Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Knihovna a odkazy na zajímavé webové stránky

​V této části můžete získat informace o publikacích a dokumentech věnovaných osvětě širší veřejnosti i řadu zajímavých odkazů na webové stránky zaměřené na děti a mládež.

Elektronické tematicky zaměřené publikace můžete stahovat v rubrikách Sociálně patologické jevy a jejich prevence a Výchova dětí a dospívajících.

 • Audit vzdělávacího systému v ČR 2017

  8. 2. 2018, Radka Dohnalová

  Bilance hodnocení českého vzdělávacího systému se nelepší. Jako pozitivum lze vnímat jednoznačnou shodu politických stran na tom, že je potřeba přidat učitelům. V ostatních důležitých událostech a opatřeních převažují spíše negativa, ať už jde o povinné předškolní vzdělávání, způsob zahájení revize rámcových vzdělávacích programů či neschopnost reagovat na požadavky rodičů.
  »Celý článek«

 • Kvalita školního stravování

  30. 10. 2017, Jana Galová

  Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na kvalitu školního stravování.
  »Celý článek«

 • Využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ, SŠ A VOŠ

  18. 9. 2017, Jana Galová

  Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu s výsledky inspekčního elektronického zjišťování uskutečněného v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, které bylo zaměřeno na zjišťování podmínek pro využití digitálních technologií.
  »Celý článek«

 • Srovnání OECD: Česko dává na vzdělání jedno z nejnižších procent HDP

  29. 8. 2017, Jana Galová

  Údaje studie OECD Education in Glance 2016 vycházejí z posledních dostupných dat z roku 2013. V Česku plynuly v tomto roce do oblasti vzdělání přibližně 4 % HDP, což je v rámci zemí, jejichž vzdělávací systémy studie porovnává, jedno z nejnižších čísel. Nižší procento HDP alokují v rámci OECD na vzdělání pouze v Maďarsku, na Slovensku a v Itálii. Průměr OECD je pak 5,2 % HDP.
  »Celý článek«

 • Komunikace mezi školou a veřejností v základním vzdělávání

  22. 5. 2017, Jana Vodáková

  Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku komunikace základních škol s veřejností, zejména se zákonnými zástupci žáků.
  »Celý článek«

 • Zájem o technicky zaměřené obory nadále roste

  21. 3. 2017, Radka Evjáková

  Trend většího zájmu o technicky zaměřené obory pokračuje. Podíl těch, co se hlásí k maturitnímu studiu na odborných školách, vzrostl na 37 %, což je nejvíce za posledních 20 let. Celkový podíl nově přijatých žáků v oborech s maturitou tak dosahuje téměř 70 %.
  »Celý článek«

 • Klub Absolventů Baťovy školy práce: Baťův systém v praxi

  15. 3. 2017, Jana Vodáková

  Klub sdružuje lidi, kteří sdílí a podporují stejné hodnoty jako Tomáš Baťa a jeho následníci. Od roku 2013 vyvíjí nové aktivity a vize, pravidelně vydává také informační zpravodaje, kde zájemci najdou zprávy z děni, baťovská zamyšlení, společenskou kroniku či pozvánky na zajímavé akce.
  »Celý článek«

 • Informační buletin České školní inspekce

  30. 12. 2016, Radka Evjáková

  Poslední buletin v roce 2016 přináší vzpomínku na 25. výročí založení České školní inspekce, hlavní zjištění z výroční zprávy ČŠI 2015/2016, výsledky mezinárodních šetření PISA 2015a TIMS 2015 a jak v nich dopadli čeští žáci a představení ředitelů krajských inspektorátů ČŠI.
  »Celý článek«

 • Audit vzdělávacího systému v ČR 2016

  1. 12. 2016, Radka Evjáková

  Nedostatky a rizika českého vzdělávání stále převažují nad přednostmi a příležitostmi. Z hodnocení procesů vyplývá větší míra jejich negativních dopadů. Pokusy o progresivitu podkopává společenská a politická neshoda. Upozorňujeme na potenciál příležitostí vyplývajících z probíhajících změn.
  »Celý článek«

 • Výsledky mezinárodního šetření TIMSS 2015

  5. 12. 2016, Jana Vodáková

  Na jaře roku 2015 byl realizován další cyklus zjišťování úrovně znalostí a dovedností žáků v rámci mezinárodního projektu TIMSS. Jde o projekt Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA), která působí v oblasti měření výsledků vzdělávání již více než padesát let. První zjišťování výsledků žáků v rámci projektu TIMSS se uskutečnilo v roce 1995 a pravidelně se opakuje ve čtyřletých cyklech.
  »Celý článek«

 • Školství v mezinárodním srovnání OECD 2016

  19. 9. 2016, Jana Vodáková

  ​Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila minulý týden publikaci Education at a Glance 2016: OECD Indicators, která prostřednictvím vybraných indikátorů porovnává každoročně vzdělávací systémy členských a partnerských zemí OECD.
  »Celý článek«

 • Projekt „Jsme Zlínský kraj" představuje náš region v originálním světle

  10. 8. 2016, Jana Vodáková

  Představit občanům i návštěvníkům Zlínského kraje jeho zajímavosti, kuriozity a NEJ a také ukázat, jak je v mnoha ohledech náš kraj jedinečný je smyslem aktivity nazvané „Jsme Zlínský kraj", kterou připravilo tiskové oddělení krajského úřadu.
  »Celý článek«

 • Absolventi středních škol a trh práce: ekonomická odvětví

  12. 7. 2016, Jana Vodáková

  Materiál Národního ústavu pro vzdělávání obsahuje důležité a dostupné informace o počtech nově přijatých žáků a absolventů škol, o jejich připravenosti a úspěšnosti při přechodu na trh práce, do dalšího vzdělávání. O tom, jestli absolventi skutečně v oboru pracují.
  »Celý článek«

 • Uplatnění absolventů škol na trhu práce

  19. 5. 2016, Radka Evjáková

  Jako každoročně, tak i letos vydává Národní ústav pro vzdělávání publikaci "Uplatnění absolventů škol na trhu práce" a přináší výsledky výzkumů z oblasti kariérového poradenství a uplatnění absolventů škol na trhu práce, které byly zpracovány v roce 2015.
  »Celý článek«

 • Česká školní inspekce zveřejnila analytickou zprávu z Talis 2013

  30. 3. 2016, Jana Vodáková

  ​Cílem analytické publikace je navázat na informace a zjištění, které jsou uvedeny v Národní zprávě šetření TALIS 2013. Zaměřuje se především na detailní analýzu situace v České republice.
  »Celý článek«