Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Novinky z dění projektu
Aktuální informace a pozvánky na akce najdete také na veřejných facebookových stránkách KAP Zlínský kraj

 • Třetí setkání zpracovatelů KAP a MAP ve Zlínském kraji

  15. 6. 2017, Lucie Šuráňová

  V úterý 13. června 2017 se uskutečnilo další setkání zástupců zpracovatelů místních akčních plánů na území Zlínského kraje se zpracovateli Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.
  »Celý článek«

 • Společné vzdělávání je aktuálním tématem českého školství

  23. 11. 2017, Jana Galová

  V polovině listopadu se konala ve Zlíně konference „Společné vzdělávání – mýty a fakta o inkluzi". Na hotelu Moskva se sešla šedesátka účastníků ze škol Zlínského kraje, dále odborníci z Úřadu práce, Úřadu vlády České republiky, obcí, Národního ústavu pro vzdělávání a Zlínského kraje. Akci připravil realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.
  »Celý článek«

 • Společné vzdělávání - mýty a fakta o inkluzi

  20. 10. 2017, Jana Galová

  ​Zlínský kraj zve na konferenci „Společné vzdělávání - mýty a fakta o inkluzi" zaměřenou na aktuální téma společné vzdělávání, která je pořádána dne 16. 11. 2017 v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Akce je určena především výchovným poradcům, ředitelům ZŠ a SŠ, odborné veřejnosti a všem, kteří se touto problematikou zabývají.
  »Celý článek«

 • I komiksem lze vyučovat matematiku

  27. 10. 2017, Jana Galová

  O způsobech, jak zatraktivnit výuku matematiky na druhém stupni základních škol a na školách středních jednali dnes ve Zlíně odborníci na matematiku, učitelé i zainteresovaní zájemci na Konferenci pro rozvoj matematické gramotnosti škol Zlínského kraje. Byla uspořádána jako součást projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje financovaného z Evropské unie. Konferenci pro více než sto účastníků zorganizoval Zlínský kraj.
  »Celý článek«

 • Kraj uspořádal konferenci věnovanou problematice čtenářské gramotnosti

  19. 10. 2017, Radka Dohnalová

  Konference „Ladění“ zaměřená na problematiku rozvoje čtenářské gramotnosti se ve zlínské Alternativě uskutečnila ve středu 18. října. Pro pedagogy i další odbornou veřejnost ji uspořádal Zlínský kraj v rámci svého projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.
  »Celý článek«

 • Ředitelé škol a zaměstnavatelé se z iniciativy kraje radili o efektivním odborném vzdělávání

  4. 10. 2017, Jana Galová

  Otevřenou diskusi s řadou konkrétních praktických podnětů přinesla konference o polytechnickém a odborném vzdělávání ve Zlínském kraji, která se uskutečnila včera v Kongresovém centru ve Zlíně. Pozvání krajského radního pro školství Petra Gazdíka přijalo devadesát účastníků, především zaměstnavatelé, ředitelé odborných škol, kariéroví poradci, zástupci Krajské hospodářské komory a dalších zájmových a profesních sdružení. Konferenci připravil Odbor školství, mládeže a sportu a Strategický odbor krajského úřadu.
  »Celý článek«

 • Konference pro rozvoj matematické gramotnosti škol Zlínského kraje

  26. 9. 2017, Jana Galová

  Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje zve učitele a učitelky na konferenci zaměřenou na téma matematické gramotnosti. Konference se uskuteční ve středu 25. října v Interhotelu Moskva Zlín.
  »Celý článek«

 • Ladění: cesty k rozvoji čtenářské gramotnosti v současné škole

  18. 9. 2017, Jana Galová

  Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje zve učitele a učitelky na konferenci „Ladění“ zaměřenou na téma čtenářské gramotnosti. Konference se uskuteční ve středu 18. října v Alternativě – Kulturním institutu Zlín.
  »Celý článek«

