Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Rovné příležitosti ve vzdělávání ve Zlínském kraji

Zlínský kraj pořádá 23. ledna ve Zlíně diskuzní fórum Rovné příležitosti ve vzdělávání ve Zlínském kraji. Diskuzní fórum bude organizováno formou panelových diskuzí na aktuální témata, kde účastníci panelů budou zástupci organizací, které se dané problematiky dotýkají. Během každé panelové diskuze budou moci účastníci akce položit dotazy k tématu diskutujícím v panelu.

Diskuzní fórum se bude konat v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ve Zlínském kraji jako součást přípravy školské inkluzivní koncepce pro území Zlínského kraje. 

Program akce:

Moderátor: Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. (EDUin)

8:00 – Prezence
8:30 – Zahájení
8:45 – Představení záměru tvorby ŠIKK a spolupráce s MAP
9:00 – Představení výstupů šetření NÚV: Zpráva z mapování stavu inkluzivního vzdělávání na SŠ a VOŠ ve Zlínském kraji
9:30 – Diskuzní blok I.
Problematika zdravotního postižení a znevýhodnění
9:30 – Prezentační část I.

o Zdravotní postižení fyzické
o Zdravotní postižení ostatní (mentální, PAS, vady řeči, souběžné postižení více vadami, specifické vývojové poruchy učení nebo chování atp.)
9:45 – Panelová diskuze I.
10:30 – Přestávka
10:50 – Diskuzní blok II.
Problematika sociálního znevýhodnění a předčasné odchody ze vzdělávacího procesu
10:50 – Prezentační část II.
o Sociální znevýhodnění
o Předčasné odchody ze vzdělávacího procesu
11:05 – Panelová diskuze II.
11:50 – Oběd
12:30 – Diskuzní blok III.
Práce s nadanými a talentovanými dětmi
12:30 – Prezentační část III.
o Identifikace / nominace nadaných a přehled možností práce s nimi
12:45 – Panelová diskuze III.
13:30 – Diskuze a shrnutí
14:30 – Ukončení

---

Diskuzní fórum se uskuteční v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně dne 23. 01. 2019 od 8:30 hodin. Účast na akci je bezplatná. Bližší informace včetně odkazu na registraci, která bude otevřena do 17. 01. 2019, naleznete v přiloženém programu. 


 Program.pdf


KAP logo.jpg

Autor:  
Vložil/a: Jana Galová