Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Rodiče a veřejnost

​​​​​​Sekce je určena zejména rodičům a širší veřejnosti. Obsahuje základní informace o problematice školství, zprávy o aktuálním dění ve školách, rozhovory s inspirativními lidmi, příspěvky zaměřené na výchovu dětí a prevenci rizikového chování, tipy na volnočasové aktivity a odkazy na zajímavé informační zdroje

 ​​​

 Nepřehlédněte v sekci

 

 

Studenti Zlínské filmové školy natočili klipy o aktivním přístupu k stárnutí65075<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Spoustu praktických rad, jak se ve zdraví a v celkové životní spokojenosti dožít vysokého věku, se dozvěděli účastníci konference „Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2019“, kterou pro zástupce seniorských klubů a organizací z&#160;celého regionu uspořádal Zlínský kraj s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí. Součástí programu bylo také představení dvou videoklipů, které formou sociální reklamy apelující na aktivní přístup ke stáří a na mezigenerační vzájemnost natočili pro Zlínský kraj studenti 4. ročníku zlínské Střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Sto padesát účastníků konference přišel pozdravit hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. „Ten, kdo chce mít v&#160;důchodu pěkný život, měl by se na něj připravit. Není dobře, když lidé v&#160;důchodu neví, co mají dělat. Ti, kdo jsou aktivní a činní, se dožívají vyššího věku,“ řekl hejtman a vyjádřil také své přesvědčení, že senioři se mají starat o svá vnoučata, protože se tím vzájemně obohacují. „Děti potřebují vědět, že k&#160;životu patří nejen síla a mládí, ale také zpomalení. Dnes se některé rodiny od sebe oddalují, což je škoda, protože se tím dětem bere cenný kontakt s&#160;prarodiči a tím se ochuzuje jejich dětství a zkušenost se stářím,“ sdělil Jiří Čunek.</p><p style="text-align&#58;justify;">Radní pro sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor Michaela Blahová přiblížila projekt Aktivní senioři ve Zlínském kraji, který se realizuje již od roku 2017 a je spolufinancován ze státního rozpočtu. „Cílem je snaha o změnu přístupu ke starší generaci, ale i hlubší mezigenerační porozumění, které je nezbytné k&#160;tomu, aby se všem ve společnosti dobře žilo. Starší lidé už mívají problémy zejména s&#160;pohybový aparátem, ale i tak mohou být nenahraditelnou inspirací tím, jak prožili svůj život a jak stále projevují svůj duševní elán a chuť žít,“ konstatovala Michaela Blahová.</p><p style="text-align&#58;justify;">Že konfrontace se stářím může být obohacující pro generaci dvacátníků, přiznali studenti 4. ročníku Střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií ve Zlíně, kteří během dvou měsíců pod pedagogickým vedením svého učitele Martina Marka vytvořili dva videospoty na téma aktivní stárnutí. Režisér delšího klipu Aleš Pojar svůj pocit z&#160;natáčení vyjádřil slovy&#58; „Uvědomili jsme si, že jak senioři, tak i my dvacetiletí, si klademe stejnou otázku, co máme dělat? Jak máme svůj život prožít? A důležité je poselství, že život se musí žít, nezávisle na tom, kolik je člověku let. Jsme vděčni, že nám Zlínský kraj dal tuto příležitost, která je významným rozšířením našeho pracovního portfolia.“</p><p style="text-align&#58;justify;">Místostarostka Valašského Meziříčí Zdislava Odstrčilová přiblížila zkušenosti se zapojením města i širšího mikroregionu do projektu Seniorská obálka, který vyvinula Zdravotnická záchranná služba ve spolupráci v&#160;Jihomoravském kraji jako podporu pro možnost bezpečného setrvání osamělých seniorů v&#160;domácím prostředí.</p><p style="text-align&#58;justify;">O tom, jak i lidé neproduktivního věku mohou být užiteční coby dobrovolníci, pohovořila Hana Strouhalová, předsedkyně spolu Samari Zlín, který spolupracuje s ochotnými seniory například při doučování dětí nebo v&#160;roli společníků navštěvujících osamělé nemocné či staré a opuštěné spoluobčany.</p><p style="text-align&#58;justify;">O metabolismu pohybového aparátu přednášel doktor Pavel Novosad z&#160;Osteologické Akademie Zlín. Rady, jak se správně stravovat, hýbat a rozvíjet sociální vztahy, seniorům předaly odbornice z&#160;Krajské hygienické stanice Zlínského kraje – ředitelka organizace Eva Sedláčková a její kolegyně Lenka Doleželová. Jako zajímavý poznatek zaznělo například to, že tanec je nejúčinnější prevencí Alzheimerovy choroby.