Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zlínský kraj ocenil nejen vynikající učitele
Slavnostní ocenění pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří výrazně přispívají či v minulosti přispěli k rozvoji regionálního školství, se v pondělí 10. dubna uskutečnilo v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě. 

Cenu za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace a za dlouhodobou kvalitní práci předal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a radní pro školství Petr Gazdík osmnácti učitelům, čtyřem nepedagogickým pracovníkům a formou mimořádné ceny také bývalé ředitelce základní školy v Chropyni. Ocenění obdrželi pamětní list, pamětní medaili Zlínského kraje a skleněnou sošku sovy coby symbolu moudrosti a vzdělanosti, která byla vytvořena pedagogy a žáky Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí. Slavnostní program svým hudebním vystoupením zpříjemnili žáci Základní umělecké školy Zdounky.

Sal.jpg
V lednu 2017 Zlínský kraj zveřejnil výzvu k předkládání návrhů na Ocenění pracovníků ve školství prostřednictvím svých webových stránek a krajského portálu Zkola. Formou elektronické pošty byli osloveni také zástupci obcí, měst, škol a školských zařízení a členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje. Na Odbor školství, mládeže a sportu krajského úřadu bylo doručeno celkem 62 návrhů. Tyto návrhy byly posouzeny výběrovou komisí, kterou ustanovila Rada Zlínského kraje, a následně bylo vybráno 22 pracovníků ve školství k převzetí ocenění. Kromě učitelů a učitelek byli druhým rokem vyznamenáni také nepedagogičtí pracovníci. Vedoucí školní jídelny, vedoucí vědeckotechnického parku, školník či školní psycholožka. 

Seznam oceněných

Mimořádná cena:

Jaroslava Pospíšilová (Základní škola Chropyně)
Jaroslava Pospíšilová byla učitelkou na 2. stupni a následně ředitelkou školy v Chropyni. Za jejího působení ve funkci ředitelky se žáci i učitelé školy úspěšně účastnili téměř všech dostupných akcí v resortu školství a škola měla velmi dobrou úroveň, byla při plnění úkolů sice náročná k sobě i ke svým podřízeným, současně však byla také vstřícná a měla vždy pochopení pro jejich osobní problémy. Celou dobu své pedagogické praxe ve svém volném čase vedla se svým manželem jeden oddíl Pionýrské skupiny při škole. Byla zakladatelkou oddílu mladých turistů jako součást TJ Jiskra Chropyně a pod jejím vedením vznikl v roce 1970 mládežnický turistický oddíl expedice 13- a Expedice Albatros. I po odchodu do důchodu (1988) byla hlavní vedoucí několika letních táborů. Později učila děvčata ručním pracím, na to navázala současná práce v klubu Zručných babiček, jejichž výrobky jsou pravidelně vystavovány i s ručními a výtvarnými pracemi žáků školy. V současné době se i přes svůj věk stále aktivně věnuje turistice. Je hlavní organizátorkou pochodu Za králem Ječmínkem a Podzimním lesem. Za svou činnost obdržela v roce 1997 Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí a v roce 2009 se stala čestným členem Klubu českých turistů. Za svou dlouholetou vynikající práci ve školství a s mládeží si toto mimořádné ocenění jistě zaslouží.
Pospis.jpg
 

Nepedagogičtí pracovníci:

Otakar Pancner (Střední průmyslová škola Otrokovice) 
Otakar Pancner působí ve Střední průmyslové škole Otrokovice jako manažer vědeckotechnického parku Experimentarium. Jeho podnětné návrhy pomohly vytvořit naučné, funkční a zábavné expozice parku. Podílel se na vybudování Autolaboratoře sloužící k výuce strojírenských předmětů a realizuje nové výukové programy, jejichž cílem je představit netradiční formou žákům základních škol fyzikální a chemické zákony. Spolupracuje s technologickou fakultou UTB ve Zlíně, Muzeem jihovýchodní Moravy, propaguje školu na Dnech otevřených dveří i v rámci města Otrokovice. Zapojil se jako koordinátor do projektu environmentálního vzdělávání Enersol a se dvěma žáky školy obsadili druhé místo v celostátní soutěži. Ve spolupráci se SVČ Klubko Staré Město se podílí na projektu Nadané děti s cílem rozvíjet nadšení pro vědu a techniku u dětí základních škol.

