Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Rodiče a veřejnost

​​​​​​Sekce je určena zejména rodičům a širší veřejnosti. Obsahuje základní informace o problematice školství, zprávy o aktuálním dění ve školách, rozhovory s inspirativními lidmi, příspěvky zaměřené na výchovu dětí a prevenci rizikového chování, tipy na volnočasové aktivity a odkazy na zajímavé informační zdroje

 ​​​

 Nepřehlédněte v sekci

 

 

Veletrh práce a vzdělávání 201965045<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Krajská hospodářská komora Zlínského kraje připravuje ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2019 Veletrh práce a vzdělávání, který se uskuteční v&#160;Kongresovém centru ve Zlíně. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Přehlídka středních škol a vybraných firem Zlínského kraje je určena žákům základních a středních škol, jejich rodičům, kariérovým a výchovným poradcům a široké veřejnosti. Návštěvníci zde získají přehled o aktuální situaci na trhu práce a informace důležité pro rozhodnutí o výběru vhodné střední školy, budou mít možnost komunikovat s&#160;významnými zástupci přihlášených škol a zaměstnavatelů Zlínského kraje, ale i zástupci dalších významných institucí. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Pro skupinovou prohlídku žáků</strong> vašich škol se můžete přihlásit na adrese <a href="mailto&#58;stachova@khkzk.cz">stachova@khkzk.cz</a>&#160; <strong>v termínu do 25. 10. 2019</strong>. Je třeba si rezervovat den i čas – prohlídky budou organizovány tak, aby nedošlo k přeplnění sálu. Pro žáky bude připraven evaluační dotazník, který po vyplnění a odevzdání bude slosován. Výherci obdrží některou z drobných propagačních cen.&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Po oba dny bude přehlídka otevřena pro veřejnost od 9–17&#160;hodin. </strong><strong>&#160;</strong>Vstup je pro návštěvníky zdarma, akce je financována z OP VVV 2014-2020, projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497.&#160;<br><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/studenti/proabsolventy/clankyapublikace/Documents/Plakát%20VELETRHY%20PRÁCE%20A%20VZDĚLÁVÁNÍ%20-%20A3.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Plakát.pdf</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/studenti/proabsolventy/clankyapublikace/Documents/Přihláška_ZŠ-skupinové%20prohlídky.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /></a><strong><a href="/studenti/proabsolventy/clankyapublikace/Documents/Přihláška_ZŠ-skupinové%20prohlídky.docx">&#160;Přihláška_ZŠ - skupinové prohlídky.docx</a></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/studenti/proabsolventy/clankyapublikace/PublishingImages/VPV2019.jpg" alt="VPV2019.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;597px;" /><br></p><p><br></p>16. 10. 2019 10:29:19Krajská hospodářská komora Zlínského kraje připravuje ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2019 Veletrh práce a vzdělávání, který se uskuteční v Kongresovém centru ve Zlíně.2019-10-15T22:00:00Z/studenti/proabsolventy/PublishingImages/VPV2019%20perex.jpg16. 10. 2019 10:39:18http://www.zkola.cz/studenti/proabsolventy/clankyapublikace/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana GalováAndrea Vorlová
Začlenění žáků cizinců do základního vzdělávání ve Zlínském kraji65048<p style="text-align&#58;justify;"><strong>V&#160;souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v&#160;platném znění a § 10 a 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v&#160;platném znění, zajišťuje Krajský úřad Zlínského kraje vzdělávání dětí a žáků-cizinců ve Zlínském kraji následujícím způsobem.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Školami, ve kterých je na území Zlínského kraje poskytována bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků-cizinců, kteří zde plní povinnou školní docházku (jazyková příprava), jsou <strong>všechny základní školy, do kterých byli přijati žáci-cizinci bez znalosti českého jazyka jako jazyka vyučovacího</strong>.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/management/oos/adresare/Stranky/Seznam-škol-a-školských-zařízení-ve-Zlínském-kraji.aspx" target="_blank">Zde naleznete seznam těchto škol</a>.<br></p><br><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>16. 10. 2019 6:34:10V souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 10 a 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, zajišťuje Krajský úřad Zlínského kraje vzdělávání dětí a žáků-cizinců ve Zlínském kraji následujícím způsobem.2019-10-15T22:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/asiatka.jpg16. 10. 2019 6:48:32http://www.zkola.cz/management/prehledpredpisu/ruzne/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováOlga Vallová