</p><p style="text-align&#58;justify;">Politiku stárnutí v&#160;krajské úrovni coby projekt MPSV přiblížila Zuzana Gašková a nad tím, že člověk je nejen tělo a duše, ale také bytost, která má duchovní rozměr a naléhavou potřebu zdravých mezilidských vztahů, se zamyslela Alenka Panáková, předsedkyně společenství vdov a vdovců, nedávno oceněné Nadací Charty 77 coby nejlepší seniorský spolek ČR.</p><p style="text-align&#58;justify;">O činnosti Českého červeného kříže ve Zlíně promluvila Anna Vařáková, bývalá ředitelka a&#160;stále aktivní spolupracovnice&#160;této organizace, která vyvíjí řadu užitečných aktivit a služeb i ve vztahu k seniorům.</p><p style="text-align&#58;justify;">K&#160;tanci a poslechu v&#160;neformální části programu zahrál MOTÝL band CZ.</p><p style="text-align&#58;justify;">Videoklipy „Aktivní studenti pro aktivní seniory“ jsou k&#160;vidění níže v odkazech.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Krátký spot&#58;&#160;<a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=UDRkc_4VR_M&amp;feature=youtu.be" target="_blank">https&#58;//youtu.be/UDRkc_4VR_M</a></p><p style="text-align&#58;justify;">Delší spot&#58;&#160;<a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=9PV0Nxd7hwo&amp;feature=youtu.be" target="_blank">https&#58;//youtu.be/9PV0Nxd7hwo</a></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/studenti-zlinske-filmove-skoly-natocili-klipy-o-aktivnim-pristupu-k-starnuti-predstaven-byl-na-krajske-konferenci-aktuality-15910.html" target="_blank">Zlínský kraj</a><br></p>18. 11. 2019 8:32:12Spoustu praktických rad, jak se ve zdraví a v celkové životní spokojenosti dožít vysokého věku, se dozvěděli účastníci konference „Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2019“, kterou pro zástupce seniorských klubů a organizací z celého regionu uspořádal Zlínský kraj s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí. 2019-11-17T23:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Studenti_filmové_školy.jpg18. 11. 2019 8:49:21http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHelena Mráčková
Druhé veřejné připomínkováni Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 202064868<div style="text-align&#58;justify;"> <strong>Vážené dámy a pánové, děkujeme Vám za zaslané připomínky k&#160;první verzi Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje na roky 2020 až 2023, jejichž vypořádání najdete v&#160;souboru přiloženém k&#160;tomuto článku.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Předkládáme Vám k veřejnému připomínkování 2. upravenou verzi tohoto nově připravovaného Dlouhodobého záměru.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Vaše připomínky můžete opět odesílat na e-mail&#58; <a href="mailto&#58;radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz">radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz</a>, až do 15. 12. 2019. <br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">O tom, jakým způsobem budou všechny adresné připomínky vypořádány, Vás opět informujeme na těchto stránkách.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br><s> </s></div><div style="text-align&#58;justify;">Ještě jednou děkujeme za všechny Vaše náměty, které jsou ve většině případů pro obsah dokumentu přínosem.<s> </s></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Za pracovníky Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>PhDr. Stanislav Minařík </strong><br> vedoucí odboru</div><br><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;12pt;line-height&#58;115%;text-align&#58;justify;"><span><span style="font-size&#58;10pt;line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;, sans-serif;">Ve Zlíně 15. 11. 2019<br></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;12pt;line-height&#58;115%;text-align&#58;justify;"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;12pt;line-height&#58;115%;text-align&#58;justify;"><a href="/management/Documents/Připomínky%201%20-%20vypořádání%20ke%20zveřejnění.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Připomínky 1 - vypořádání ke zveřejnění.pdf</a><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;12pt;line-height&#58;115%;text-align&#58;justify;"><a href="/management/Documents/DZ%20ZK%202020%20-%20ver%2006%20-%20pro%20veřejné%20připomínkování.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> DZ ZK 2020 - ver 06 - pro veřejné připomínkování.pdf</a></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;12pt;line-height&#58;115%;text-align&#58;justify;"><a href="/management/Documents/Formular_pro_pripominky_DZ%20ZK%202020.xlsx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" /> Formular_pro_pripominky_DZ ZK 2020.xlsx</a><br><span><span style="font-size&#58;10pt;line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;, sans-serif;"></span></span></p>15. 11. 2019 10:03:36Předkládáme Vám k veřejnému připomínkování 2. upravenou verzi tohoto nově připravovaného Dlouhodobého záměru.2019-11-14T23:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/147452317.jpg15. 11. 2019 10:13:41http://www.zkola.cz/management/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadovan Výsmek