Dagmar Trtková (Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047)
Dagmar Trtková pracuje ve školství 39 let a jako vedoucí školní jídelny stravovala kromě žáků a zaměstnanců školy také děti a pracovníky dalších pěti školských subjektů. Svůj původní záměr věnovat se výživě nemocných lidí jako vystudovaná dietní sestra přesměrovala k celoživotnímu poslání dát své pracovní nasazení i srdce těm, kteří tvoří naši budoucnost – dětem. Klade důraz na vyvážené, chutné i zdravé obědy v duchu moderních přístupů. Ve svém oboru dosáhla se svým týmem i řady úspěchů, např. v roce 2010 si odnesla z krajské soutěže o nejlepší školní jídelnu 1. místo s postupem do celonárodní soutěže, kde úspěch završila 1. místem v celorepublikové soutěži o nejlepší školní jídelnu. Řadu let předsedala v oblastním ČMOS a hájila zájmy nepedagogických pracovníků ve školství. Ráda navštěvovala i hodiny rodinné výchovy, aby besedovala se žáky o zdravé výživě. Pod vedením paní Trtkové se ve škole vaří pestře, zdravě a chutně.

Petr Vráblík (Střední průmyslová škola strojnická Vsetín)
Na škole působí 30 let a v současné době vykonává funkci školník – údržbář, dříve pracoval na pozici údržbář. I když se nejedná o pedagoga, obsah tohoto slova naplňuje svými skutky. Je bezesporu velkou neformální autoritou pro žáky školy. Ukazuje žákům i ostatním pracovníkům, jak to vypadá, když člověk pracuje pro školu nejen ve škole. Svým příkladem ukazuje žákům, jak se chová zaměstnanec, který ctí firemní kulturu. Do rukodělné práce začleňuje různé systémy spojené s výpočetní technikou – vytváří si sám systém hlášení závad, vyřizování jejich oprav. Ukazuje žákům, že manuální dovednosti jsou potřebné také pro konstruktéra, technologa a operátora numericky řízených strojů a že manuální práce je pro společnost velmi potřebná. Při přípravě nových projektů např. souvisejících se soutěží Středoškolské odborné činnosti se o tuto oblast intenzivně zajímá a učitelům s vedením žáků pomáhá. 

Lenka Zvoníčková (Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace)
Ve škole pracuje jako školní psycholožka, její činnost se zaměřuje převážně na děti, ale taky na rodiče a pedagogy. Pro děti, které mají problémy se soustředěním a pozorností, organizuje skupinku osobního rozvoje „Pohodář“, kde si děti posilují kamarádské vztahy a učí se pracovat v kolektivu. Organizuje návštěvy školy pro předškoláky, které přispívají k následné lepší adaptaci dětí, pro žáky 6. tříd organizuje dvoudenní adaptační probyty  na táborové základně DDM Sluníčko Otrokovice. Dále připravuje skupinku pro děti úzkostné a obtížně hledající místo ve skupině vrstevníků. Pravidelně pořádá pro rodiče neformální setkání a povídání o výchově dětí. Paní Zvoníčková je koordinátorkou školního poradenského pracoviště. Patří k hlavním koordinátorům skupiny školních psycholožek na území Zlínského kraje, která se pravidelně schází za účelem vzájemné odborné spolupráce.
Skup1.jpg
 

Pedagogičtí pracovnici:

Marcel Černoch (Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí)
Marcel Černoch působí ve škole jako učitel odborného výcviku oboru truhlář. Pod jeho vedením žáci školy vyrobili mnoho kvalitních výrobků, které trvale přispívají k dobrému jménu školy. V současné době se pan Černoch podílí na inovaci výuky zaváděním výuky na počítačem řízených CNC strojích. Se svými žáky, které pedagogicky i odborně vede, se velmi úspěšně účastní mnoha soutěží, například Machři roku, Soutěžní přehlídka stavebních řemesel, Zlaté české ručičky a další. Pan Černoch je činný v projektech zacílených na žáky základních škol, kteří zvažují svou technickou kariéru. Rovněž se aktivně spolupodílí na prezentaci oboru Truhlář ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí v rámci programů pro děti, tzv. Dřevohrátek. Pan Černoch přispěl nejen ke zkvalitnění výuky ve škole, ale také k popularizaci učebního oboru Truhlář články v tisku i v on-line médiích.