Kam na školu ve Zlínském kraji53269<div><strong><br></strong></div><div><strong><br></strong></div><div><strong><br></strong></div><div><strong><br></strong></div><div><strong>Elektronická publikace „Kam na školu ve Zlínském kraji“ obsahuje kompletní informace o možnostech studia ve středních a vyšších odborných školách v rámci celého Zlínského kraje v nadcházejícím školním roce.</strong></div><div>&#160;</div> <div><div>Naleznete zde informace o jednotlivých oborech ve všech středních a vyšších odborných školách a aktuální nabídku vybraných oborů středního vzdělávání, které jsou finančně podporovány z rozpočtu Zlínského kraje v rámci systému „Podpora řemesel v odborném školství“. Součástí publikace jsou také informace o přijímacím a odvolacím řízení.</div> <div>&#160;</div></div> <h4>Přiložené soubory<br></h4> <a href="/rodice/vybirameskolu/volby-skoly/Documents/Kam%20na%20školu%20ve%20Zlínském%20kraji%202020_2021.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />Kam na školu ve Zlínském kraji 2020_2021.xlsx</a><br><br> <p>aktualizace 14. 10. 2019<br></p> <p><br></p>21. 8. 2013 13:36:23Elektronická publikace „Kam na školu ve Zlínském kraji“ obsahuje kompletní informace o možnostech studia ve středních a vyšších odborných školách v rámci celého Zlínského kraje v nadcházejícím školním roce.2019-10-13T22:00:00Z/SiteCollectionImages/images/122570313.jpg14. 10. 2019 14:51:34http://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/volby-skoly/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka EvjákováMarcela Došlová
Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží O pohár Jana arcibiskupa olomouckého v Kroměříži68879<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Střední škola hotelová a služeb Kroměříž se podílela na organizaci a průběhu mezinárodní soutěže tradičních zápřeží. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Myšlenka „tradičního zápřeží&quot; vytvořená v&#160;roce 1994 baronem Christianem Fracaise d'Attelage (AFA), vznikla z&#160;dlouholetého zájmu generací nadšenců pro zápřež proto, aby se vozatajství, které po dlouhý čas bylo ve stínu sportovní zápřeže, vrátilo&#160; ke svým kořenům.</p><p style="text-align&#58;justify;">Mezinárodní závod tradičních zápřeží, který se poprvé v České republice konal v&#160;Kroměříži ve dnech 28. a 29. září 2019 pod hlavičkou mezinárodního sdružení AIAT, nebyl ve své podstatě jenom závodem, ale spíše společenskou pozvánkou, nabídkou k&#160;příjemně strávenému víkendu a k&#160;zamyšlení se nad naší historií a vztahem člověka k&#160;přírodě a ke koním obzvláště. </p><p style="text-align&#58;justify;">Mezinárodní soutěže tradičních zápřeží se zúčastnilo 21 sportovních zápřeží z&#160;ČR, Polska a Itálie.</p><p style="text-align&#58;justify;">Foto ze soutěže naleznete v odkazu,&#160;<a href="https&#58;//www.zonerama.com/fotohorakbrest/Album/5643516" style="font-size&#58;14px;">https&#58;//www.zonerama.com/fotohorakbrest/Album/5643516</a>.<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Zaprezi01.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;605px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Zaprezi02.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;383px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/_DSC2082%20(1).jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;470px;" /><br></p>8. 10. 2019 8:24:29Střední škola hotelová a služeb Kroměříž se podílela na organizaci a průběhu mezinárodní soutěže tradičních zápřeží.2019-10-07T22:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Zaprezi01.jpg8. 10. 2019 8:33:20http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováVěra Zezuláková
