Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Rodiče a veřejnost

​​​​​​Sekce je určena zejména rodičům a širší veřejnosti. Obsahuje základní informace o problematice školství, zprávy o aktuálním dění ve školách, rozhovory s inspirativními lidmi, příspěvky zaměřené na výchovu dětí a prevenci rizikového chování, tipy na volnočasové aktivity a odkazy na zajímavé informační zdroje

 ​​​

 Nepřehlédněte v sekci

 

 

Skutečné vzdělání začíná u poznání sebe sama: Bohumil Kartous67522<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Bohumil Kartous je vedoucím komunikace a analýzy společnosti EDUin. Je autorem každoročního Auditu vzdělávacího systému ČR, jehož čerstvá aktualizace bude během několika dní zveřejněna. Zároveň je autorem analýzy stavu vzdělávání pro Aspen Institute Central Europe, na obsahu vzdělávacích workshopů spolupracuje dlouhodobě s&#160;centrem současného umění DOX. Je editorem kritického internetového deníku Britské listy. Na téma vzdělávání publikuje v&#160;řadě českých médií. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Bohumil Kartous vystupuje také jako řečník či moderátor na fórech tipu Meltingpot (Colours of Ostrava), TEDx či Festival dokumentárních filmů v&#160;Jihlavě. Na soukromé Vysoké škole ekonomiky a managementu se podílí na vytváření koncepce prakticky, profesně zaměřené vysoké školy. Nedávno se stal mluvčím Českých elfů, skupiny, která se snaží bojovat s&#160;dezinformacemi v&#160;digitálním prostoru. Zároveň je rodičem na plný úvazek, dva dny v&#160;týdnu pracuje s&#160;mladším synem z domova. „Považuju to za jednoznačně nejdůležitější věc v&#160;mém životě,&quot; říká o výchově dětí. Volný čas, jak říká, se mu organicky promílá s&#160;prací. Každý den se snaží najít minimálně půl hodiny na intenzivní pohyb. Jako „švihadlo&quot; (absolvent učitelství tělesné výchovy) se domnívá, že jedna z&#160;nejdůležitějších dovedností budoucnosti bude spočívat ve znalosti a správném přístupu k&#160;vlastnímu já, po duševní i tělesné stránce. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><em>Pane Kartousi, můžete popsat Vaši profesní cestu od dob studií až do současnosti, kdy jste známou osobností na poli vzdělávání, školství, společenské odpovědnosti?</em></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Neřekl bych, že jsem kdoví jak známý a nad termínem osobnost se trochu ošívám (smích). Osobností je dnes každý, kdo si vytvořil dostatečně silný mediální či jen digitální profil. To máte trochu jako se smokingem, který dokonale skryje odlišnost mezi hrdinou a lumpem. Proto nemám příliš rád uniformy ani uniformní pojmenování. </p><p style="text-align&#58;justify;">Pocházím z&#160;Kroměříže, většinu základní školy jsem absolvoval za socialismu a jsem tomu rád. Ne kvůli tomu režimu samotnému, ale kvůli srovnání epoch, které je jedinečné a obohacující. Starší než já už často byli intoxikováni naturelem, který postupně kolabující socialismus vytvářel. Také mě to zformovalo a docela jsem s&#160;tím v&#160;životě zápolil. Zejména taková ta letargie a pocit, že věci mají svého vnějšího hybatele, jehož pokyn je rozhodující. Až v&#160;průběhu života jsem se setkal s&#160;konceptem tzv. growth/fised mindset (myšlení růstového a fixovaného) psycholožky Carol Dweckové, který to hezky vystihuje. Socialismus vedl jednoznačně k&#160;tomu, aby lidé byli fixovaní určitou ideologií. K&#160;tomu směřují totalita a autoritářské režimy obecně. Krásné na tom je, jak ukazuje Dwecková, že se toho dá zbavit. </p><p style="text-align&#58;justify;">Ovlivnili mě rodiče. Otec je od přírody podnikavý člověk a cestu si našel už za socialismu, když vozil starým náklaďákem známým materiál na stavby domů a chat. O víkendu. Máme to v&#160;rodě, dědeček z&#160;Brna byl poměrně úspěšný brněnský podnikatel, než mu komunisté zkonfiskovali majetek. To, že se plní slovo, že člověk se má snažit, chce-li se mít dobře, že překážky mají vždy své řešení, to mám zvnitřněné od rodičů. A taky že se nemám bát stát za svým názorem, i kdyby to bylo proti většině. Opět jsem až v&#160;dospělosti zjistil, že jiný psycholog, Phil Zimbardo, studuje fenomén sociálního vlivu na jednání jedince a že je velice jednoduché podlehnout většině, i když jde o prokazatelné zlo. Ostatně, jsme zase zpět u totalitních režimů.</p><p style="text-align&#58;justify;">Pro mě byl jednoznačně nejsilnějším impulsem v&#160;životě okamžik, kdy jsem jako student třetího ročníku VŠ zjistil, že budu otcem. Nastoupilo typické evoluční dilema&#58; útěk, nebo boj. Naštěstí ve mně nezvítězil srab. To mě nasměrovalo na tuhle dráhu. Studium učitelství a posléze doktorské studium v&#160;oblasti médií už vlastně jen dodalo určitý akademický rámec a potřebné certifikáty (smích). </p><h2 style="text-align&#58;justify;">České školství je v&#160;mnohém pevně usazené v&#160;křesle a sleduje na obrazovce před sebou spektákl světa uhánějícího na nových technologiích do neznáma<br></h2><p style="text-align&#58;justify;"><strong><em>Co v&#160;současné době nejvíc hýbe naším školstvím? Co berete jako největší výzvu? </em></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Já spíš vnímám, co s&#160;českým školstvím&#160; nehýbe. Jako tělocvikář bych byl rád, aby se hýbalo mnohem více. České školství je v&#160;mnohém pevně usazené v&#160;křesle a sleduje na obrazovce před sebou spektákl světa uhánějícího na nových technologiích do