Petr Dedík (Střední odborné učiliště Uherský Brod)
Petr Dedík zastává funkci učitele odborného výcviku oboru instalatér. Díky svým skvělým pedagogickým schopnostem připravil pro praxi mnoho absolventů.  Připravuje žáky na soutěže odborných dovedností, kde vždy dosahují výrazných úspěchů (soutěže Učeň instalatér, České ručičky, Vědomostní olympiáda, Enersol).  Připravuje a zajišťuje odborné přednášky a exkurze, je tvůrcem školního vzdělávacího programu oboru Instalatér. V roce 2016 převzal pan Dedík z rukou prezidenta Cechu topenářů a instalatérů ČR prestižní ocenění Výroční instalatérské uznání „Křišťálový pramen“ za mnohaletou odbornou osvětu oboru v oblasti školství. Jeho žáci ho velmi oceňují především pro jeho ochotu nelitovat volného času, když je třeba pomoci neúspěšným žákům, doučit a dodatečně vysvětlit látku. Pan Dedík dává do svého povolání kromě vysokých odborných znalostí i své srdce.

Věra Dernie (Základní škola Zlín Středová)
Věra Dernie pracuje ve speciálním školství 41 let, z toho 18 let je ředitelkou školy. Pracuje s dětmi těžce postiženými, provádí bazální stimulaci ve snoezelenu s těžce postiženými dětmi mladšího i staršího věku. Během jejího působení ve funkci ředitelky škola zaznamenala velké změny v zabezpečení vyhovujících prostor, včetně stěhování a následné rekonstrukce a zbudování bezbariérovosti školy. Dále se více než 12 let věnuje arteterapii, pořádala také řadu kurzů arteterapie pro pracovníky školství i pracovníky Charity Zlín. Je to přímý a pracovitý člověk, má velmi pěkný vztah k dětem a lidský přístup k pracovníkům školy. Při své práci je velmi empatická, citlivá a vnímavá, snaží se poradit, pochopit a pomoci.

Jan Dušek (Gymnázium Uherské Hradiště)
Jan Dušek pracuje na Gymnáziu Uherské Hradiště už od roku 2000 jako učitel předmětů biologie, geologie a zeměpis. Ve své pedagogické práci využívá pestrou škálu aktivit a metod, organizuje exkurze, projektové dny, výukové kurzy, besedy a také mnohé zahraniční projekty, například projekt Erasmus+, Sokrates a Comenius. Projekt „Krajina jako zrcadlo“ na které spolupracovalo osm států, byl zařazen mezi nejinspirativnější projekty Partnerství škol. Ve svém volném čase lektoruje vzdělávací akce zaměřené na biologii, geografii a ekologii, provádí dlouhodobý průzkum rozšíření obojživelníků, hadů a savců na Uherskohradišťsku, zabývá se tvorbou a aktualizací kartografických materiálů, map a atlasů, publikuje odborné články a pořádá cestovatelské besedy pro veřejnost. 
Skup2.jpg
Pavel Gabrhel (Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod)
Pavel Gabrhel učí na střední škole – COPT Uherský Brod od roku 2005. Mezi studenty je oblíben pro svůj přístup k nim a velké umělecké nadšení, které dokáže předávat svým žákům – uměleckým rytcům kovu. S tvorbou studentů seznamuje veřejnost při různých prezentacích, výstavách či soutěžích. Díky svým odborným i uměleckým kontaktům zajišťuje svým žákům možnost prezentovat se na akcích s profesionálními výtvarníky. V celostátní soutěži k 700. výročí narození Karla IV. získaly žákovské práce dvě třetí a jedno druhé místo. Pavel Gabrhel se věnuje také restaurátorské práci a volné tvorbě. Pro rodnou obec Starý Hrozenkov například vytvořil sochu sv. Jana Křtitele a ve Vlachovicích Madonu s dítětem. Stopy jeho restaurátorské činnosti lze vysledovat na mnoha sochách v regionu. Jeho umělecká činnost nejen zvyšuje jeho profesní úroveň, ale své zkušenosti také předává nastupující generaci. 