 • Seminář ke vzdělávání dospělých ve Zlínském kraji

  20. 10. 2017, Jana Galová

  Zlínský kraj ve spolupráci s krajským koordinátorem AIVD ČR zve vzdělavatele, lektory a další zájemce o oblast celoživotního vzdělávání na seminář u příležitosti Týdne vzdělávání dospělých 2017. Seminář se koná dne 7. 11. 2017 ve Zlíně. Přihlášky zasílejte do 31. 10. 2017.
  »Celý článek«

 • Zlínský kraj připravuje diskuzní fórum na podporu polytechnického a odborného vzdělávání

  14. 9. 2017, Jana Galová

  Zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání ve Zlínském kraji, a to mimo jiné v oblastech polytechnického a odborného vzdělávání, je cílem Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (KAP). V souvislosti s touto aktivitou zve realizační tým projektu ředitelky a ředitele škol k účasti na sérii panelových diskuzí, které se uskuteční v úterý 3. října v Kongresovém centru Zlín. V souladu se schváleným akčním plánem a stanovenými prioritami a potřebami v oblastech podpory polytechnického a odborného vzdělávání bude pozornost zaměřená na vzdělávací nabídku středních škol ve Zlínském kraji, nezaměstnanost absolventů škol, zavádění prvků duálního vzdělávání a přibližování vzdělávací nabídky potřebám zaměstnavatelů.
  »Celý článek«

 • Rámec pro investice do infrastruktury IROP (SC 2.4) a seznam projektů financovatelných z IROP 1.1

  7. 6. 2017, Jana Vodáková

  Aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury IROP (SC 2.4) byla schválena usnesením č. 54/RSKZK14/17 z 22. 6. 2017. Jedná se o řádnou aktualizaci v termínu po 6 měsících od jeho schválení. Komentář k provedeným změnám je uveden přímo v dokumentu – na str. 7 v poznámce pod čarou. Aktualizace Seznamu projektů financovatelných z IROP 1.1 byla schválena usnesením č. 55/RSKZK14/17. Zde byly provedeny pouze drobné upřesnění krajních bodů úseku. Seznam projektů jako takových zůstává beze změn.
  »Celý článek«

 • Ředitelé středních škol v kraji se zúčastnili tematického setkání ke školské legislativě

  27. 6. 2017, Jana Vodáková

  Téměř padesátka ředitelů a ředitelek středních a vyšších odborných škol všech zřizovatelů se sešla 20.-21. června na tematickém setkání na hotelu Duo v Horní Bečvě, které bylo pořádáno v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Cílem akce bylo přispět ke zlepšení řízení středních a vyšších odborných škol a sdílení zkušeností mezi vedením škol navzájem.
  »Celý článek«

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo nový Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Zlínského kraje

  10. 2. 2017, Jana Vodáková

  Zlínský kraj má schválený nový Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Zlínského kraje na období 2016-2018. Dokument byl dne 1. února 2017 projednán a schválen Pracovní skupinou pro schvalování krajských akčních plánů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
  »Celý článek«

 • Školství by mělo žáky připravit na život, zaznělo na konferenci

  2. 5. 2017, Jana Vodáková

  Historicky první krajská konference k rozvoji podnikavosti ve školství se konala ve čtvrtek 27. dubna ve ve zlínské Batově vile. V programu vystoupilo sedm řečníků. Všichni se vyjadřovali k tématu podpory iniciativy, kreativity a podnikavosti, které tvoří klíčovou oblast v projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.
  »Celý článek«

 • Podpora čtenářské a matematické gramotnosti je jednou z priorit kraje

  22. 3. 2017, Jana Vodáková

  V polovině března se sešli zástupci zpracovatelů místních akčních plánů na území Zlínského kraje se zpracovateli Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje na druhém společném jednání. Hlavním obsahem jednání bylo téma spolupráce na přípravě implementačních projektů v území.
  »Celý článek«

 • Konference k podnikavosti In 2017

  29. 3. 2017, Jana Vodáková

  Zlínský kraj zve pedagogy/pedagožky základních a středních škol ve čtvrtek 27. dubna do Zlína na konferenci k rozvoji podnikavosti, iniciativy a kreativity.
  »Celý článek«

