Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Rodiče a veřejnost

​​​​​​Sekce je určena zejména rodičům a širší veřejnosti. Obsahuje základní informace o problematice školství, zprávy o aktuálním dění ve školách, rozhovory s inspirativními lidmi, příspěvky zaměřené na výchovu dětí a prevenci rizikového chování, tipy na volnočasové aktivity a odkazy na zajímavé informační zdroje

 ​​​

 Nepřehlédněte v sekci

 

 

Noví ředitelé přinesou krajskému školství novou energii66689<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Před prázdninami skončily konkurzy na všechny ředitele krajských škol a školských zařízení, respektive na ty, kterým podle školského zákona uplyne k&#160;31. červenci šest let výkonu funkce.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Proběhlo celkem 53 výběrových řízení, jejichž výsledek je následující&#58; 27 stávajících ředitelů se do výběrových řízení přihlásilo, svou funkci obhájilo a jako ředitelé i nadále pokračují. V&#160;18 případech se stávající ředitelé o možnost re-konkurzu neucházeli a na jejich místa nastoupí noví ředitelé vzešlí z&#160;výběrových řízení. V&#160;pěti případech se současní ředitelé přihlásili, ale funkci neobhájili, a tak budou vystřídáni novými nástupci. U dvou zařízení zůstávají ředitelská místa neobsazena, protože stávající ředitelé se o post neucházeli, do konkurzů se nikdo nepřihlásil a od 1. srpna organizace povedou zástupkyně ředitelů (je to Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a dále ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž.)</p><p style="text-align&#58;justify;">„Věřím, že změny, k&#160;nimž dochází, budou přínosné. Všech 28 stávajících ředitelů, kteří do konkurzů šli, v&#160;nich potvrdilo své kvality a budou pokračovat. Těm, kdo jako ředitelé odvedli dobrou práci, ale své místo již neobhajovali - většinou proto, že jsou v&#160;důchodovém věku, chci upřímně poděkovat za to, co vykonali pro vysokou kvalitu krajského školství. A tam, kde jsme měli o současných ředitelích pochybnosti, došlo k jejich výměně - i přesto, že o svou funkci znovu usilovali,&quot; řekl radní pro školství Petr Gazdík.</p><p style="text-align&#58;justify;">„Myslím si, že ve výsledku tento nepopulární krok, k&#160;němuž jsme přistoupili, krajským školám a hlavně jejich studentům prospěje. Školství vyžaduje dynamiku, protože se mění a vyvíjejí obory i technologie a požadavky na profesní připravenost absolventů. Jsem si jist, že noví nebo staronoví ředitelé po prázdninách vnesou do řízení škol zdravou energii a že se kvalita krajského školství opět posune dál,&quot; uzavřel Petr Gazdík.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/petr-gazdik-novi-reditele-prinesou-krajskemu-skolstvi-novou-energii-aktuality-15014.html" target="_blank">Zlínský kraj</a>, foto Jiří Balát<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p>16. 7. 2018 7:18:54Před prázdninami skončily konkurzy na všechny ředitele krajských škol a školských zařízení, respektive na ty, kterým podle školského zákona uplyne k 31. červenci šest let výkonu funkce.2018-07-15T22:00:00Z/pedagogove/PublishingImages/Gazdík.jpg16. 7. 2018 7:27:35https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHelena Mráčková
Uspěch SŠPHZ Uherské Hradiště v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti63272<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​V&#160;polovině června se v&#160;Olomouci konalo celostátní kolo prestižní soutěže Středoškolské odborné činnosti. Nad letošním již 40. ročníkem soutěže převzala záštitu předsedkyně Akademie věd České republiky prof.&#160;RNDr. Eva Zažímalová.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Z&#160;krajského kola vyšli vítězně studenti oboru strojírenství SŠPHZ Uherské Hradiště Jakub Holec, Ondřej Juřena a Daniel Kutálek se svojí prací „Potravinářské čerpadlo&quot;. &#160;Na té průběžně pracovali v&#160;rámci závěrečného projektu studia pod vedením svých učitelů&#160;Josefa Dvořáčka a Bohumíra Brhela. Chlapci pro firmu Füllmatik z&#160;Podolí vytvořili softwarový návrh, výkresovou a technickou dokumentaci a provedli realizaci plně funkčního modelu. Ten chce firma využít v chemicky náročném prostředí jako dávkovací prvek do plnících linek.