Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Komunikace mezi školou a veřejností v základním vzdělávání

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku komunikace základních škol s veřejností, zejména se zákonnými zástupci žáků.


Potřebné údaje Česká školní inspekce získala na základě prezenční inspekční činnosti, která se uskutečnila od října 2016 do ledna 2017 ve 305 základních školách a prostřednictvím on-line elektronického dotazníku určené
ho ředitelům 200 vybraných ZŠ (březen 2017). 

Shrnutí hlavních zjištění

  • Chybí ucelená metodika (školy nemají k dispozici jednotnou, ucelenou a prakticky využitelnou metodiku, která je potřebná zejména pro řešení problematických, nebo dokonce krizových komunikačních situací).
  • Jen polovina školských rad je funkčních. Kromě školské rady působí v necelých dvou třetinách oslovených škol nějaký další subjekt mající statut právnické osoby, který je velmi užitečným partnerem školy v oblasti materiální či finanční podpory některých školních aktivit i v rovině komunikace.
  • Rodiče se na školu obracejí čím dál častěji. Více než třetina dotazovaných ředitelů uvedla, že v posledních dvou letech zaznamenali zesílení intenzity komunikace rodičů se školou, která se projevovala jak častějšími žádostmi o informace, tak zvýšeným počtem jiných požadavků rodičů vůči škole
  • Systematická podpora není většinou nastavena. Nejčastější způsob (65 %), jakým jsou rodiče informováni o možnostech řešení konfliktních situací nebo vyjádření nespokojenosti s fungováním školy, je prostřednictvím třídních schůzek. Žádný dohodnutý postup neexistuje u 35 % škol, jen 12 % navštívených škol má nastavena pravidla a mechanismy k organizování vlastní činnosti (školní řád a další vnitřní předpisy) tak, že k nim mají rodiče snadný přístup. 
  • Naprostá většina základních škol (99 % nad 150 žáků a 94 % s menším počtem) provozuje vlastní webové stránky. Těmito stránkami informuje 62 % škol rodiče žáků zejména o akcích školy, rozvrzích tříd nebo o aktuální nabídce ve školním stravování. Weby využívá 56 % ZŠ i ke zveřejňování výukových materiálů a úkolů, bezmála polovina na nich také provozuje systém informující o hodnocení žáků. 

Celou tematickou zprávu si můžete přečíst na webu České školní inspekce.


Zdroj: Česká školní inspekce

Autor:  
Vložil/a: Jana Vodáková