Světlana Hajdinová (Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace)
Světana Hajdinová pracuje jako učitelka matematiky, etické výchovy a výchovy ke zdraví, jako výchovný poradce a koordinátorka projektu Zdravá škola. Podporuje rozvoj informačních technologií ve výuce. Je velkou propagátorkou etické výchovy, jako lektorka Etického fóra ČR pomáhá školám implementovat tento vzdělávací obor do výuky. Vlastní pedagogická činnost paní Hajdinové je praktickým příkladem etických hodnot. Ve svém okolí dokáže šířit pohodovou atmosféru a jejím každodenním cílem je utvářet kladný vztah žáků i učitelů k sobě navzájem. Patří mezi učitele, kteří svým originálním způsobem oživují žákům výuku. Svými aktivitami přesahuje rámec školy i města. Její vynikající práce i profesní zápal zvyšují prestiž pedagogů v očích veřejnosti.

Blanka Kňazejová (Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště)
Ve svých hodinách paní Kňazejová využívá nové a moderní metody práce, progresivní vyučovací metody, jakými jsou osobnostní a sociální výchova, kritické myšlení, emoční a sociální rozvoj osobnosti a projektové vyučování. Své zkušenosti využívá i v rámci organizování sportovních soutěží Žákovské sportovní ligy Uherskobrodska, Vánoční laťka nebo Štafetový šplh. Byla garantem projektu Sazka Olympijský víceboj na škole a jako na jedné ze dvou škol Zlínského kraje se díky jejímu úsilí uskutečnil Sportovní den se Sazka Olympijským vícebojem se Šárkou Kašpárkovou. Řadu let pracovala na škole jako metodička prevence, metodicky vede kroužek Peer aktivistek 2. stupně, který připravuje programy pro žáky 1. stupně na téma Kamarádství, Zdravý způsob života a podobně. Řadu let organizuje třídenní adaptační pobyty žáků 6. tříd. 

Miloš Kovář (Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín)
Mioš Kovář pracuje ve školství 39 let, z toho 28 let působí na stávající škole. Od počátku svého působení se aktivně podílí na organizaci činnosti školy, i jeho zásluhou se škola profilovala do oborů elektrotechnicky zaměřených a strojírenských zaměřených na programování CNC strojů a obrábění. Podílel se na tvorbě všech odborně zaměřených ŠVP strojírenských oborů. Byl iniciátorem přihlášení školy k získání certifikátu managementu jakosti podle ISO. V rámci ESF se zasloužil o zapojení do mezinárodních projektů Comenius. I ve svém volném čase pracuje pan Kovář s mládeží, zejména jako trenér mládeže v lyžování, v letech 2012 – 2015 patřil k organizátorům Evropského a světového poháru mládeže v trávním lyžování ve Štítné nad Vláří. 

Věra Kreuzziegerová (Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace)
Věra Kreuzziegerová pracuje ve školství 49 let. V Základní škole Zlín, Dřevnická působí jako školní speciální pedagog a zabývá se přímou odbornou podporou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky schopnosti empatie a vstřícnosti vnímá potřeby žáků i rodičů a předchází nebo včas řeší výchovné a vzdělávací problémy. Snaží se úspěšně rozvíjet spolupráci mezi žáky, pedagogy i rodiči a to především díky jejím profesionálním i lidským kvalitám a také klidnému a vstřícnému jednání. Průběžně se vzdělává, zjišťuje nové trendy, metody pomůcky i postupy ve vzdělávání a snaží se o jejich aplikaci v praxi. Dokáže pozitivně ovlivňovat atmosféru školy a zvyšovat tak prestiž učitelského povolání na veřejnosti a šíření dobrého jména školy. 
Skup3.jpg
Jarmila Minaříková (Střední průmyslová škola strojnická Vsetín)
Během své funkce ředitelky Jarmila Minaříková intenzivně pracovala na rozvoji školy ve všech oblastech. Pedagogický sbor a zkvalitňování výchovné a vzdělávací práce byly vždy v popředí jejího zájmu. Po deseti letech manažerské práce ředitelky dosahuje škola vynikajících výsledků a výborného postavení v regionu. Dokázala nastavit spolupráci s firmami ve Zlínském kraji na vysokou úroveň. Na pravidelných setkáních s firmami se konfrontují potřeby firem v oblasti nároků na absolventy při vstupu do praxe, diskutuje se obsah výuky. Společné projekty a cíleně připravovaná praxe ve firmách dále rozšiřují kompetence žáků. Díky této spolupráci bylo zabezpečeno i materiální dovybavení výuky stroji a měřicími přístroji. Díky zapojení školy do projektů byla pořízena řada špičkových přístrojů. I do budoucna jsou připraveny další projekty v rámci Koncepce dalšího rozvoje – na vybavení novými CNC stroji, projekt brusírny a další. Ve škole byla realizována rekonstrukce původních elektroinstalací, energetické zhodnocení budov výměnou oken a zateplení.