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Celorepublikového klání se zúčastnilo 16 týmů. Výstupy svého úsilí prezentovali přítomní před odbornou porotou, která byla složena především ze zástupců firem a vysokoškolských pedagogů. Studenti SŠPHZ Uherské Hradiště obsadili konečné 6. místo a úspěšně tak reprezentovali školu i celý Zlínský kraj. Dokázali, že jako čerství absolventi jsou již schopni obstát ve firemním prostředí.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/SŠPHZ.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p>9. 7. 2018 6:46:02V polovině června se v Olomouci konalo celostátní kolo prestižní soutěže Středoškolské odborné činnosti. Nad letošním již 40. ročníkem soutěže převzala záštitu předsedkyně Akademie věd České republiky prof. RNDr. Eva Zažímalová. 2018-07-08T22:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/SŠPHZ.jpg9. 7. 2018 7:10:29https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováBlanka Kupová
Dodatečný výběr žáků do 10. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně65659<div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že se k začátku školního roku 2018/19 uvolnilo stipendijní studijní místo pro českého žáka / žákyni &#160;ke studiu v 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. </strong></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">O přijetí se mohou ucházet žákyně a žáci, kteří ve školním roce 2017/18 ukončili &#160;9. ročník základní školy/základní školy s rozšířenou výukou jazyků nebo tomu odpovídající ročník víceletého gymnázia. Vzhledem k nutnosti rychlé integrace ve vyšším ročníku studia jsou podmínkou výborné znalosti německého jazyka. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Přihlášky k příjímacím zkouškám zasílejte <strong>do 15. 8. 2018</strong> na adresu&#58; </p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Friedrich-Schiller-Gymnasium </p><p style="text-align&#58;justify;">Dr. Tomáš Křenek</p><p style="text-align&#58;justify;"> Seminarstr. 3</p><p style="text-align&#58;justify;"> D-01796 Pirna</p><p style="text-align&#58;justify;"> Deutschland </p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">V přihlášce je nutné uvést&#58; jméno, příjmení, datum narození, bydliště uchazeče a jeho rodičů (zákonných zástupců) včetně telefonního/e-mailového spojení, dále adresu školy, kterou žák/žákyně navštěvuje spolu s kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky.</p><p style="text-align&#58;justify;"> Zájemci budou pozváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera k výběrovému řízení, při kterém prokáží znalosti z matematiky (písemný test), německého a anglického jazyka (test, ústní zkouška). </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Nástup ke studiu&#58; &#160;1. 9. 2018.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Pro další informace o výběrovému řízení a o dvojnárodnostního vzdělávacím projektu kontaktujte českého studijního koordinátora&#58; </p><p style="text-align&#58;justify;">Dr. Tomáš Křenek, tel&#58; (+49) 0350 1781 575, e-mail&#58; <a href="mailto&#58;krenek.schillergymnasium@pirna.info" target="_blank">krenek.schillergymnasium@pirna.info</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.schillergymnasium-pirna.de/" target="_blank"><strong>www.schillergymnasium-pirna.de</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><br> </p>29. 6. 2018 11:12:17Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že se k začátku školního roku 2018/19 uvolnilo stipendijní studijní místo pro českého žáka / žákyni ke studiu v 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášky k příjímacím zkouškám zasílejte do 15. 8. 2018. 2018-06-28T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/151597880.jpg29. 6. 