neznáma. Nějak moc ho to nevzrušuje, jakoby si říkalo „no to je ale povyku pro nic&quot;. Proč? Protože česká společnost jako celek je spokojena s&#160;touto polohou českého školství a nechce víc. Z&#160;pravidelného průzkumu CVVM, který probíhá vždy v&#160;září, vyplývá, že rozhodující majorita dospělé populace je spokojena s&#160;kvalitou vzdělávání na českých školách. I u učilišť je to vlastně půl na půl, gymnázia či základky vnímá se spokojeností více než 70 % dospělých. To jinými slovy znamená, že chybí politická poptávka po změně, což se následně odráží ve faktu, že politická reprezentace čím dál větší naléhavost potřeby „pohnout se&quot; vpřed ignoruje. ČR je zemí s&#160;jedním z&#160;nejnižších podílů HDP investovaných do veřejného vzdělávání a s&#160;jedněmi z&#160;nejnižších platů učitelů (v porovnání s&#160;jinými VŠ vzdělanými) v&#160;OECD. Tristní. Lidé si neuvědomují, že země, které investují o cca 2 % HDP více do vzdělávání, si vytvářejí obrovský náskok do budoucnosti. Světová banka na svých analýzách ukazuje, že prostředky investované do vzdělávání mají společensky i individuálně nejvyšší návratnost. Zároveň musí i řekněme ne úplně orientovaný člověk vnímat, že svět se rychle mění, což má epochální dopady na náš život. Když se omezím pouze na jeho ekonomickou stránku, mnoho se změnilo a v&#160;následujících 20 letech se toho změní ještě mnohem více. Za posledních 30 let se proměnila struktura ekonomiky s&#160;mohutným přesunem práce do oblasti služeb. Nyní nastupuje éra 4.0, s&#160;automatizací a algoritmizací všeho rutinního. Podle analýzy Employment outlook 2017 (OECD) se to během následujících 10 až 20 let dotkne 45 % pracovních míst v&#160;ČR. A my jsme furt spokojení s&#160;tím, že školy z&#160;velké části reprodukují očekávání 20. století. Česká společnost nutně potřebuje „vytěžit&quot; každý mozek, protože lepší surovinu nemáme. Jsme na tom podobně jako Dánové či Finové, nebo Izraelci. Musíme být ti, kdo vymýšlejí a vytvářejí doma přidanou hodnotu. Místo toho pořád posloucháme nezodpovědné tlachání těch, kdo hájí zájmy „zlaté české montovny&quot;. Nojo, milánkové, jenže montovny přidanou hodnotu nedělají. Montovny levně montují a přidanou hodnotu kapitalizují jinde. I tohle se ale chýlí ke konci, jak říká ekonom Pavel Kysilka. Buď otevřeme oči, nebo půjdeme cestou, která nebude kdekomu po chuti. To už ale budeme jen honit bycha…</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><em>V&#160;nejbližší době Vás můžeme vidět v&#160;pozici moderátora diskusního fóra zaměřeného na rovné příležitosti ve vzdělávání, které se uskuteční 23.1.2019 v&#160;Kongresovém centru ve Zlíně. Realizačním týmem diskusního fóra jste byl osloven i kvůli Vaší nebojácnosti a přímosti i v&#160;tématech kontroverzního charakteru. Co se vám vybaví pod slovem inkluze?</em></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Fakt, že málokdo ve veřejné diskusi chápe, že inkluze stojí na individualizaci výuky pro každého. Ne na unifikaci, ale individualizaci. Skutečná inkluze je založena na tom, že každé dítě má stanoveny své vzdělávací cíle, které odpovídají jeho potenciálu. To je inkluze. V&#160;této podobě je vhodná jak pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami vyplývajícími z&#160;handicapu či nadání, tak pro dítě v&#160;široké oblasti „průměru&quot;. A to zcela zaniká pod nánosem diskuse o problémech, které jsou někdy oprávněné, jako třeba příprava učitelů a podmínky na školách. A někdy jsou to úplné bludy, jako třeba strašení tím, že české školy zahltí mentálně postižené děti, nebo že inkluze je, když někde ve třídě za paravánem úpí nějaké těžce postižené dítě. Z&#160;toho na mě jde smutek a pocit znechucení z&#160;protagonistů tohoto mediálního lynče. Nejvíce se na tom podílel tabloid Blesk, z&#160;něhož se v&#160;jednom okamžiku stalo „odborné periodikum&quot; v&#160;oblasti vzdělávací politiky. S&#160;přispěním ochotných „odborníků&quot;, kteří neváhají sami sebe diskreditovat takovou ubohostí. Mně to napřed bylo k&#160;smíchu, nicméně jak je vidět, skutečně systematická masáž udělala své a vox populi následně začal rezonovat. Notabene pokud se tito lidé zaklínají snahou zachovat kvalitu českého školství. </p><p style="text-align&#58;justify;">Současná vláda, zejména premiér, chce šetřit stovky milionů tam, kde je nutné přidat desítky miliard. A ještě to prodává jako „zodpovědnou&quot; politiku. Politováníhodné. Jestli kritikům inkluze skutečně jde o blaho českého školství, proč nevolají premiérovi (když zrovna bdí pochopitelně) a nechtějí, aby se i ČR zařadila mezi země s&#160;rozumnou investiční a vzdělávací politikou? To spolu významně souvisí, jak jsem poukazoval výše. Předpokládám, že telefon na něj mají… </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><em>Vy vnímáte společné vzdělávání jako investici do budoucnosti naší země. Máte odhad, kdy by se nám tato investice mohla začít vracet? Na čem to poznáme?