšska“. Tři studenti druhého ročníku oboru agropodnikání zde představí staré recepty svých babiček v praxi. Mobility se zúčastní s pedagogickým doprovodem – Mgr. Soňou Patočkovou a Mgr. Benediktem Chybíkem. Účastníci dalších mobilit, jejich pedagogický doprovod a úkoly, které budou studenti plnit, budou stanoveny vždy po skončení předchozí mobility. Poslední se bude konat v červnu 2019 ve Španělsku, kde proběhne zároveň zhodnocení a ukončení celého projektu. Věříme, že „Memories will keep us together“ bude pro Střední odbornou školu a Gymnázium Staré Město hodnotný a přínosný jak po studijní a odborné stránce, tak i po té lidské.


Autor: Silvie Palčíková
Vložil/a: Radka Evjáková