Ivana Pilátová (Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835, příspěvková organizace)
Paní Pilátová ve školství pracuje 35 let, z toho jako ředitelka mateřské školy 26 let. Vzhledem k tomu, že dbá na profesní úroveň a vzdělávání, zapojila školu do vzdělávacích projektů spolufinancovaných ESF – Informatorium školy mateřské, Spirála, Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitele MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání. Velmi podporuje spolupráci školy s rodiči, organizuje aktivity pro celé rodiny, akce s rodiči dětí. Přínosem pro školu i její odloučené pracoviště MŠ Na Vyhlídce Zlín je zřízení logopedických tříd na obou pracovištích. 33 let vede dětský folklorní soubor Zobáček, který se účastní různých přehlídek. Lidové tradice oživuje i ve školce. Je zakladatelkou projektu Pomoci maminkách na mateřské dovolené zřízením mateřských center a taky projektu Klubu dvojčat a vícerčat Zlín.

Romana Rybiařová (Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží)
Romana Rybiařová pracuje ve speciální škole v Rožnově pod Radhoštěm jako třídní učitelka, výchovná poradkyně a metodik prevence. Zapojuje se do projektů školy s cílem rozvíjet vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, například Comenius Regio – pozitivní integrace romských komunit nebo ekologický projekt Město snů. Ve své každodenní práci se také zabývá prosazováním aktivního uplatňování ICT ve škole, jeho každodenním používáním při práci s žáky a v neposlední řadě také proškolováním žáků i pedagogů v oblasti rizik při využívání těchto technologií. Udržuje kontakt s žáky a jejich rodinami ještě dlouhou dobu po ukončení školní docházky, pomáhá řešit studijní problémy žáků i životní problémy jejich rodin. Romana Rybiařová je kreativní, zručná, iniciativní, s přirozenou autoritou, rychle se orientuje v nových situacích a ráda se učí novým věcem.

Lenka Slavíková (Základní škola Integra Vsetín, sdružení právnických osob)
Ve svém více než dvacetiletém působení v této škole paní Slavíková nikdy nepřestala věřit v cestu společného vzdělávání a v hodnotu každého žáka. Podílela se na zpracování nových témat společného vzdělávání, pedagogické diagnostiky, hledáním individuální vzdělávací cesty každého žáka. Zabezpečovala přípravu náplní práce asistentů pedagoga a informací pro pedagogický sbor. Prací pro školu se zabývá i ve volném čase, podílí se na úpravě nových prostor školy, i aktivitách pro město a veřejnost. Významnou události je Tříkrálový karneval pro děti, na který vlastnoručně šije kostýmy a připravuje kulisy. Lenka Slavíková je aktivní, tvořivá a houževnatá a především pedagogem s velkým osobním nasazením.
Skup4.jpg
Ludmila Svačinová (Základní umělecká škola Zdounky)
Ve školství pracuje paní Svačinová od roku 1979 jako učitelka hry na housle, klavír, hudební nauku a komorní hry smyčcových nástrojů. Aktivně se podílela na otevření budovy ZUŠ ve Zdounkách v roce 1984, kde škola sídlí dodnes a následně se podílela na její rekonstrukci. Vychovala velké množství absolventů, kteří dále pokračovali ve studiu na konzervatořích a pedagogických školách. Připravila také řadu žáků na soutěže ZUŠ, které vyhlašovalo ministerstvo školství. Stala se jednou z hlavních organizátorek hudebního života ve Zdounkách a širokém okolí. V roce 1991 obnovila a vedla chrámový sbor ve farnosti Zdounky. Od roku 2007 byla zástupkyní statutárního orgánu školy a po náhlém úmrtí ředitele školy v roce 2015 byla pověřena jejím vedením.