</em></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Poznáme to na zmenšujícím se společenskoekonomickém rozdílu mezi vrstvami společnosti. Poznáme to na nižší míře zadluženosti. Poznáme to na menší nesnášenlivosti. Poznáme to na vyšší míře tzv. well-being, tedy spokojenosti s&#160;životem v&#160;dané společnosti. A ta stojí na větší důvěře uvnitř společnosti, která ovšem vzniká pouze tehdy, pokud mezi lidi nestavíme od jejich útlého věku zbytečné sociální bariéry. Naše vzájemná důvěra následně ovlivňuje také odpovědnost lidí ve veřejných funkcích, protože nejsou tak jednoduše ochotni vzájemnou důvěru zklamat. A od toho se odvíjí důvěra v&#160;instituce, politiku, média…To souvisí jak s&#160;historicky zavedenou selekcí části dětí mimo hlavní proud, do zvláštních nebo později praktických škol, tak s&#160;problémem víceletých gymnázií. </p><p style="text-align&#58;justify;">Každá taková změna vyžaduje dekády, ale začít se někdy musí. Už jsme začali, tak proboha nebuďme tak hloupí a nedělejme krok zpět. To je projev fixního myšlení. Problémy inkluze přináší a přinášet bude, nicméně je to příležitost, jak učinit českou společnost více „otužilejší&quot; vůči proměnlivému globálnímu „podnebí&quot;. Myslím to samozřejmě metaforicky a omlouvám se za slovník, jsem přeci jen jednoduše uvažující „švihadlo&quot; (smích). Finové, Estonci či Izraelci jsou takto otužilejší proto, že jsou vnitřně soudržnější. Podívejte se na českou společnost, jak je naopak vysoce vnitřně rozpolcená. Vztáhněte to na situaci v&#160;rodině či ve firmě. Copak vnitřně rozpolcená rodina či firma může prospívat, prosperovat? Samozřejmě, že ne. Střezte se těch, kdo takový rozkol vyvolávají a podporují. Ne náhodou jsou to lidé, kteří brojí proti inkluzi…</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><em>Jak moc je reálné, že se velkolepé plány na zavádění inkluze postupně zametou pod koberec? Je to vůbec možné? O co by česká společnost přišla?</em></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Reálné to stále je. Představte si tento scénář&#58; Vláda rozhodne o ořezání investic do společného vzdělávání. To posílí přesvědčení škol, že inkluze je neproveditelná a přesvědčení veřejnosti, že je to vlastně jakýsi „sluníčkářský&quot; business, na němž vydělává Kartous a další neziskoví predátoři, loutky ďábelského žido-muslimo-bolševika Sorose (smích). Zároveň skončí financování z&#160;Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, tedy hojného penězovodu z&#160;EU. A vezměme v&#160;potaz, že ty školy, které dříve měly status škol praktických a dnes jsou to tzv. běžné základky, stále koncentrují většinu svých původních žáků. Jinde jsou udržovány školy, které koncentrují žáky z&#160;vyloučených lokalit, aby měl „většinový rodič&quot; klid v&#160;duši a úsměv na rtech. Za takové situace si dokážu představit, že přijde nějaký populista, bude křičet „dost bylo experimentů na dětech&quot; a na fasádách se budou zase měnit cedule. Prodávat se to bude jako krok zpět ke starému dobrému c. k. školství. Tedy co to říkám, ke starému dobrému socialistickému školství. Prostě svůj k&#160;svému. Dokážu si to představit velmi živě. O co bychom přišli? O perspektivu popsanou v&#160;odpovědi výše. Zvýšili bychom zranitelnost České republiky vůči vnitřním konfliktům i tlaku zevně. <br></p><h2 style="text-align&#58;justify;">Potřebovali bychom více společenských autorit, které povedou společnost k vnitřní soudržnosti<br></h2><p style="text-align&#58;justify;"><strong><em>Jaké jsou základní předpoklady pro rozvoj inkluzivního vzdělávání v&#160;České republice?</em></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Že budeme popisovat reálné problémy a budeme se je snažit řešit. Česká školní inspekce, Národní institut dalšího vzdělávání, stejně jako Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, ale i další profesní organizace a samozřejmě i jednotlivé školy mají řadu objektivních zjištění o skutečných problémech, které při společném vzdělávání musí učitelé a školy řešit. Víme, že největším problémem jsou děti s&#160;poruchami chování. Ty ovšem v&#160;drtivé většině už v&#160;běžných školách byly před novelou z&#160;roku 2016. Víme, že školy hledají občas obtížně způsob jak vzdělávat děti spadající do autistického spektra, děti s&#160;kombinovanými handicapy. Víme o tom, že poradenská zařízení jsou přetížená, že administrativa spojená s&#160;inkluzí je přebujelá. To všechno jsou problémy, které je možné řešit – v&#160;zájmu budoucnosti české společnosti – v&#160;prvé řadě tím, že se začneme chovat jako civilizovaná země a začneme do vzdělávání investovat odpovídající prostředky. Že z&#160;těchto prostředků budeme poskytovat dostatečnou podporu učitelům v&#160;oblasti podpůrných profesí (asistenti, psychologové, speciální pedagogové, sociální pedagogové), v&#160;oblasti dalšího vzdělávání, že je využijeme na reformu přípravy učitelů na fakultách, aby důležité prvky speciální pedagogiky byly pevnou součástí studia učitelství. A že nebudeme podléhat demagogům, kteří spoléhají na neinformovanost a vytvářejí z&#160;inkluze kořen zla českého školství.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><em>Jde inkluzi zavádět jiným způsobem tak, aby nevzbuzovala tolik nelibosti ze strany učitelů i rodičovské veřejnosti?</em></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Samozřejmě. Na jedné straně tím, že řídící složky vzdělávacího systému budou vnímat objektivně pospané problémy. Ale také tím, že ti, kdo mají pouvoir k&#160;inkluzi mluvit, nebudou šířit hoaxy, hezky česky řečeno, drby typu „jedna známá mojí sestřenice pracuje ve škole a ta inkluze, to je hrůza&quot;. Respektive že takové bludy budou veřejnosti dostatečně a opakovaně vysvětlovány a uváděny na pravou míru. Dokážu si samozřejmě představit, že premiérem či prezidentem je úplně jiný člověk, který vysvětluje lidem, proč je důležité držet pohromadě. Ale to už je spíše taková fantazie (smích). Potřebovali bychom více společenských autorit, které povedou společnost k&#160;vnitřní soudržnosti. Společné vzdělávání je důležitý prvek takové snahy.