Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
I základní umělecké školy mohou být "světové"

Jak inovovat vzdělávání na našich školách? Jedním z osvědčených způsobů je mezinárodní spolupráce a inspirace v zahraničí. Na vsetínské ZUŠ se inspirují u partnerů ve Francii, Anglii, Lotyšsku, Španělsku, Itálii, Turecku, Polsku a Kypru.

Ve školním roce 2017/2018 se budou žáci Základní umělecké školy Vsetín účastnit nejen koncertů, výstav, vystoupení, soutěží, přehlídek, festivalu „ZUŠKA?ZUŠKA!", ale také budou mít možnost se po nastávající tři roky podívat do zahraničí. Škola loni usilovala o získání tří projektů v rámci evropského programu Erasmus+. Na základě hodnocení výběrového řízení Domu zahraniční spolupráce byly v srpnu 2017 schváleny a finančně podpořeny dva projekty mezinárodní spolupráce.

První mezinárodní projekt „Europe of Art, Muses and Movement" je zaměřený na společnou tvorbu v oblasti umění, múz a pohybu, tedy je určený pro všechny obory, které jsou vyučované ve škole. Projekt bude realizován v období let 2017–2020 a partnery jsou kolegové z Francie, Lotyšska, Španělska a Itálie.

Druhý mezinárodní projekt „Culture Against Failure At School" je zaměřený na rozvoj kulturního vzdělávání v souvislosti s bojem proti nežádoucím poruchám žáků ve školách, jako je např. špatný prospěch, problémové chování, šikana, alkohol, kouření, závislost na drogách. I v tomto projektu si přijdou na své žáci ze všech oborů, které se ve škole vyučují. Projekt bude rovněž probíhat v období let 2017–2020 a partnery školy jsou kolegové z Francie, Anglie, Španělska, Turecka, Polska a Kypru.

Všichni žáci školy se společně se svými učiteli budou zapojovat do zajímavých projektových úkolů a aktivit, nominovaní žáci a učitelé se zúčastní výjezdů do partnerských zemí. V obou mezinárodních projektech budou vzájemně spolupracovat různé typy škol, základní umělecká škola, gymnázium, konzervatoř a soukromá vysoká škola. 

V měsíci listopadu 2017 ředitel ZUŠ Vsetín Roman Konůpka společně s koordinátorkou, zástupkyní a učitelkou pěveckého oddělení navštívil Francii (Vienne, Lyon) a Španělsko (Málaga, San Fernando, Cádiz), kde s partnery projektu domlouvali záležitosti týkající se projetového managementu, jednotlivých výjezdů, tematických úkolů pro žáky. Úkolem vsetínského ředitele je mimo jiné v roce 2019 zkomponovat song pro celý projekt Erasmus+, který nastudují všichni účastníci projektu a který bude proveden v jednotlivých zemích, které se projektu účastní. ZUŠ Vsetín navazuje na cenné zkušenosti, které získala v minulých letech při realizaci aktivit v projektu Comenius a které jí umožnily reprezentovat školu, město Vsetín a Zlínský kraj v zahraničí.

Erasmus logo.jpg


Autor: ZUŠ Vsetín
Vložil/a: Jana Galová