Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Přehled jednání k Paktu zaměstnanosti
​​Od roku 2014 byla vedena jednání se zástupci zaměstnavatelů Zlínského kraje. V rámci jednání byly identifikovány problémy, které vnímají zaměstnavatelé na regionálním trhu práce.


Nejčastěji uvá​​děné problémy:

  • nedostatek kvalifikovaných pracovníků v technických profesích (největší nedostatek v kategorii vyučených, ale projevuje se i v kategorii středoškolských a vysokoškolských techniků)
  • není rozhodováno na základě reálných čísel o regionálním trhu práce a zaměstnanosti
  • požadavky zaměstnavatelů nejsou zohledňovány při strategických rozhodnutích (hl. v oblasti vzdělávání, např. při plánování struktury a kapacit středoškolských oborů vzdělání)
  • technické profese nejsou dostatečně propagovány, děti nejsou motivovány ke studiu technických profesí
  • absolventi rekvalifikací nejsou v mnoha případech pro firmy využitelní (z různých příčin: např. rekvalifikovaní nejsou motivovaní k nástupu do zaměstnání, často ani k dokončení rekvalifikace;  kompetence získané rekvalifikací neodpovídají požadavkům zaměstnavatelů, rekvalifikační kurzy nejsou v dostatečné míře zaměřeny na profese, které na trhu nejvíce chybí…)
  • se zaměstnavateli není ze strany veřejných institucí efektivně komunikováno – existuje mnoho komisí a diskusních platforem, ale jsou izolované a diskutované problémy nejsou propojeny s reálnými opatřeními a odpovědností za jejich naplnění

Někteří jednotliví za​​městnavatelé vnímají i další problémy, např.:

  • problém s dopravní dostupností v některých částech regionu (nízká ochota zaměstnanců dojíždět za prací, často z důvodů výše finančních nákladů na dopravu)

Skupiny problémů, nejčastěji uváděných zaměstnavateli, byly východiskem pro formulování priorit Paktu zaměstnanosti ZK (Draft).


Přehled jednání k tématu priorit Paktu zaměstnanosti Zlínské​​ho kraje

DatumFirma
14.8.2014Fatra, a. s., Napajedla
14.8.2014Continental Barum, s. r. o., Otrokovice
25.8.2014LAPP KABEL s.r.o., Otrokovice
26.8.2014Slovácké strojírny, a. s., Uherský Brod
2.9.2014TON a. s., Bystřice pod Hostýnem
11.9.2014Technologické inovační centrum
14.10.2014Kovárna Viva a. s., Zlín
8.1.2015MESIT ronex, spol. s r.o., Uherské Hradiště
8.1.2015Aircraft Industries a. s., Kunovice
19.1.2015SPUR a.s., Zlín
1.4.2015

Setkání zaměstnavatelů ZK na půdě KHK Zlín k otázce ustavení Paktu zaměstnanosti ve ZK a priorit zaměstnavatelů

 

Zastoupeny firmy:

- Continental Barum, s.r.o., Otrokovice

- Kovárna Viva a. s., Zlín

- TOSHULIN, a.s. Hulín

- MESIT Holding, Uherské Hradiště

 - Slovácké strojírny, a. s., Uherský Brod

- Aircraft Industries, a.s. Kunovice

- Austin Detonator s.r.o. Vsetín

- ON SEMICONDUCTOR s.r.o. Rožnov p/R

- DEZA. a.s. Valašské Meziříčí

14.4.2015SPUR a.s., Zlín
Continental Barum, s.r.o., Otrokovice
21.5.2015SPUR a.s., Zlín
Kovárna Viva a. s., Zlín
22.5.2015MESIT Holding, Uherské Hradiště
1.6.2015Slovácké strojírny, a. s., Uherský Brod
5.6.2015Jednání na půdě KHK OS Vsetín:
ON SEMICONDUCTOR
Austin Detonator
DEZA
ZVI
15.6.2015Rada ZK schválila Memorandum o založení Asociace teritoriálních paktů zaměstnanosti České republiky (zastupitelstvo ZK projednalo následně 24. 6. 2015) a Koncepci podpory zaměstnanosti ve Zlínském kraji
9.7.2015SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR,  společná témata  REGIONÁLNÍ SEKTOROVÉ DOHODY pro Zlínský kraj v oblasti gumárenské a plastikářské výroby a Paktu zaměstnanosti ZK
20.8.2015

Setkání zaměstnavatelů ZK na půdě KHK Zlín k otázce ustavení Paktu zaměstnanosti ve ZK a priorit zaměstnavatelů

 

Zastoupeny firmy:

- Continental Barum, s.r.o., Otrokovice

- Kovárna Viva a. s., Zlín

- TOSHULIN, a.s. Hulín

- Aircraft Industries , a.s. Kunovice

- Austin Detonator s.r.o. Vsetín

- ON SEMICONDUCTOR s.r.o. Rožnov p/R

- DEZA a.s. Valašské Meziříčí

27.8.2015Jednání k Paktu zaměstnanosti na ÚP Zlín za účasti paní ředitelky Mgr. Majdyšové, ředitelů okresních ÚP + dalších zaměstnanců ÚP
2.9.2015Technologické inovační centrum
2.9.2015Krajské sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje
Autor:  
Vložil/a: Jana Vodáková