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><em>V&#160;roce 2017 jste prezentoval</em></strong><strong> </strong><strong><em>výsledky rozsáhlého průzkumu o vnímání inkluze veřejností.</em></strong><em> </em><em><strong>Co</strong></em><strong> m</strong><strong><em>ají společného lidé, kteří jsou zastánci inkluze a prosazování rovných příležitostí ve vzdělávání?</em></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Tam bude nepochybně velká korelace. Rozdíly mezi nimi budou spíše v&#160;hodnocení toho, jak a za jakých podmínek je společné vzdělávání (ne)podporováno v&#160;ČR. Společné 15. 1. 2019 10:38:13​Bohumil Kartous je vedoucím komunikace a analýzy společnosti EDUin. Je autorem auditů a analýz vzdělávacího systému v ČR, editorem kritického internetového deníku Britské listy, vystupuje na odborných fórech, na téma vzdělávání publikuje v řadě českých médií. Nedávno se stal mluvčím Českých elfů, skupiny, která se snaží bojovat s dezinformacemi v digitálním prostoru. Zároveň je rodičem na plný úvazek, dva dny v týdnu pracuje s mladším synem z domova.2019-01-15T23:00:00Z/rodice/predstavujemevam/rozhovory/PublishingImages/BK1%20perex.jpg16. 1. 2019 20:06:46https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/rozhovory/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Dotazník spokojenosti s portálem Zkola.cz63991<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Rádi bychom Vás požádali o vyplnění ankety týkající se webových stránek Zkola.cz&#160;a souvisejících portálů Sofia, Burza škol a Kudy kam. Vyplnění dotazníku Vám zabere asi 5 minut času.&#160;</strong></div><div><div style="text-align&#58;justify;"><br><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Vaše odpovědi nám pomohou odhalit silné i slabé stránky našich portálů a umožní nám v budoucnu vylepšit jejich obsahovou i funkční podobu. Data budou použita pouze v agregované podobě a jsou přísně důvěrná.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Děkujeme!<br></div><p><br></p><p><a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUzE8jclqZ5EKTcm89nnAhROLCXDck0d-mAMu_gI5g8HcUeg/viewform" target="_blank"><strong>Dotazník spokojenosti s portálem Zkola.cz</strong></a><br></p><p><br></p></div>7. 1. 2019 14:13:15Rádi bychom Vás požádali o vyplnění ankety týkající se webových stránek Zkola.cz. Vyplnění dotazníku Vám zabere asi 5 minut času. Předem Vám děkujeme.2019-01-14T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/woman%20working.jpg15. 1. 2019 12:01:41https://www.zkola.cz/rodice/zajimaveclanky/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 201967290<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Výzva&#160; k&#160;předkládání návrhů na Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2019 za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace<br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong></strong> <br></p><p style="text-align&#58;justify;">Toto ocenění je určeno <strong>pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení</strong> za jejich úspěšnou a všeobecně uznávanou práci a za jejich profesionální a osobnostní kvality a <strong>školním metodikům prevence</strong> za jejich kvalitní a přínosnou práci v&#160;oblasti prevence.</p><p style="text-align&#58;justify;">Vyzýváme tímto pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, představitele samospráv a další instituce a organizace, aby své návrhy na ocenění zasílali na adresu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Podaný návrh musí obsahovat&#58;</strong></p><ul><li>Vyplněný nominační formulář</li><li>Profesní životopis navrhovaného kandidáta</li><li>Zdůvodnění podávaného návrhu v&#160;rozsahu jednoho listu A4</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Zdůvodnění návrhu je stěžejní součástí návrhu a musí mít dostatečnou vypovídací hodnotu. Žádáme o uvedení konkrétních údajů o pedagogické nebo nepedagogické činnosti navrženého kandidáta na ocenění dle oblasti jeho působení, o jeho dalších aktivitách v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, přínosu ke zvyšování prestiže pedagogické i nepedagogické práce na veřejnosti, přínosu k&#160;prezentaci města či regionu apod. Doporučujeme, aby navržený kandidát měl alespoň 10 let praxe v&#160;oblasti školství, v&#160;případě školních metodiků prevence alespoň 5 let praxe v&#160;oblasti prevence.</p><p style="text-align&#58;justify;">Každý navrhovatel může k&#160;ocenění navrhnout <strong>pouze jednoho kandidáta</strong>.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Adresa pro zasílání návrhů&#58; </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Krajský úřad Zlínského kraje<br>Odbor školství, mládeže a sportu<br>třída Tomáše Bati 21<br>761 90 Zlín</p><p style="text-align&#58;justify;">ID datové schránky&#58; scsbwku</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Uzávěrka návrhů je v pondělí 11. února 2019 do 12.00 hod.