SPŠ Otrokovice získala ocenění Škola doporučená zaměstnavateli64874<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Dne 31.&#160;10.&#160;se uskutečnil v&#160;Kongresovém centru ve Zlíně Veletrh práce a vzdělání 2019, v&#160;rámci něhož proběhlo vyhodnocení výsledků soutěže Škola doporučená zaměstnavateli.</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><div><br>Již pošesté zaměstnavatelé hodnotili na krajských úrovních kvalitní střední školy a fakulty vysokých škol na celostátní úrovni. Cílem soutěže je upozornit na přednosti a výsledky škol především zájemce z&#160;&#160;řad dětí a jejich rodičů. Hlasování se zúčastnilo více než 500 firem, které mají nad deset zaměstnanců a u kterých není převažujícím předmětem činnosti vzdělávání a výuka. Přes 50 zaměstnavatelů pocházelo ze Zlínského kraje. Mezi nejvýznamnější můžeme jmenovat Austin Detonator, Continental Barum, Česká zbrojovka, DEZA, Kayaku Safety Systems, PSG, ROBE lighting, TOSHULIN, Trelleborg, AGROTEC GROUP, BRANO, Brose, Gumotex, Penny Market a další.<br></div><div><br></div><div>„Také v&#160;letošním již 6.&#160;ročníku soutěže je základem hodnocení hlasování zaměstnavatelů, kdy Zlínský kraj s&#160;počtem přes 50 firem patřil k&#160;nejaktivnějším v&#160;ČR. Drobnou změnou letošního sčítání bylo započítání bodů nejen z&#160;letošního roku (100&#160;%), ale také z&#160;roku 2018 (60&#160;%) a 2017 (30&#160;%) z&#160;důvodu garance určité stability a kontinuity. Aby nebyla poškozena škola, na kterou v&#160;daném roce třeba zapomene významný zaměstnavatel, ale její kvalita se meziročně určitě výrazně nezhoršila”, vysvětluje Pavel Hulák z&#160;Klubu zaměstnavatelů.</div><div><br></div><div>SPŠ Otrokovice obhájila prvenství z&#160;roku 2017 a po dvou letech&#160;tak opět vystoupala&#160;na žebříček nejvyšší.&#160;Toto ocenění je vodítkem především pro uchazeče při volbě budoucího povolání. Jsou to totiž hlavně zaměstnavatelé, kteří znají školu velmi dobře, jsou s ní&#160;v&#160;každodenním kontaktu a školu i žáky podporují materiálně i finančně, formou stipendií.<br></div><div><br></div><div>„Spolupráce s&#160;firmami v&#160;regionu je pro nás velmi důležitá. Ve firmách nejenže vykonávají naši žáci odborný výcvik nebo souvislou praxi, ale často tam najdou své uplatnění po ukončení studia. Toto ocenění je pro nás velkou ctí a především užitečnou zpětnou vazbou, že se škole daří držet krok s&#160;poptávkou trhu práce a inovovat nabízené obory tak, aby naši absolventi nacházeli po ukončení studia práci“,&#160;uvedl Libor Basel, ředitel SPŠ Otrokovice.<br></div><div><br></div><div>V rámci veletrhu&#160;si ředitel Libor Basel převzal také&#160;ocenění Fakultní škola Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.&#160;Především v&#160;rámci čtyřletého maturitního oboru Aplikovaná chemie vzdělává škola&#160;žáky také pro vědu a výzkum a&#160;systémově v této oblasti&#160;spolupracuje s&#160;Fakultou technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tímto titulem tak byla završena dlouhodobá spolupráce zejména v&#160;oblasti odborných praxí a stáží.<br><div style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Škola%20doporučená%20zaměstnavateli%20předávání.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;593px;" /><br></div></div><div style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Fakultni_skola_04.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;527px;" /><br></div><p><br></p></div>15. 11. 2019 10:22:30Dne 31. 10. se uskutečnil v Kongresovém centru ve Zlíně Veletrh práce a vzdělání 2019, v rámci něhož proběhlo vyhodnocení výsledků soutěže Škola doporučená zaměstnavateli.2019-11-14T23:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Škola%20doporučená%20zaměstnavateli%20logo.jpg.png15. 11. 