Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Evropský rámec kvalifikací - EQF

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. Využijí ho především lidé, kteří se chystají pracovat nebo dále studovat v zahraničí. Zahraniční školy či zaměstnavatelé z úrovně EQF poznají, jakou úroveň kvalifikace daný uchazeč získal, a lépe pochopí, co od něj mohou ve studijní nebo pracovní rovině očekávat.

EQF má osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Úrovně EQF jsou mezinárodně porovnatelné a jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi. Třetí úroveň EQF odpovídá v ČR střednímu vzdělání s výučním listem, lidé s maturitou dosáhli úrovně EQF 4. Kvalifikace absolventů vyšších odborných škol a absolventů bakalářského studia jsou přiřazeny k úrovni EQF 6, absolventům magisterského cyklu vysoké školy odpovídá úroveň EQF 7. EQF zahrnuje kvalifikace získané nejen ve škole, ale i v neformálním a dalším vzdělávání. Jde např. o profesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací.

Údaj o úrovni kvalifikace je od roku 2017 ve formě EQF 1-8 povinně uveden na všech absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech VOŠ. Od roku 2012 najdete údaj o EQF také v dokumentech Europassu – na dodatcích k osvědčení, na dodatcích k diplomu z VOŠ a mobilitě ze studijní stáže. Každý si může svou úroveň EQF vyplnit i do životopisu do části o dosaženém vzdělání.

Více informací najdete na Eqf.cz.

Video je dostupné na Youtube..


 Brožura Evropský rámec kvalifikací

----

Kontakt:
Lucie Šnajdrová 
e-mail: lucie.snajdrova@nuv.cz
tel. 605 210 593


knihovna eqf.PNG

Autor: Irena Palánová
Vložil/a: Jana Galová