</strong> <br></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Kontaktní osoby pro případné dotazy&#58;<br>Mgr. Jana Kapalková – tel. 577 043&#160;709, e-mail <a href="mailto&#58;jana.kapalkova@kr-zlinsky.cz">jana.kapalkova@kr-zlinsky.cz</a><br>Ing. Marcela Došlová - tel. 577 043 729, e-mail <a href="mailto&#58;marcela.doslova@kr-zlinsky.cz">marcela.doslova@kr-zlinsky.cz</a><br>Mgr. Bc. Šárka Kostková – tel. 577&#160;043&#160;746, e-mail <a href="mailto&#58;sarka.kostkova@kr-zlinsky.cz">sarka.kostkova@kr-zlinsky.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/management/informaceosms/Documents/Výzva%20Ocenění%20pracovníků%20ve%20školství%20ZK%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Výzva Ocenění pracovníků ve školství ZK 2019.pdf</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/management/informaceosms/Documents/Nominační%20formulář%20Ocenění%20pracovníků%20ve%20školství%20ZK%202019.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />Nominační formulář Ocenění pracovníků ve školství ZK 2019.docx</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/management/informaceosms/Documents/INFORMACE%20O%20ZPRACOVÁNÍ%20OSOBNÍCH%20ÚDAJŮ%20SUBJEKTU%20ÚDAJŮ_OCEŇOVÁNÍ%20OSOBNOSTÍ%20ŠK.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ_OCEŇOVÁNÍ OSOBNOSTÍ ŠK.pdf</a><br> </p>15. 1. 2019 9:28:14Výzva k předkládání návrhů na Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2019 za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace, které je určeno pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení za jejich úspěšnou a všeobecně uznávanou práci a za jejich profesionální a osobnostní kvality a školním metodikům prevence za jejich kvalitní a přínosnou práci v oblasti prevence2019-01-14T23:00:00Z/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/ucitelka.jpg15. 1. 2019 9:41:17https://www.zkola.cz/management/informaceosms/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMarcela Došlová
Rovné příležitosti ve vzdělávání ve Zlínském kraji65230<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Zlínský kraj&#160;pořádá&#160;23. ledna ve Zlíně&#160;diskuzní fórum Rovné&#160;příležitosti ve&#160;vzdělávání&#160;ve Zlínském kraji. Diskuzní fórum bude organizováno formou panelových diskuzí na aktuální témata, kde účastníci panelů budou zástupci organizací, které se dané problematiky dotýkají. Během každé panelové diskuze budou moci účastníci akce položit dotazy k&#160;tématu diskutujícím v panelu.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Diskuzní fórum se bude konat v rámci p<span style="font-size&#58;14px;">rojektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ve Zlínském kraji</span> jako součást přípravy školské inkluzivní koncepce pro území Zlínského kraje.&#160;<br></p><h1 class="ms-rteElement-Green">Program akce&#58;<br></h1><div><span style="font-size&#58;14px;">Moderátor&#58; Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. (EDUin)</span></div><div><span style="font-size&#58;14px;"><br>8&#58;00 – Prezence</span></div><div><span style="font-size&#58;14px;">8&#58;30 – Zahájení</span></div><div><span style="font-size&#58;14px;">8&#58;45 – Představení záměru tvorby ŠIKK a spolupráce s MAP</span></div><div><span style="font-size&#58;14px;">9&#58;00 – Představení výstupů šetření NÚV&#58; Zpráva z mapování stavu inkluzivního vzdělávání na SŠ a VOŠ ve Zlínském kraji<br></span><span style="text-align&#58;justify;">9&#58;30 – Diskuzní blo</span><span style="text-align&#58;justify;">k I.</span><span style="font-size&#58;14px;"><br></span></div><div><span style="font-size&#58;14px;">Problematika zdravotního postižení a znevýhodnění</span></div><div><span style="font-size&#58;14px;">9&#58;30 – Prezentační část I.</span></div><div><p>o&#160;Zdravotní postižení fyzické<br><span style="background-color&#58;transparent;">o&#160;Zdravotní postižení ostatní (mentální, PAS, vady řeči, souběžné postižení více vadami, specifické vývojové poruchy učení nebo chování atp.)<br></span><span style="text-align&#58;justify;">9&#58;45 – Panelová diskuze I.<br></span><span style="text-align&#58;justify;">10&#58;30 – Přestávka<br></span><span style="text-align&#58;justify;">10&#58;50 – Diskuzní blok II.<br></span><span style="text-align&#58;justify;">Problematika sociálního znevýhodnění a předčasné odchody ze vzdělávacího procesu<br></span><span style="text-align&#58;justify;">10&#58;50 – Prezentační část II.<br></span><span style="text-align&#58;justify;">o Sociální znevýhodnění<br></span><span style="text-align&#58;justify;">o Předčasné odchody ze vzdělávacího procesu<br></span><span style="text-align&#58;justify;">11&#58;05 – Panelová diskuze II.<br></span><span style="text-align&#58;justify;">11&#58;50 – Oběd<br></span><span style="text-align&#58;justify;">12&#58;30 – Diskuzní blok III.<br></span><span style="text-align&#58;justify;">Práce s nadanými a talentovanými dětmi<br></span><span style="text-align&#58;justify;">12&#58;30 – Prezentační část III.<br></span><span style="text-align&#58;justify;">o Identifikace / nominace nadaných a přehled možností práce s nimi<br></span><span style="text-align&#58;justify;">12&#58;45 – Panelová diskuze III.<br></span><span style="text-align&#58;justify;">13&#58;30 – Diskuze a shrnutí<br></span><span style="text-align&#58;justify;">14&#58;30 – Ukončení</span></p></div><div><span style="font-size&#58;14px;">---</span></div><p style="text-align&#58;justify;">Diskuzní fórum se uskuteční v&#160;Malém sále Kongresového centra ve Zlíně dne 23. 01. 2019 od 8&#58;30 hodin. Účast na akci je bezplatná. Bližší informace včetně odkazu na registraci, která bude otevřena do 17. 