2019 10:31:30http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Hejtmanův pohár 2019 obhájila ZŠ a MŠ Choryně67001<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Hejtmanův pohár je soutěž pro všechny základní školy a gymnázia. Soutěžící si v rámci ní prověřují své dovednosti na opičí dráze plné kreativních překážek a plní další zajímavé hejtmanské výzvy. Výsledky letošního ročníku 2019 byly vyhlášeny 6. 11. 2019 v Praze a pozváni byli zástupci prvních tří škol z&#160;každého kraje České republiky.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Slavnostní vyhodnocení Hejtmanova poháru se konalo v Brožíkově sále pražské Staroměstské radnice. </p><p style="text-align&#58;justify;">&quot;Jedná se o sportovně-dovednostní zdolávání opičí dráhy, která čítá několik disciplín. Ať je to skok snožmo, dřepy, slalom s florbalovou holí, běh, střelba na koš a tak dále. Ale podle našeho názoru je na této soutěži nejdůležitější to, že se zapojí celá škola,&quot; řekl Milan Kočí, předseda, Asociace amatérských sportů ČR, organizátor soutěže.</p><p style="text-align&#58;justify;">Na vyhlášení byli zástupci všech 14 krajů ČR. A mezi nimi nechyběli ani reprezentanti Zlínského kraje. Vítězství v&#160;našem kraji – diplom, finanční poukaz i &#160;drobné věcné ceny si odvezla <strong>Základní škola a Mateřská škola Choryně</strong>, která obhájila prvenství z&#160;loňského roku. Hned za ní se umístila Základní škola Lešná (u Valašského Meziříčí) a na 3. místě skončila Základní škola a Mateřská škola Újezd.</p><p style="text-align&#58;justify;">&quot;Zapojujeme se potřetí, z toho podruhé se nám podařilo vyhrát 1. místo, obhájit hejtmanův pohár. Jsme škola málotřídní a zapojujeme se celá škola – učitelé i žáci. Ti s&#160;radostí a pílí vytváří a plní zadané hejtmanské výzvy - jak sportovní, tak i ostatní, například hudební, výtvarné či literární. Důležité je, že při všem spolupracují a pohybové činnosti je baví&quot;, řekla Blanka Palátová, ředitelka, ZŠ a MŠ Choryně.<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Hejtmanuv%20pohar%202019.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;593px;" /><br></p>12. 11. 2019 7:04:43Hejtmanův pohár je soutěž pro všechny základní školy a gymnázia. Soutěžící si v rámci ní prověřují své dovednosti na opičí dráze plné kreativních překážek a plní další zajímavé hejtmanské výzvy. Výsledky letošního ročníku 2019 byly vyhlášeny 6. 11. 2019 v Praze a pozváni byli zástupci prvních tří škol z každého kraje České republiky.2019-11-11T23:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Hejtmanuv%20pohar%202019.jpg12. 11. 2019 7:11:55http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováBlanka Palátová
Studenti SOU Valašské Klobouky absolvovali zahraniční odborné stáže v rámci projektu Erasmus+67687<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se v říjnu&#160;letošního roku zúčastnilo projektu Erasmus+, který poskytnul studentkám a studentům&#160;zahraniční odborné stáže. Erasmus+ je program EU na&#160;podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a&#160;sportu v&#160;Evropě.&#160;</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem zapojení do projektu v rámci programu ERASMUS+ bylo absolvování třítýdenní odborné praxe v&#160;Maďarsku, kde měla dvacetičlenná skupina studentů možnost pracovat v místních podnicích a firmách a prohlubovat si zde své odborné znalosti a dovednosti. Účastníci projektu komunikovali v&#160;anglickém, nebo německém jazyce a měli tak příležitost zjistit, na jaké úrovni jsou jejich jazykové vědomosti a mohli je postupně zdokonalovat.</p><p style="text-align&#58;justify;">„Budapešť je rychle se rozvíjející město v mnoha směrech. Naši žáci pracovali v oblastech automobilového průmyslu, gastronomie, ve zdravotní a sociální péči, &quot; uvedl Mgr. Jaromír Lacný.</p><p style="text-align&#58;justify;">„Děkujeme za tuto jedinečnou příležitost a všichni budeme rádi vzpomínat na podzimní dny, které jsme v Budapešti strávili, &quot; dodává Mgr. Lacný.</p><p style="text-align&#58;justify;">Evropská komise nezodpovídá za napsaný text.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Logo_SOUVK1.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;83px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Logo_barevné.png" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;190px;height&#58;101px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/ErasmusSOUVK1.