Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. Cílem je plánovat společné  nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje.

Aktuální informace a pozvánky na akce najdete také na veřejných facebookových stránkách KAP Zlínský kraj

 • Konference přinesla zajímavé podněty i konkrétní nástroje pro práci školních kariérových poradců

  5. 3. 2018, Jana Galová

  Poslední únorový den se na zlínské zdravotnické škole konala konference „Kariérové poradenství: trendy, tipy, inspirace“. Přes 120 pedagogů a pedagožek ze základních a středních škol Zlínského kraje se sešlo na vzdělávací akci, která byla pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.
  »Celý článek«

 • Kariérové poradenství - trendy, tipy, inspirace

  26. 1. 2018, Jana Galová

  Konference zaměřená na inspiraci pro poskytování kariérového poradenství na základních a středních školách se uskuteční dne 28. 2. 2018 na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.
  »Celý článek«

 • Společné vzdělávání je aktuálním tématem českého školství

  23. 11. 2017, Jana Galová

  V polovině listopadu se konala ve Zlíně konference „Společné vzdělávání – mýty a fakta o inkluzi". Na hotelu Moskva se sešla šedesátka účastníků ze škol Zlínského kraje, dále odborníci z Úřadu práce, Úřadu vlády České republiky, obcí, Národního ústavu pro vzdělávání a Zlínského kraje. Akci připravil realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.
  »Celý článek«

 • I komiksem lze vyučovat matematiku

  27. 10. 2017, Jana Galová

  O způsobech, jak zatraktivnit výuku matematiky na druhém stupni základních škol a na školách středních jednali dnes ve Zlíně odborníci na matematiku, učitelé i zainteresovaní zájemci na Konferenci pro rozvoj matematické gramotnosti škol Zlínského kraje. Byla uspořádána jako součást projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje financovaného z Evropské unie. Konferenci pro více než sto účastníků zorganizoval Zlínský kraj.
  »Celý článek«

 • Společné vzdělávání - mýty a fakta o inkluzi

  20. 10. 2017, Jana Galová

  ​Zlínský kraj zve na konferenci „Společné vzdělávání - mýty a fakta o inkluzi" zaměřenou na aktuální téma společné vzdělávání, která je pořádána dne 16. 11. 2017 v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Akce je určena především výchovným poradcům, ředitelům ZŠ a SŠ, odborné veřejnosti a všem, kteří se touto problematikou zabývají.
  »Celý článek«

 • Seminář ke vzdělávání dospělých ve Zlínském kraji

  20. 10. 2017, Jana Galová

  Zlínský kraj ve spolupráci s krajským koordinátorem AIVD ČR zve vzdělavatele, lektory a další zájemce o oblast celoživotního vzdělávání na seminář u příležitosti Týdne vzdělávání dospělých 2017. Seminář se koná dne 7. 11. 2017 ve Zlíně. Přihlášky zasílejte do 31. 10. 2017.
  »Celý článek«

 • Kraj uspořádal konferenci věnovanou problematice čtenářské gramotnosti

  19. 10. 2017, Radka Dohnalová

  Konference „Ladění“ zaměřená na problematiku rozvoje čtenářské gramotnosti se ve zlínské Alternativě uskutečnila ve středu 18. října. Pro pedagogy i další odbornou veřejnost ji uspořádal Zlínský kraj v rámci svého projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.
  »Celý článek«

 • Ředitelé škol a zaměstnavatelé se z iniciativy kraje radili o efektivním odborném vzdělávání

  4. 10. 2017, Jana Galová

  Otevřenou diskusi s řadou konkrétních praktických podnětů přinesla konference o polytechnickém a odborném vzdělávání ve Zlínském kraji, která se uskutečnila včera v Kongresovém centru ve Zlíně. Pozvání krajského radního pro školství Petra Gazdíka přijalo devadesát účastníků, především zaměstnavatelé, ředitelé odborných škol, kariéroví poradci, zástupci Krajské hospodářské komory a dalších zájmových a profesních sdružení. Konferenci připravil Odbor školství, mládeže a sportu a Strategický odbor krajského úřadu.
  »Celý článek«

 • Konference pro rozvoj matematické gramotnosti škol Zlínského kraje

  26. 9. 2017, Jana Galová

  Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje zve učitele a učitelky na konferenci zaměřenou na téma matematické gramotnosti. Konference se uskuteční ve středu 25. října v Interhotelu Moskva Zlín.
  »Celý článek«

 • Ladění: cesty k rozvoji čtenářské gramotnosti v současné škole

  18. 9. 2017, Jana Galová

  Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje zve učitele a učitelky na konferenci „Ladění“ zaměřenou na téma čtenářské gramotnosti. Konference se uskuteční ve středu 18. října v Alternativě – Kulturním institutu Zlín.
  »Celý článek«

 • Zlínský kraj připravuje diskuzní fórum na podporu polytechnického a odborného vzdělávání

  14. 9. 2017, Jana Galová

  Zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání ve Zlínském kraji, a to mimo jiné v oblastech polytechnického a odborného vzdělávání, je cílem Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (KAP). V souvislosti s touto aktivitou zve realizační tým projektu ředitelky a ředitele škol k účasti na sérii panelových diskuzí, které se uskuteční v úterý 3. října v Kongresovém centru Zlín. V souladu se schváleným akčním plánem a stanovenými prioritami a potřebami v oblastech podpory polytechnického a odborného vzdělávání bude pozornost zaměřená na vzdělávací nabídku středních škol ve Zlínském kraji, nezaměstnanost absolventů škol, zavádění prvků duálního vzdělávání a přibližování vzdělávací nabídky potřebám zaměstnavatelů.
  »Celý článek«

 • Co se dělo v projektu P-KAP ve školním roce 2016/2017

  29. 8. 2017, Jana Galová

  Ve školním roce 2016/2017 se na území Zlínského kraje konalo celkem 9 seminářů, kterých se zúčastnilo 94 vedoucích pracovníků a tvůrců ze škol.
  »Celý článek«

 • Ředitelé středních škol v kraji se zúčastnili tematického setkání ke školské legislativě

  27. 6. 2017, Jana Vodáková

  Téměř padesátka ředitelů a ředitelek středních a vyšších odborných škol všech zřizovatelů se sešla 20.-21. června na tematickém setkání na hotelu Duo v Horní Bečvě, které bylo pořádáno v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Cílem akce bylo přispět ke zlepšení řízení středních a vyšších odborných škol a sdílení zkušeností mezi vedením škol navzájem.
  »Celý článek«

 • Třetí setkání zpracovatelů KAP a MAP ve Zlínském kraji

  15. 6. 2017, Lucie Šuráňová

  V úterý 13. června 2017 se uskutečnilo další setkání zástupců zpracovatelů místních akčních plánů na území Zlínského kraje se zpracovateli Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.
  »Celý článek«

 • Rámec pro investice do infrastruktury IROP (SC 2.4) a seznam projektů financovatelných z IROP 1.1

  7. 6. 2017, Jana Vodáková

  Aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury IROP (SC 2.4) byla schválena usnesením č. 54/RSKZK14/17 z 22. 6. 2017. Jedná se o řádnou aktualizaci v termínu po 6 měsících od jeho schválení. Komentář k provedeným změnám je uveden přímo v dokumentu – na str. 7 v poznámce pod čarou. Aktualizace Seznamu projektů financovatelných z IROP 1.1 byla schválena usnesením č. 55/RSKZK14/17. Zde byly provedeny pouze drobné upřesnění krajních bodů úseku. Seznam projektů jako takových zůstává beze změn.
  »Celý článek«