01. 2019, naleznete v&#160;přiloženém programu.&#160;<br></p><p><br><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Program%20RPV.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /></a><strong><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Program%20RPV.pdf">&#160;Program.pdf</a></strong><br></p><p><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Rovne_prilezitosti_ve_vzdelavani/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p>8. 1. 2019 12:14:53Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ve Zlínském kraji pořádá 23. ledna ve Zlíně diskuzní fórum na téma rovné příležitosti ve vzdělávání. Diskuzní fórum bude organizováno formou panelových diskuzí na aktuální témata, kde účastníci panelů budou zástupci organizací, které se dané problematiky dotýkají. 2019-01-07T23:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/104198229.jpg8. 1. 2019 12:32:11https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
SUPŠ Uherské Hradiště slaví 80 let 63771<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Výstava instalovaná v&#160;prostorech Nového Kláštera v&#160;Napajedlích představí na slavnostní vernisáži 17. ledna&#160;2019, laické i odborné veřejnosti komorní kolekci z&#160;prací současných pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy v&#160;Uherském Hradišti. Prezentace vybraných autorů je součástí výstavního projektu oslav osmdesátiletého výročí založení této významné vzdělávací instituce.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Úvodem je na místě uvést několik vět k&#160;historii a současnosti školy. Střední uměleckoprůmyslová škola v&#160;Uherském Hradišti byla založena v&#160;roce 1939 firmou Baťa, jako Zlínská škola umění. V&#160;roce 1952 škola natrvalo přesídlila do Uherského Hradiště, kde před polovinou šedesátých let získala dvě historicky cenné budovy – část bývalého krajského soudu, který dnes patří škole celý a budovu „Franklovky.&quot; Následující desetiletí pak přispěla k&#160;založení nových studijních oborů, díky kterým dnes SUPŠ Uherské Hradiště nabízí uchazečům nejširší paletu středního uměleckého vzdělávání ze všech institucí stejného zaměření v&#160;celé České republice. Za svou dlouholetou historii škola připravila pro uměleckou praxi velké množství absolventů, z&#160;nichž někteří se prosadili v&#160;kontextu nejen českého, ale také evropského výtvarného umění. Na škole vyučovala řada pedagogů, kteří byli pro své žáky vzorem a předávali jim své zkušenosti s&#160;prací v&#160;jednotlivých vyučovaných oborech. Tento pedagogický přístup pokračuje i v&#160;současnosti.</p><p style="text-align&#58;justify;">Stávající koncepcí škola umožňuje žákům vzdělání jak v&#160;tradičních oborech výtvarného umění, tak v&#160;zaměřeních, které reagují na potřeby současného volného i užitého umění. Základem obou pilířů vzdělání je respekt k&#160;tradici, technologická, odborná a výtvarná příprava, vytvářející ideální podmínky pro osobnostní a kreativní růst každého žáka. Prostředí výtvarného umění prošlo v&#160;posledních desetiletích dynamickým vývojem, na nějž škola reagovala zavedením nových výukových předmětů, jejichž účelem je seznámit žáky s&#160;problematikou podoby dnešního vizuálního umění. </p><p style="text-align&#58;justify;">Výstava pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy v&#160;Uherském Hradišti je přehlídkou devatenácti tvůrčích osobností a individualit, které spojuje působení a v&#160;mnoha případech i studium na „Umprumce.&quot; Instalace nemá společné téma a jejím posláním je upozornit na škole působící autory, tendence a jevy ve světě výtvarného umění. Generační příslušnost autorů ani jakékoliv vymezení názorové polohy v&#160;tvorbě nebylo stanoveno. Expozice respektuje a preferuje individuální tvůrčí orientaci v&#160;souvislosti s&#160;mnohotvárnými podobami umění napříč jednotlivými vyučovanými obory. Díky různorodému zaměření autorů je na výstavě možné sledovat ukázky malířských, grafických, sochařských, fotografických i experimentálních technik, které dlouhodobě charakterizují tvorbu zúčastněných osobností. Odborná i laická veřejnost je tedy konfrontována i ideovými, uměleckými i technologickými přístupy jednotlivých umělců.</p><p style="text-align&#58;justify;">Výstavou děl současných pedagogů škola zahájila cyklus prezentací, který je součástí oslav jejího založení. Další výstava v Galerii Slováckého muzea v&#160;Uherském Hradišti představí práci dlouholetého pedagoga keramiky Vladimíra Groše a práci jeho žáků. Na jednotlivých výstavních a uměleckých projektech se podílí řada institucí, s&#160;nimiž škola dlouhodobě spolupracuje. Oslavy osmdesátiletého založení Střední uměleckoprůmyslové školy v&#160;Uherském Hradišti vyvrcholí na podzim roku 2019 historiografickou výstavou v&#160;Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně a výběrovým salonem absolventů školy v&#160;Galerii Slováckého muzea v&#160;Uherském Hradišti. Součástí oslav budou také doprovodné akce pro veřejnost a cyklus výstav poslední generace absolventů v&#160;Café Portal v&#160;Uherském Hradišti. Aktuální informace k&#160;jednotlivým akcím naleznete na www.supsuh.cz.</p><p style="text-align&#58;justify;">Výstava situovaná v&#160;interiérech Nového Kláštera v&#160;Napajedlích prezentující díla pedagogů působících na Střední uměleckoprůmyslové školy Uherském Hradišti bude k&#160;navštívení do 17. 2. 2019.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/SUPS_TV_banner_II_1920_1080-2.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;709px;" /><br></p>7. 1. 2019 11:41:24Výstava instalovaná v prostorech Nového Kláštera v Napajedlích představí na slavnostní vernisáži 17. ledna 2019, laické i odborné veřejnosti komorní kolekci z prací současných pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Prezentace vybraných autorů je součástí výstavního projektu oslav osmdesátiletého výročí založení této významné vzdělávací instituce.2019-01-06T23:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/SUPS_TV_banner_II_1920_1080-2.jpg7. 1. 2019 11:45:13https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováEva Blahůšková