Marek Tvrdoň (Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace)
Marek Tvrdoň je ředitelem od roku 2006. Pod jeho vedením prošla škola velkými změnami – zřizovatel vyzdvihuje kvalitní výuku, kterou potvrzuje Česká školní inspekce i společnost Scio, která zařadila školu mezi školy s kvalitní výukou. Dále i oblast materiální prošla velkou změnou – vybavení IT, rekonstrukce školní jídelny, kuchyně a dalších prostor. Pan ředitel inicioval vznik žákovského parlamentu. Ve škole funguje propojení školy, rodičů a žáků, jsou organizovány pro rodiče a veřejnost pravidelné besedy, které vedou učitelé a školní poradenský konzultant. Škola se zapojuje do řady mezinárodních projektů. Mládeži se Marek Tvrdoň věnuje i v rámci svého volného času, je dlouholetým trenérem a rozhodčím házené v nejvyšší české a slovenské ligové soutěži. Podílí se i na pořádání akcí ve městě.

Miroslav Urubek (Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín)
Miroslav Urubek byl navržen za dlouholetou kvalitní pedagogickou činnost a trvale úspěšnou a kvalitní práci s Divadelním souborem Masarykova gymnázia Vsetín. Je profesionální, zapálený pro divadlo a literaturu, přísný, důsledný a oblíbený mezi studenty. Svým nadšením a přístupem dokáže zaujmout a nadchnout pro divadlo studenty od primánů po maturanty. Práce divadelního soboru se každoročně účastní více než 30 žáků školy, za dobu existence prošlo souborem přes 500 žáků. Divadelní soubor získal za dobu své činnosti v rámci republiky značné renomé a již řadu divadelních ocenění. Činnost souboru spočívá především v nastudování a uvedení hry, ale jeho členové se v průběhu roku účastní seminářů, soustředění a kurzů věnovaných divadlu. V rámci publikační činnosti přispívá do regionálního denního tisku.

Jelena Volková (Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži)
Jelena Volková vyučuje na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži francouzský a ruský jazyk. Studenti pod jejím vedením pravidelně obsazují „medailová“ místa v národních soutěžích v ruském jazyce Poznej Rusko lépe a Ars Poetika – Puškinův památník.  Žákyně pod jejím vedením vyhrála v Moskvě v této soutěži první místo v konkurenci 100 účastníků z 34 zemí světa. Za těmito úspěchy je mnoho hodin práce paní učitelky, která i ve volném čase pracuje se studenty, vybírá texty, piluje výslovnost a trénuje konverzační témata. Ve svých hodinách se stejně obětavě věnuje studentům, kteří nejsou pro jazyk disponováni. 

Věra Vyoralová (Základní škola Valašské Klobouky)
Na pozici učitelky matematiky a chemie pracuje Věra Vyoralová od roku 1995 a po celou dobu svého působení prokazuje, že je kantorka tělem a duší. Díky jejímu způsobu výuky jsou i tak z pohledu žáků velmi náročné předměty jako je matematika a chemie vnímány jako zábavné, snadné, přitažlivé, žáci se na její hodiny těší. I to nejobtížnější učivo vysvětlí a podá tak, aby je pochopili, dlouhodobě si zapamatovali a dokázali použít v praxi. I po vyučování věnuje svůj volný čas žákům, kteří potřebují pomoci s doučováním. Paní Vyoralová patří na škole mezi průkopníky nových metod, velmi aktivně přijala např. využívání interaktivních tabulí. Se staršími žáky připravuje soutěže a pohádkově-hádankové odpoledne pro mladší žáky, organizuje soutěže, hry a rébusy s matematickou tématikou.   
Skup5.jpg
PaG.JPG
Vsichnii.jpg
Zdroj: Zlínský kraj


Autor:  
Vložil/a: Jana Vodáková