2018 11:17:43https://www.zkola.cz/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Ředitelé a ředitelky škol se sešli na závěr školního roku v Luhačovicích65636<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Tematické setkání ředitelů středních a vyšších odborných škol se uskutečnilo ve dnech 20.- 21. června 2018 v luhačovickém hotelu Alexandria. Akce pořádané realizačním týmem projektu &quot;Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje&quot; se zúčastnilo 49 ředitelů a ředitelek ze Zlínského kraje, kteří se společně věnovali aktuálním tématům i problémům současného školství.&#160;</strong><br></p><div style="text-align&#58;justify;">První den programu účastíci&#160;získali informace od Vlastislava Kožely ze Zlínského inspektorátu České školní inspekce, který mluvil o kritériích kvality školy v řídicí praxi ředitele. Následoval blok pracovníků Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje k aktuálnímu dění v regionálním školství. V odpolední části se konala přednáška Martiny Bouškové z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně týkající se image školy a její PR na veřejnosti. V závěru prvního dne představily odbornice z Národního ústavu pro vzdělávání novinky k připravovanému dotazníkovému šetření.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Ředitele_skol_se_sesli_na_zaver_skolniho_roku_v_Luhacovicich/Radní.jpg" alt="Radní.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;552px;height&#58;417px;" /></div><div style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Ředitele_skol_se_sesli_na_zaver_skolniho_roku_v_Luhacovicich/Radovan%20a%20Lenka.jpg" alt="Radovan a Lenka.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;550px;height&#58;385px;" /><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Ředitele_skol_se_sesli_na_zaver_skolniho_roku_v_Luhacovicich/Dámy%20NUV.jpg" alt="Dámy NUV.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;550px;height&#58;387px;" /></div><div style="text-align&#58;justify;">Vybrané prezentace z prvního dne naleznete pod článkem. <br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Druhý den programu byl věnován tématu „Jak se nezbláznit&#160;aneb jsem ředitel školy“. Lektor Karel Opravil provedl přítomné ředitelky a ředitele tématem ve třech 90minutových blocích, kromě toho odpovídal na otázky z praxe a byl k dispozici i pro individuální konzultace.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h2><span class="ms-rteFontSize-3">Hlavní myšlenky, které během dne zazněly</span><br></h2><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>Práce s energií – umět hospodařit s vlastní energií je klíčové. Respektovat signály vlastního těla ukazující na únavu a relaxovat. V případech, kdy jedeme tzv. „na rezervu“, jsme méně citliví k okolí. To vede k tomu, že snadno přehlédneme porušení pravidel ze strany kolegyň a kolegů, unikají nám dosažené úspěchy, nevidíme detaily.&#160;Zdroje energie&#58; já a pocit smysluplnosti mé práce, můj tým a fungující vztahy v něm, schopnost vnímat (i drobné) úspěchy.&#160;<br></li><li>Práce s časem&#160;– vážit si svého času, vytvořit ze své pracovny bezpečné místo, kde mám čas a prostor na plánování, vize a strategie. Pokud nám může do pracovny kdykoliv kdokoliv vstoupit, věnujeme se celé dny jen operativě. Nutné je plánovat úkoly a počítat přitom s tím, že s koncem týdne klesá i naše energie. Úkoly plánovat realisticky.&#160;<br></li><li>Pravidla&#160;– jasně stanovená pravidla vytvářejí bezpečnější prostor. S každým pravidlem by měla být předem jasná sankce za jeho porušení. Porušení netolerovat. V roli šéfa si nemůžeme dovolit patové situace – podřízení očekávají rozhodnutí, pravidla a jistotu. Nejlépe se nám dodržují pravidla, na jejichž vytvoření jsme se podíleli.&#160;<br></li><li>Porady&#160;– od výrazu &quot;radit se&quot;! Když se očekává aktivní zapojení všech přítomných, diskuze, závěry. Pokud je potřeba jen sdělit informace, svoláme rychlou informativní schůzku. <br></li></ul><div><span><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Ředitele_skol_se_sesli_na_zaver_skolniho_roku_v_Luhacovicich/Karel%20Opravil.jpg" alt="Karel Opravil.