Zlínský kraj ocenil vítěze projektu Kraje pro bezpečný internet64563<p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"><font color="#000000" face="Calibri" size="3"><strong>Na půdě krajského úřadu se uskutečnil 4. ročník krajského finále Kvízu PLUS, včetně ocenění žáků zapojených do aktivit projektu </strong><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"><font color="#000000" face="Calibri" size="3"><strong>Asociace krajů ČR nazvaného „Kraje pro bezpečný internet“.</strong></font></font><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font></font></font></font></font></font></font></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 8pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3"></font></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 8pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Do krajského kola, konaného 13. 12. 2018 na půdě Krajského úřadu Zlínského kraje, byla pozvána pětice středoškoláků, kteří se utkali v&#160;třaskavé a napínavé bitvě. On-line testování na připravené výpočetní technice nabídlo dramatické finále, ze kterého vzešel absolutní vítěz, Dominik Heinz z&#160;Gymnázia Jana Pivečky a střední odborné školy Slavičín, který bude Zlínský kraj reprezentovat na ústředním finále.</font></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 8pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3"><img alt="1.JPG" src="/pedagogove/souteze/Documents/1.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;581px;height&#58;434px;" /></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 8pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Odměny ve formě certifikátu a věcných cen od partnerů projektu se dočkali i ostatní finalisté, stejně jako další tři vylosovaní úspěšní řešitelé základního on-line kvízu, kteří byli na akci rovněž pozváni.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 8pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Projekt Kraje pro bezpečný internet podává návod, jak bezpe<span class="ms-rteFontSize-4"></span>čně pracovat s&#160;informační technikou, a to především formou e-learningových kurzů pro děti a dospělé, pedagogické a sociální pracovníky, rodiče, seniory a policii. Odbornými partnery projektu jsou Microsoft, Gordic a CZC.NIC.</font></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 8pt;"><font color="#000000"><img alt="2.JPG" src="/pedagogove/souteze/Documents/2.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;581px;height&#58;437px;" /></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>18. 12. 2018 13:20:38Na půdě krajského úřadu se uskutečnil 4. ročník krajského finále Kvízu PLUS, včetně ocenění žáků zapojených do aktivit projektu Asociace krajů ČR nazvaného „Kraje pro bezpečný internet“.2018-12-17T23:00:00Z/SiteCollectionImages/images/147426282.jpg18. 12. 2018 13:56:23https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRadim Sukop
Vánoční soutěž zručnosti pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ65333<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Dne 4. prosince 2018 proběhl na Středním odborném učilišti ve Valašských Kloboukách 1. ročník soutěže „Vánoční soutěž zručnosti pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ&quot;. &#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Zúčastnilo se jí 20 tříčlenných týmů z&#160;osmi základních škol našeho regionu&#58; ZŠ Valašské Klobouky, ZŠ Brumov-Bylnice, ZŠ Slavičín, ZŠ Štítná nad Vláří, ZŠ Horní Lideč, ZŠ Nedašov, ZŠ Vlachovice a ZŠ Újezd, které soutěžily ve dvou samostatných soutěžích GASTRU a ŘEMESLU. Jednotlivé úkoly byly hodnoceny samostatně bodovým systémem.</p><p style="text-align&#58;justify;">Soutěžící v&#160;Gastru museli absolvovat šest úkolů&#58; poznávání surovin - luštěniny, obiloviny, poznávání koření a jiných dochucovadel, krájení cibule najemno, rozbíjení vejce (oddělit žloutek od bílků), připravit palačinku a nachystat &#160;jednohubky.</p><p style="text-align&#58;justify;">Soutěžící v&#160;Řemeslu absolvovali také šest úkolů&#58; šroubování - zašroubovat 4 šrouby různých typů, poznávání – šroubů, vrutů, nýtů, ložisek atd., demontáž a montáž kola z&#160;osobního automobilu, vyvážení zárubně, kreslení linky na stěnu, řezání tvárnice.