 • Prioritizace potřeb na území kraje

  5. 10. 2016, Lucie Šuráňová

  Regionální stálá konference pro území Zlínského kraje schválila dne 26. 9. 2016 dokument Prioritizace potřeb na území kraje.
  »Celý článek«

 • Rámec pro investice do infrastruktury IROP za Zlínský kraj

  4. 10. 2016, Jana Vodáková

  Rámec pro investice do infrastruktury IROP za Zlínský kraj byl po projednání v Pracovní skupině pro oblast vzdělávání schválen na jednání Regionální stálé konference 30. 6. 2016, stanoviskem 38/RSKZK09/16. Dne 26. 9. 2016 bylo usnesením č. 43/RSKZK10/16 schváleno formální dopracování Rámce na základě doporučení z MŠMT ČR.
  »Celý článek«

 • Podpora škol formou zjednodušeného finančního vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ

  24. 2. 2017, Jana Vodáková

  Téměř stovka účastníku ze škol Zlínského kraje se sešla ve středu 22. února ve Zlíně na semináři k aktuálním výzvám vyhlašovaným MŠMT pro střední a vyšší odborné školy.
  »Celý článek«

 • Šablony pro SŠ a VOŠ - seminář pro žadatele

  20. 1. 2017, Jana Vodáková

  Realizační tým projektu KAP zve na seminář pro žadatele ve výzvě Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ, který se uskuteční ve středu 22. 2. 2017 od 10 do 13.30 h ve Zlíně.
  »Celý článek«

 • Ředitelé a ředitelky škol se sešli ve Zlíně na workshopu k rozvoji vzdělávání na území Zlínského kraje

  24. 11. 2016, Jana Vodáková

  ​V pořadí již druhý workshop pro ředitele a ředitelky škol se konal v pondělí 21. listopadu v budově Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s cílem projednat aktuální záležitosti krajského školství.
  »Celý článek«

 • Analýza potřeb na území Zlínského kraje

  13. 6. 2016, Jana Vodáková

  Analýza potřeb v území mapuje vývoj vzdělávacího systému a trhu práce, Úkolem je poskytnout podklady pro jednání klíčových aktérů v oblasti vzdělávání na území kraje. Tyto informace jsou nezbytné pro definování problémových oblastí a následné stanovení priorit ve vzdělávání na území Zlínského kraje.
  »Celý článek«

 • Téměř stovka účastníků ze škol se sešla na krajském workshopu v Otrokovicích

  3. 6. 2016, Jana Vodáková

  Poslední květnový den se v Otrokovicích uskutečnil workshop pro ředitele/ředitelky škol. Setkání proběhlo v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, zúčastnili se jej zástupci Národního ústavu pro vzdělávání a Centra pro regionální rozvoj České republiky.
  »Celý článek«

 • Nominace zástupců KAP ZK a Zlínského kraje do Řídících výborů MAP

  8. 3. 2016, Jana Vodáková

  Realizační tým MAP má podle metodiky povinně oslovit jednotlivé typové zástupce s žádostí o účast v Řídícím výboru příslušného MAP. Své žádosti o nominace zástupců za Zlínský kraj zasílejte na adresy uvedené uvnitř zprávy.
  »Celý článek«

 • Workshop pro ředitele/ředitelky škol

  17. 5. 2016, Jana Vodáková

  V úterý 31. května se uskuteční v Otrokovicích workshop pro ředitele/ředitelky škol. V programu vystoupí zástupci realizačního týmu KAP ZK, odborný garant, hosté z NÚV, MŠMT, CRR ČR.
  »Celý článek«

 • Společné setkání zástupců KAP, MAP a ORP

  20. 1. 2016, Jana Vodáková

  ​Ve čtvrtek 14. ledna proběhlo ve Zlíně představení projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje a jeho realizačního týmu žadatelům Místních akčních plánů vzdělávání a zástupcům obcí s rozšířenou působností.
  »Celý článek«