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;567px;" /></span><br></div><div><br></div></div><div style="text-align&#58;left;"><br></div><div style="text-align&#58;left;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/prezentace%20IKAP%20a%20Interreg.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Prezentace IKAP a Interreg.pdf</a></div><div style="text-align&#58;left;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/KA3_P-KAP%20-%20šetření%20II.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> KA3_P-KAP - šetření II.pdf</a><br></div><div style="text-align&#58;left;"></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/SEM%20P-ředitelé%20Luhačovice.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> SEM P-ředitelé Luhačovice.pdf</a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Image%20a%20P.R.%20střední%20školy2.pptx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpptx.png" alt="" />&#160;Image a PR střední školy.pptx</a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Ředitele_skol_se_sesli_na_zaver_skolniho_roku_v_Luhacovicich/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>28. 6. 2018 14:41:13Tematické setkání ředitelů středních a vyšších odborných škol se uskutečnilo ve dnech 20.- 21. června 2018 v luhačovickém hotelu Alexandria. Akce pořádané realizačním týmem projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje" se zúčastnilo 49 ředitelů a ředitelek ze Zlínského kraje, kteří se společně věnovali aktuálním tématům i problémům současného školství. 2018-06-27T22:00:00Z/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Luha%20perex.JPG10. 7. 2018 8:37:18https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana GalováJana Galová, Martina Němcová
Brodští instalatéři opět nejlepší v republice65564<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Instalatéři SOU Uherský&#160;Brod navázali na úspěchy svých předchůdců&#160; z&#160;minulých let. Na soutěži „Učeň</strong><strong> </strong><strong>Instalatér 2018&quot;&#160; se</strong><strong> David Šimek </strong><strong>stal absolutním vítězem </strong><strong>a spolu s&#160;Lukášem&#160; Dorňákem nám přivezli zlato v&#160;soutěži družstev a tím &#160;zařadili </strong><strong>Zlínský kraj na úžasné první místo v&#160;soutěži krajů.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Celorepubliková soutěž „Učeň instalatér&quot; má velmi dlouhou tradici, probíhá již více než 20 let. Postupem doby se stala nejvýznamnější prezentací instalatérského řemesla a šikovnosti budoucích instalatérů. V&#160;současné době je již realizována ve všech krajích ČR, má přesná pravidla a jasná kritéria hodnocení. Je zaměřena na zpracování tří základních konstrukčních materiálů jako je ocel, plast a měď, z&#160;těchto musí jednotliví žáci vytvořit funkční sestavu podle výkresové dokumentace. Hlavním kritériem je rozměrová přesnost a technologická správnost. V&#160;konečné fázi se tyto dílčí sestavy spojí v&#160;jeden montážní celek a provede se tlaková zkouška. Součástí soutěže je kromě prokázání nabytých praktických dovedností i ověření odborných znalostí z&#160;oboru vodoinstalací, vytápění a plynu. Za své umístění si odnesli hodnotné ceny, které využijí pro rozvoj své profese instalatéra.</p><p style="text-align&#58;justify;">Dalším fenomenálním úspěchem Davida Šimka je 2. místo na XIII. ročníku Vědomostní olympiády. Jedná se s celostátní soutěž o zvyšování odborných znalostí učňovského dorostu, které se v&#160;letošním roce zúčastnilo téměř 130 žáků ze všech krajů ČR. Je &#160;pořádána Cechem topenářů a instalatérů ČR, pod odbornou garancí prezidenta Cechu pana Bohuslava Hamroziho, pod záštitou Asociací krajů ČR&#160; a Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR.</p><p style="text-align&#58;justify;">Za úspěchem našich žáků stojí jejich obrovská houževnatost, vůle a chuť&#160; dosáhnout něco více, než ostatní, láska k&#160;instalatérskému řemeslu, ale také dlouhodobá a kvalitní příprava za kterou stojí &#160;jejich učitel odborného výcviku – skvělý &#160;,jedinečný&#160; a zapálený pro řemeslo pan &#160;&#160;<strong>Petr Dedík</strong> a v&#160;neposlední řadě také učitel teorie pan <strong>Jožka Jankových</strong>.<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/vítěz.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;572px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/A6_08%20UI%2018_Dorňák%20Lukáš.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;572px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/VedomostniOlympiada_2018-28.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;534px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/UI%2018_1%20až%203%20místo.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;451px;" /><br></p>27. 6. 2018 7:29:47Instalatéři SOU Uherský Brod navázali na úspěchy svých předchůdců z minulých let. Na soutěži „Učeň Instalatér 2018" se David Šimek stal absolutním vítězem a spolu s Lukášem Dorňákem nám přivezli zlato v soutěži družstev a tím zařadili Zlínský kraj na úžasné první místo v soutěži krajů.2018-06-26T22:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/UI%2018_1%20až%203%20místo.JPG27. 6. 2018 7:57:27https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováEva Jurásková
Studenti SPŠ stavební Valašské Meziříčí úspěšní v soutěži Stavba roku Zlínského kraje65571<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Velkého úspěchu a uznání se dočkali studenti Střední průmyslové školy stavební <span style="text-align&#58;justify;">Valašské Meziříčí&#160;</span>v&#160;soutěži Stavba roku 2017 Zlínského kraje. Za zpracování výhledové zástavby jedné valašskomeziříčské lokality získalo ocenění 5 studentů. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Zadání pro letošní ročník studentské soutěže připravil vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu zdejší radnice Martin Horák ve spolupráci s odbornými učiteli SPŠ stavební Valašské Meziříčí. „Úkolem studentů bylo zpracovat výhledovou zástavbu lokality U Vodojemu ve Valašském Meziříčí, části Štěpánov. V&#160;uvedené lokalitě, konkrétně mezi ulicemi Luční, U Vodojemu a Štěpánov, měli navrhnout bytové domy nebo viladomy,&quot; vysvětlil učitel Miroslav Maňas.</p><p style="text-align&#58;justify;">Soutěže se s&#160;návrhy zúčastnilo 15 studentů, přičemž 11 jich bylo ze zdejší školy. „Odborná porota studentské práce vyhodnotila a osm nejlepších prací navrhla k&#160;postupu do finálového kola, kde studenti své práce obhajovali osobně před porotou. Naše škola měla pětičlenné zastoupení a všichni získali ocenění,&quot; uvedl učitel a prozradil výsledky&#58; „První místo získal Martin Čermák, třetí dělené místo obsadili Alexej Geppert a Milan Chrobák. Čestná uznání obdrželi Tereza Heryánová a Lukáš Petřkovský.&quot; Slavnostní vyhlášení proběhlo 17. května v&#160;Otrokovicích. </p><p style="text-align&#58;justify;">Několik prací představili zástupci školy, Alena Carbolová a Miroslav Maňas, na červnovém zasedání Rady města. „Překvapila nás vysoká úroveň prací. Navržené bytové domy nebo viladomy byly i pro lajka velmi zajímavé a atraktivní. Jak studentům, tak i učitelům, patří velké gratulace a zároveň poděkování za výbornou reprezentaci školy a města,&quot; podotkla místostarostka města Yvona Wojaczková (ANO). <br></p><p style="text-align&#58;justify;">Soutěž pořádaly Zlínský kraj, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v&#160;ČR.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/foto%20archív%20školy%202.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;600px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/Vítězný%20návrh%20Martina%20Čermáka.PNG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;569px;" /><br></p>27. 6. 2018 7:56:27Velkého úspěchu a uznání se dočkali studenti Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí v soutěži Stavba roku 2017 Zlínského kraje. Za zpracování výhledové zástavby jedné valašskomeziříčské lokality získalo ocenění 5 studentů.2018-06-26T22:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/Vítězný%20návrh%20Martina%20Čermáka.PNG27. 6. 2018 8:05:56https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováVendula Králová
Jak vzdělávat generaci digitálních středoškoláků64790<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Zlínský kraj uspořádal seminář pro učitele středních a vyšších odborných škol nazvaný „Moderní výuka pro generaci digitálních dětí aneb Naučme se používat běžně dostupné aplikace ve výuce&quot;. Akce se konala 19. června ve Střední škole Kostka ve Vsetíně v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Celodenní odborný seminář navštívila padesátka pedagogů, zejména učitelé všeobecných předmětů, ale také informačních technologií či správci počítačových sítí. „Téma využívání moderních technologií ve výuce je vysoce aktuální. Také ve školách Zlínského kraje je nezbytné držet krok s&#160;novou generací dětí, učitelé by měli být schopní zprostředkovávat potřebné informace, rozumět jazyku svých žáků. A hlavně se neustále vzdělávat,&quot; sdělil jeden z&#160;lektorů semináře Jaromír Světlík. </p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Jak_vzdelavat_generaci_digitalnich_stredoskolaku/IMG_2167.JPG" alt="IMG_2167.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Účastníci se seznámili s tím, jak se dají běžně dostupné aplikace, které má většina z nás v počítači, použít ve vyučování a jak je možné díky nim zatraktivnit výuku. Na vzdělávacím setkání byly představeny sady 3D nástrojů, 3D Malování, tvorba videí a filmů a další aplikace sloužící k tvorbě digitálních učebnic a sešitů, samovyhodnocovacích testů, domácích úkolů, při komunikaci se třídou nebo kolegy vyučujícími po celém světě.</p><p style="text-align&#58;justify;">„Chtěli bychom dosáhnout lepší úrovně znalostí a dovedností učitelů nejen předmětů, ke kterým se váží informační technologie, případně správců sítí, ale také učitelů všeobecných a odborných předmětů tak, aby se tyto technologie staly jednou z důležitých součástí moderního vzdělávání,&quot; potvrdil smysl semináře vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje Stanislav Minařík.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Jak_vzdelavat_generaci_digitalnich_stredoskolaku/IMG_2180.JPG" alt="IMG_2180.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" />Po společné části učitelé absolvovali workshopy podle svých preferencí. Pedagogové si vyzkoušeli virtuální realitu pomocí 3D brýlí, práci v&#160;prostředí Office 365, získali tipy na jednoduchou úpravu digitálních fotografií, tvorbu moderních prezentací. V&#160;odpolední části se lektoři zaměřili také na e-learningový systém pro výuku Moodle, hromadnou správu sítí, založení a vedení školní televize nebo využití hry Minecraft ve vzdělávání.<br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Jak_vzdelavat_generaci_digitalnich_stredoskolaku/IMG_0313.jpg" alt="IMG_0313.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Jak_vzdelavat_generaci_digitalnich_stredoskolaku/IMG_0341.jpg" alt="IMG_0341.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Jak_vzdelavat_generaci_digitalnich_stredoskolaku/IMG_2188.JPG" alt="IMG_2188.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Jak_vzdelavat_generaci_digitalnich_stredoskolaku/IMG_2190.JPG" alt="IMG_2190.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Jak_vzdelavat_generaci_digitalnich_stredoskolaku/IMG_2204.JPG" alt="IMG_2204.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Jak_vzdelavat_generaci_digitalnich_stredoskolaku/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p>20. 6. 2018 8:57:23Zlínský kraj uspořádal seminář pro učitele středních a vyšších odborných škol nazvaný „Moderní výuka pro generaci digitálních dětí aneb Naučme se používat běžně dostupné aplikace ve výuce". Akce se konala 19. června ve Střední škole Kostka ve Vsetíně v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.2018-06-19T22:00:00Z/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/ICT%20perex.JPG20. 6. 2018 9:15:33https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Kraj ocenil úspěšné žákyně a žáky a zároveň tři hochy, kteří pomohli k záchraně života64643<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek společně s&#160;radním pro školství Petrem Gazdíkem a dalšími členy krajské rady dne 6. 6. ve zlínské Baťově vile přivítali a ocenili žáky druhého stupně základních škol a středoškoláky, kteří v&#160;období od dubna 2017 do dubna letošního roku dosáhli mimořádných úspěchů v&#160;mimoškolní činnosti nebo našli odvahu k&#160;výjimečnému činu.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Oceněno bylo 11 jednotlivců a jeden kolektiv – florbalové družstvo chlapců Základní školy Uherský Brod – Pod Vinohrady.</p><p style="text-align&#58;justify;">Kromě vynikajících výsledků v&#160;uměleckých, sportovních i tanečních&#160;soutěžích či v&#160;odborných olympiádách, kde žáci vzorně reprezentovali Zlínský kraj, byli za mimořádný čin vyznamenáni také tři kamarádi&#58; Marek Mozga, Ondřej Trněný a Dominik Beran, kteří pomohli k&#160;záchraně lidského života&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;">Po výšlapu do přírody odpočívali na lavičce u kapličky blízko Zdounek. Náhle uslyšeli svištění pneumatik a zahlédli, jak vzduchem letí auto a přetáčí se. Neváhali, okamžitě běželi k&#160;místu nehody a současně volali záchranku. Zjistili, že mladý řidič dostal smyk a skončil mimo vozovku, uvězněný ve zničeném autě. Zastavili projíždějící auto, s&#160;pomocí dalších dvou mužů zraněného opatrně vyprostili z&#160;vozu a uklidňovali ho, až do příjezdu sanitky.</p><h2>Pamětní listy, medaile, drobné dárky a především gratulace a slova uznání od zástupců Zlínského kraje si odnesli&#58;</h2><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Florbalové družstvo chlapců Základní školy Uherský Brod&#160;</strong>– Pod Vinohrady (mimořádný sportovní výsledek&#58; popáté za sebou zvítězili v&#160;republikovém finále ZŠ ČR ve florbalu a získali titul nejlepšího školního družstva ČR v&#160;nejprestižnější kategorii starších žáků Sportovní ligy ZŠ „Pohár Ministra“).</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Max Gogola – Gymnázium Uherské Hradiště</strong>&#160;(dosáhl 1. místa v&#160;celostátní olympiádě z&#160;dějepisu, a proto byl nominován na cenu Nadačního fondu J. Heyrovského, tuto cenu následně získal. Aby se mohl nadále odborně rozvíjet, byla mu nabídnuta stáž v&#160;Historickém ústavu Akademie věd v&#160;Praze, kde zpracovává odborné téma Napoleonské války a Rusko).</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Aimee Zia Hasan – Základní umělecká škola Zlín</strong>&#160;(je žákyní výtvarného, hudebního a literárně-dramatického oboru. Pravidelně účinkuje na velkých akcích ZUŠ Zlín – např. moderovala festival ZUŠKA?ZUŠKA!. Vyhrála konkurz do Slováckého divadla na hlavní roli v inscenaci Alenka v říši divů a za zrcadlem režiséra J. A. Pitínského).</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Martin Krčma – Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště</strong>&#160;(Martin studuje obor Elektronika a ve volném čase staví a programuje roboty a účastní se soutěží s&#160;touto tematikou. Vyhrál např. ROBOTIX 2018 v&#160;Přerově, Kybernetický pětiboj na Technické univerzitě Ostrava a další, úspěšný je i na poli mezinárodním).</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Michaela Kurtinová – Základní škola Slušovice</strong>&#160;(výborné celostátní i mezinárodní výsledky na soutěžích sportovního aerobiku. V květnu 2017 získala 1. místo na Mistrovství Evropy v Karlových Varech a v říjnu 2017 vybojovala 3. místo na Mistrovství světa v Holandsku. Díky svým sportovním úspěchům byla nominována v anketě Nejúspěšnější sportovec Zlínského kraje 2017 v kategorii Cena občanů Zlínského kraje).</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Oliver Los Chovanec – Základní škola Zlín</strong>&#160;(s taneční partnerkou se věnují standardním a latinsko-americkým tancům. Dosáhli řady významných úspěchů&#58; na mistrovství ČR ve standardních tancích získali titul druhého vicemistra a zaznamenali velké mezinárodní úspěchy - 1. až 3. místa na soutěžích v Itálii, Polsku, Maďarsku. Největším triumfem je prvenství v evropském žebříčku Dance Sport Europe, kterému vévodí již několik měsíců).</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Natálie Pospíšilíková – Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště</strong>&#160;(studuje obor Modelářství a návrhářství oděvů. Se svou kolekcí modelů na téma &quot;Tělo&quot; získala v celostátní prestižní soutěži uměleckých škol Student design 2018 první místo - Grand Prix a cenu Asociace výtvarných škol. Ve své tvorbě se studentka inspirovala svalovinou, tkáněmi a ženskou siluetou. V modelech je použit alternativní materiál - kord a náročné řešení modelace střihu).</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Alexandr Skalský – Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s&#160;právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod</strong>&#160;(úspěšně se zúčastnil řady různých olympiád z oblasti matematiky a logiky. Skvělých výsledků dosahuje ve stolní hře šachy - reprezentoval ČR na Mistrovství světa v ruském Chanty-Mansijsku, v dubnu 2017 obsadil 2. místo v kategorii do 16 let na Mistrovství ČR v rapid šachu, v březnu 2018 získal 2. místo na Mistrovství ČR v šachu a tím se kvalifikoval na Mistrovství Evropy, které se uskuteční v srpnu 2018 v&#160;Lotyšsku).</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Josef Tomeček – Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín&#160;</strong>(v letech 2016 až 2018 úspěšně reprezentoval Zlínský kraj i republiku na mezinárodních chemických olympiádách v Tbilisi, Bangkoku a Praze, kde vždy soutěžil se soupeři o kategorii starší. Spolupracuje s Ústavem chemie na Fakultě technologické UTB Zlín, kde absolvoval dlouhodobé stáže a je členem týmu studentů doktorandského studia. V&#160;květnu letošního roku získal cenu Učené společnosti České republiky. Ocenění mu bylo uděleno na Univerzitě Karlově za studii v&#160;chemii „Příprava nových ligandů na bázi adamantanu a studium jejich supramolekulárního chování vůči beta-cyklodextrinu a cucurbit7urilu“ v&#160;kategorii středoškolských studentů. Ceny Učené společnosti České republiky se udělují za významný výsledek tvůrčí práce v&#160;badatelském nebo cíleném výzkumu).</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Marek Mozga </strong>–&#160;Střední škola – Centrum odborné přípravy,&#160;<strong>Ondřej Trněný</strong> –&#160;Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany&#160;a&#160;<strong>Dominik Beran</strong>&#160;– Střední lesnická škola Hranice(mimořádný čin – záchrana lidského života).</p><p style="text-align&#58;justify;">Slavnostní ocenění uspořádali pracovníci Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci se Střední školou hotelovou (příprava rautu), dále se Základní uměleckou školou Zlín (hudební program) a Střední uměleckoprůmyslovou školou Uherské Hradiště (grafické zpracování bulletinu s&#160;medailonky oceněných).<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/management/informaceosms/PublishingImages/Ocenění_žáků.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;533px;" /><br></p><p style="text-align&#58;left;">&#160; &#160; &#160; &#160; Foto&#58; Jiří Balát<br></p>11. 6. 2018 6:34:06​Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek společně s radním pro školství Petrem Gazdíkem a dalšími členy krajské rady dne 6. 6. ve zlínské Baťově vile přivítali a ocenili žáky druhého stupně základních škol a středoškoláky, kteří v období od dubna 2017 do dubna letošního roku dosáhli mimořádných úspěchů v mimoškolní činnosti nebo našli odvahu k výjimečnému činu.2018-06-10T22:00:00Z/management/informaceosms/PublishingImages/Ocenění_žáků.jpg12. 7. 2018 8:09:24https://www.zkola.cz/management/informaceosms/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHelena Mráčková

 ‭(Skryté)‬ Nepřehlédněte v sekci - původní