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Výsledky soutěže jednotlivců v GASTRU</strong>&#58;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">1. místo – Amálie Strnková (ZŠ Slavičín), &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">2. místo – Lucie Prekopová (ZŠ Nedašov),&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">3. místo – Natálie Kulíšková (ZŠ Újezd)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Výsledky soutěže družstev v GASTRU</strong>&#58;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">1. místo – ZŠ Horní Lideč,&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">2. místo - ZŠ Slavičín, &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">3. místo – ZŠ Nedašov</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Výsledky soutěže jednotlivců v ŘEMESLU</strong>&#58;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">1. místo – Lukáš Koudela (ZŠ Slavičín),&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">2. místo – Erik Šerý (ZŠ Valašské Klobouky),&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">3. místo – Martin Vizvári (ZŠ Vlachovice)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Výsledky soutěže družstev v ŘEMESLU</strong>&#58;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">1. místo – ZŠ Vlachovice,&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">2. místo - ZŠ Slavičín,&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">3. místo – ZŠ Nedašov</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Tuto akci podpořili&#58;&#160; ŠKODA-AUTO Mladá Boleslav, Město Valašské Klobouky, Podravka, Delikomat, Potraviny Macháč s.r.o. a Svitap. </p><p style="text-align&#58;justify;">Soutěž je zajímavá díky svému konceptu, který je zaměřen na podporu zručnosti žáků a jejich týmovou spolupráci. Pomáhá také v profesní orientaci žáků základních škol. Účastníkům se soutěž líbila, spokojen byl i pedagogický doprovod. Soutěžící si odnesli propagační materiály o škole, všechna družstva a první tři jednotlivci získali věcné ceny a diplomy. </p><p style="text-align&#58;justify;">Velký dík patří všem učitelům SOU Valašské Klobouky a žákovskému parlamentu, kteří na akci pracovali, za přípravu a organizaci. Doufáme, že to byl začátek další tradice na naší&#160;škole.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/13.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;750px;height&#58;422px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/19.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/SOUVK_soutez.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;750px;height&#58;422px;" /><br></p>17. 12. 2018 6:32:44Dne 4. prosince 2018 proběhl na Středním odborném učilišti ve Valašských Kloboukách 1. ročník soutěže „Vánoční soutěž zručnosti pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ". 2018-12-16T23:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/13.jpg17. 12. 2018 8:38:16https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováPavel Hrabina
Výzva pro zájemkyně/zájemce o studium na Gymnáziu F. Schillera v Pirně63833<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v&#160;Pirně. Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého gymnázia přijímá Gymnázium Děčín, Komenského nám. 4, Děčín do 28. února 2019. &#160;&#160;</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong class="ms-rteForeColor-10">Podmínky studia</strong></p><ul><li>studium na gymnáziu s&#160;přírodovědným zaměřením;<br></li><li>internátní ubytování a stravování je českým žákům/žákyním hrazeno ministerstvy obou států;<br></li><li>pobyt v&#160;internátě od neděle navečer do pátku odpoledne;<br></li><li>učebnice jsou k&#160;dispozici bezplatně;<br></li><li>kapesné ve výši 25 EUR měsíčně.<br></li></ul><p><strong style="font-size&#58;14px;"><br></strong></p><p><strong class="ms-rteForeColor-10" style="font-size&#58;14px;">Koncepce vzdělávání</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Studium &#160;je šestileté počínaje 7. ročníkem. Je realizováno podle učebních osnov saských gymnázií a českého Rámcového vzdělávacího programu. Č<span style="background-color&#58;transparent;">eský jazyk je povinnou součástí studia i maturitní zkoušky;&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">část předmětů do 10. ročníku je vyučována v&#160;češtině českými učiteli. U</span><span style="background-color&#58;transparent;">čební plán zahrnuje vedle výuky němčiny i výuku dalších jazyků – angličtiny, popř. francouzštiny, španělštiny, latiny.&#160;</span></p><p>Maturita umožňuje pokračovat ve studiu na vysokých školách v&#160;ČR i v&#160;SRN.&#160;<br></p><p><br></p><p><strong class="ms-rteForeColor-10" style="font-size&#58;14px;">Přijímací řízení</strong><br></p><ul><li>ucházet se mohou žáci/žákyně 6. tříd ZŠ nebo prim osmiletých gymnázií;<br></li><li>zájemci/zájemkyně musí doručit své přihlášky na adresu Gymnázia Děčín, Komenského&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">nám. 4, 405 02 Děčín, <strong>do 28. února 2019;&#160;</strong></span><br></li><li>přijímací zkoušky se konají na gymnáziu v&#160;Děčíně ve dnech 20. – 21. března 2019.<br></li></ul><p><strong>&#160;</strong> </p><p><strong>Podrobné informace jsou k&#160;dispozici na&#58;</strong> <a href="http&#58;//www.gymnaziumdc.cz/" target="_blank"><strong>www.gymnaziumdc.cz</strong></a> <strong>a</strong> <a href="http&#58;//www.schillergymnasium-pirna.de/" target="_blank"><strong>www.schillergymnasium-pirna.de</strong></a><strong>.</strong> </p><p>&#160;</p><p><br></p>11. 12. 2018 10:53:30Výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Příjem přihlášek do 28. 2. 2019. 2018-12-10T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/151597880.jpg11. 12. 2018 10:59:42https://www.zkola.cz/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová