Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Europass - registrace středních škol (doposud neregistrovaných)

​Europass - dodatek k osvědčení je dokument o středoškolském vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), vztahuje se k získané kvalifikaci, popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění slovně, uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě. Je vydáván bezplatně.

Proč Europass – dodatek k osvědčení?

1) Vydávání dodatků může pomoci při náboru nových žáků

Pokud škola vydává dodatky svým žákům elektronicky a zveřejní je např. na webu nebo facebooku školy, může to pomoci i při náboru nových žáků. Z dodatků je patrné, co žáci po absolvování školy umí, jaká je jejich úroveň kvalifikace a možné profesní uplatnění.

2) Dodatek využijí absolventi v zahraničí I doma

Dodatek k osvědčení využijí absolventi především při hledání práce nebo dalším studiu v zahraničí, dodatek často přímo vyžadují zaměstnavatelé v Anglii a Německu. V poslední době využívají dodatky uchazeči při hledání práce i v České republice, zejména pokud mají zájem pracovat v mezinárodní firmě.

3) Dodatek obJasňuje kvalifikaci žáků všech středních škol

Žáci dostávají dodatek k osvědčení na konci studia spolu s maturitním vysvědčením, výučním listem nebo vysvědčením o závěrečné zkoušce zpravidla ve dvou jazykových verzích (v češtině a v angličtině, němčině nebo francouzštině).

Dodatek k osvědčení obsahuje informace o obecných a odborných kompetencích absolventa, jeho možném profesním uplatnění a délce studia. Na dodatku je také údaj o dosažené úrovni kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě.

 

Vydání dodatku k osvědčení je zdarma.

Národní centrum Europass ČR nabízí školám možnost vydávat tento dokument svým absolventům. Další informace najdete na webových stránkách Edo.europass.cz, Europass.cz

Autor: Národní ústav pro vzdělávání
Vložil/a: Jana Galová