Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zlínský kraj připravuje diskuzní fórum na podporu polytechnického a odborného vzdělávání
​Zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání ve Zlínském kraji, a to mimo jiné v oblastech polytechnického a odborného vzdělávání, je cílem Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (KAP).  V souvislosti s touto aktivitou zve realizační tým projektu ředitelky a ředitele škol k účasti na sérii panelových diskuzí, které se uskuteční v úterý 3. října v Kongresovém centru Zlín. 

V souladu se schváleným akčním plánem a stanovenými prioritami a potřebami v oblastech podpory polytechnického a odborného vzdělávání bude pozornost zaměřená na vzdělávací nabídku středních škol ve Zlínském kraji, nezaměstnanost absolventů škol, zavádění prvků duálního vzdělávání a přibližování vzdělávací nabídky potřebám zaměstnavatelů.

„Věříme, že akce přispěje k rozproudění širší diskuze. Intenzivní spoluprací mezi školami, firemní sférou a dalšími klíčovými aktéry v oblasti polytechnického a odborného vzdělávání bychom chtěli rozvíjet zájem dětí a žáků o studium oborů vzdělávání, které jsou preferovány mezi zaměstnavateli našeho kraje. Cílem projektu KAP je zároveň podpora vzdělávání, vzájemného setkávání a předávání zkušeností pedagogických pracovníků a vedení škol," uvedl radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík.

Mezi priority Zlínského kraje definované ve strategických dokumentech patří zajištění souladu struktury oborového portfolia středních škol a vyšších odborných škol s možnostmi uplatnění jejich absolventů v praxi, podpora provázanosti oborové nabídky s potřebami zaměstnavatelů v kontextu uplatnitelnosti absolventů škol, udržení kvality středního a vyššího odborného vzdělávání, efektivní partnerská spolupráce škol se zaměstnavateli a podpora atraktivnosti výuky technických a přírodovědných oborů.

Účast na diskuzním fóru je bezplatná. Registrace je nutná z důvodu omezené kapacity do 26. 9. 2017 na e-mail: lucie.julinova@zlinsky.cz.

Kontakt:
Ing. Radovan Výsmek
tel.: ​577 043 718


 Pozvánka 3. 10. 2017.pdf

KAP logo.jpg

Autor:  
Vložil/a: Jana Galová