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;220px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/ErasmusSOUVK2.jpg" alt="" style="font-size&#58;14px;margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;220px;" /><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span><br></p><p style="text-align&#58;center;"><span style="background-color&#58;transparent;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/ErasmusSOUVK3.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;527px;" /><br></span></p>11. 11. 2019 9:28:19Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se v říjnu letošního roku zúčastnilo projektu Erasmus+, který poskytnul studentkám a studentům zahraniční odborné stáže. Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě. 2019-11-10T23:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/ErasmusSOUVK3.JPG11. 11. 2019 9:44:28http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováDagmar Machů, Andrea Mlynáriková, Jaromír Lacný
Velký úspěch studentek keramiky ze střední odborné školy Luhačovice67688<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>V období listopadu je každoročně pořádána celostátní keramická Točířská soutěž, kterou pořádá SUPŠ Bechyně. Letošní 23. ročník probíhal ve dnech 7. - 8. listopadu. Střední odbornou školu Luhačovice reprezentovaly žákyně oboru Design a tvorba keramiky – Nikola Kudrnáčová a Markéta Halbichová, které připravili a doprovodili jejich učitelé&#160;Mgr. Jana Rosinová a ak. sochař Jiří Váp.</strong><strong></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Žákyně Markéta Halbichová se v hlavní soutěži umístila na prvním místě a ve vedlejší soutěži „Slepý točíř“ získala také první příčku. Její spolužačka Nikola Kudrnáčová obsadila třetí místo v hlavní soutěži. </p><p style="text-align&#58;justify;">Točířská soutěž v SUPŠ v Bechyni je skutečně prestižní a z odborného hlediska náročná soutěž. Letošní vynikající výsledky svědčí o&#160;skvělé odborné připravenosti žáků Střední odborné školy Luhačovice.</p><p style="text-align&#58;justify;">Děvčatům a pedagogům, kteří je připravovali, patří gratulace a poděkování za vynikající reprezentaci našeho regionu!<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img alt="IMG-20191109-WA0014NK.jpg" src="/PublishingImages/IMG-20191109-WA0014NK.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;587px;" />&#160; <img alt="IMG-20191109-WA0002.jpg" src="/PublishingImages/IMG-20191109-WA0002.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;516px;" />&#160; <img alt="IMG-20191109-WA0010.jpg" src="/PublishingImages/IMG-20191109-WA0010.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;508px;" /></p><p></p>11. 11. 2019 6:42:14V období listopadu je každoročně pořádána celostátní keramická Točířská soutěž, kterou pořádá SUPŠ Bechyně. Letošní 23. ročník probíhal ve dnech 7. - 8. listopadu. Střední odbornou školu Luhačovice reprezentovaly žákyně oboru Design a tvorba keramiky – Nikola Kudrnáčová a Markéta Halbichová, které připravili a doprovodili jejich učitelé: Mgr. Jana Rosinová a ak. sochař Jiří Váp.2019-11-10T23:00:00Z/PublishingImages/IMG-20191109-WA0014NK.jpg11. 11. 2019 10:09:45http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopJana Šuráňová
Za hezký článek do Štrasburku67693<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Dvě&#160;žákyně Střední školy hotelové a služeb Kroměříž &#160;oboru hotelnictví Tereza Vaňková a Valérie Knotová se zapojily do literární soutěže pro studenty středních škol Zlínského kraje u příležitosti 30. výročí listopadových událostí roku 1989 - 17. listopad po 30 letech očima dnešních studentů.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Soutěž vyhlásila Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu, Gymnázium Kroměříž a Klub UNESCO Kroměříž. Děvčata byla za účast odměněna a mohou se těšit na zájezd do Štrasburku. </p><p style="text-align&#58;justify;">Slavnostní vyhodnocení proběhlo 7. listopadu v aule kroměřížského gymnázia za účasti Ing. Šojdrové, europoslankyně,&#160; MUDr. Novákové, předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž, Mgr. Havely, ředitele Gymnázia Kroměříž, Mgr. Němce, starosty Kroměříže, starostů dalších měst Zlínského kraje a pedagogických pracovníků. Oběma dívkám g<span style="background-color&#58;transparent;">ratulujeme.</span></p>11. 11. 2019 6:27:09Dvě naše žákyně Střední školy hotelové a služeb Kroměříž oboru hotelnictví Tereza Vaňková a Valérie Knotová se zapojily do literární soutěže pro studenty středních škol Zlínského kraje u příležitosti 30. výročí listopadových událostí roku 1989 - 17. listopad po 30 letech očima dnešních studentů. 2019-11-10T23:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/100281685.jpg11. 11. 2019 6:31:34http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováJitka Jurčíková
Exkurze žáků ZŠ UNESCO do Terezína a Lidic60947<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Ve dnech&#160;31.&#160;10 - 1. 11.&#160;2019 se 45 žáků a žákyň zejména devátých tříd ZŠ UNESCO zúčastnilo exkurze do&#160;bývalého židovského ghetta Terezín a do Památníku Lidice.&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>Exkurze se uskutečnila díky spolupráci s Památníkem Lidice a Památníkem Terezín, která se rozvíjí už od roku 2005.</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;">Byl připraven nabitý program&#58;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>1. den&#58;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><ul><li>Přednáška o pronásledování Židů ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století</li><li>Prohlídka&#160;města Terezín (bývalého židovského ghetta) včetně Muzea ghetta&#160;s průvodcem Památníku</li><li>Film&#58; Poslední motýl</li></ul> <p></p><p style="text-align&#58;justify;"> <strong>2. den &#58;</strong></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>Prohlídka Malé pevnosti Terezín s průvodcem (zde žáci uctili památku obětí položením věnce a zapálením svíček).<br></li><li>Beseda s&#160;pamětnicí paní&#160;<a href="https&#58;//www.pametnaroda.cz/cs/havrankova-bohumila-1927" target="_blank">Bohumilou Havránkovou</a>, která byla od března 1943 do května 1945 ve věku 15-18 let v terezínském ghettu.<br></li><li>Odpoledne jsme se přesunuli do&#160;Památníku Lidice. Součástí programu byla&#160;prohlídka multimediálního muzea&#160;a&#160;pietního území bývalé obce Lidice, kde žáci uctili památku obětí lidické tragédie položením kytice a zapálením svíček k&#160;Pomníku dětských obětí války a Pomníku zavražděných lidických mužů.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Exkurze byla součástí vzdělávacích aktivit z projektu&#160;<strong>Po stopách totalitních režimů 20. století</strong>,&#160;který finančně podpořil Zlínský kraj a Terezínská iniciativa.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Průvodci Památníků Lidice a Terezín velmi chválili naše žáky a žákyně&#160;za znalosti a chování během exkurze. Proto všem zúčastněným moc děkujeme za vzornou reprezentaci školy a zájem o historii.</p><p style="text-align&#58;justify;">Věříme, že si děti&#160;z exkurze odnáší spoustu nezapomenutelných zážitků a poznatků, které využijí nejen v dalším vzdělávání, ale i v osobním životě.</p><p style="text-align&#58;center;"> <img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/ZŠ%20Unesco_Terezín2.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;384px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/ZUŠ%20Unersco_Terezín.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;293px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/ZŠ%20Unesco%20Terzín%204.jpg" alt="" style="font-size&#58;14px;margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;293px;" /><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/ZŠ%20Unesco%20Terezín%205.jpg" alt="" style="font-size&#58;14px;margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;520px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/ZŠ%20Unesco%20Terezín%206.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;520px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/ZŠ_Unesco7.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;190px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/ZŠ%20Unesco%209.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;190px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/ZŠ%20Unesco%208.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;384px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>6. 11. 2019 9:12:53Ve dnech 31. 10 - 1. 11. 2019 se 45 žáků zejména devátých tříd ZŠ UNESCO zúčastnilo exkurze do bývalého židovského ghetta Terezín a do Památníku Lidice. Exkurze se uskutečnila díky spolupráci s Památníkem Lidice a Památníkem Terezín, která se rozvíjí už od roku 2005. 2019-11-05T23:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/ZUŠ%20Unersco_Terezín.jpg7. 11. 2019 12:59:00http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováPetr Kočíř, Jan Vorba