10. ročník Dne Zlínského kraje na téma „Ochutnejte kraj všemi smysly“64805<p style="text-align&#58;justify;"><strong>V&#160;sobotu 21. 9. 2019 se Střední průmyslová škola Otrokovice účastnila jubilejního desátého ročníku Dne Zlínského kraje. Letošní téma „Ochutnej kraj všemi smysly&quot; se&#160;podařilo naplnit opravdu velmi úspěšně.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong></strong>Návštěvníci ochutnávkového stánku mohli zakusit kulinářské speciality oboru Kuchař-číšník. Studenti v&#160;čele s&#160;učitelkami odborného výcviku nabízeli rozličné variace a chutě zdravých salátů, domácích limonád a jiných specialit. Mnozí ochutnávači se rádi vrátili pro přídavek.&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;">Kdo chtěl zažít, jaké to je být vědcem v&#160;chemické laboratoři, navštívil náš stan v&#160;chemické sekci. Mladí chemici zde předváděli spoustu chemických pokusů, které návštěvníci mohli nejen vidět, ale také slyšet a cítit. </p><p style="text-align&#58;justify;">Na výstavní ploše nemohl chybět náš žlutý kabriolet Kaipan a učební pomůcka pro obor Automechanik automobil Hyundai. Velkému zájmu neunikl ani náš nejnovější přírůstek Robot Dobot, který své mladé programátory poslouchal na slovo. </p><p style="text-align&#58;justify;">Na nevelké ploše jsme dokázali představit všechny obory školy a ještě nabídnout všem divákům skvělý zážitek plný výbuchů a barevných ohňů, stejně tak jako vůni benzínu a rychlost montáže moderních instalatérských systémů. Celý program uváděl s&#160;humorem sobě vlastním Josef Švirák. Jeho kolega Vlastimil Šnajdar si připravil speciálně pro tuto příležitost vlastní báseň o chemii. Po celou dobu vystoupení vyráběli přímo na pódiu kuchaři kanapky a číšníci tyto nabízeli v&#160;publiku.</p><p style="text-align&#58;justify;">Letos poprvé jsme představili naše nové pojízdné Experimentárium, v &#160;jehož sice malé, ale vybavené dílně, si mohli zájemci vyzkoušet vyrobit vlastní hlavolam pod dohledem milovníka ručních prací Miroslava Cabalky.</p><p style="text-align&#58;justify;">Celý den se velmi vydařil. Dobrou a veselou náladu podpořilo i dokonalé počasí. Děkujeme všem za návštěvu, zvídavé dotazy a zájem o naši školu.<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/SPS_DenZK1.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/SPS_DenZK2.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/SPS_DenZK3.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;526px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/SPS_DenZK4.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/SPS_DenZK5.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/SPS_DenZK6.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;526px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/SPS_DenZK7.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/SPS_DenZK8.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" /><br></p>24. 9. 2019 7:51:23V sobotu 21. 9. 2019 se Střední průmyslová škola Otrokovice účastnila jubilejního desátého ročníku Dne Zlínského kraje. Letošní téma „Ochutnej kraj všemi smysly" se podařilo naplnit opravdu velmi úspěšně. 2019-09-23T22:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/SPS_DenZK1.jpg24. 9. 2019 8:04:00http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováOtakar Pancner
Soutěž Zlatý oříšek65582<p>​<strong>Soutěž se již po 21. chystá najít a následně podpořit mladé talenty, kteří vynikají v nejrůznějších oborech a odvětvích lidské činnosti. Zúčastnit se mohou jednotlivci nebo skupiny dětí do 14 let. Uzávěrka přihlášek je 25. 9. 2019.</strong></p><p><font face="Thread-00001b2c-Id-0000000d">Soutěž Zlatý oříšek je určena všem talentovaným dětem. Jejím posláním je ukázat na konkrétních příkladech, že má smysl intenzivně studovat a o něco smysluplného usilovat. Laureátem se může stát každé děvče&#160;nebo chlapec od 6 do 14 let, ale také kolektiv dětí s nejstarším členem mladším 15 let, který v daném roce vytvoří nebo učiní něco mimořádného v kterémkoliv oboru. Soutěž Zlatý oříšek nemá kategorie. Záměrně vedle sebe staví úspěšné děti z nejrůznějších oborů, např.&#58; umění, sportu, ekologie, mineralogie, fyziky, v jazykových schopnostech a dovednostech v chovatelství, literatuře atd.</font></p><p>V letošním roce proběhnou krajská kola soutěže, která pořádají Zlínský, Středočeský a Ústecký kraj. Jejich slavnostní finále proběhnou počátkem října. Tři vítězové každého krajského kola získají finanční odměnu, ale všichni nominovaní si odnesou i zajímavé věcné ceny od místních sponzorů. Vítězové krajských kol nejenže získají potřebnou všestrannou podporu ve svém kraji, ale budou také automaticky přihlášeni mezi žhavé kandidáty do celonárodního kola Zlatého oříšku, jehož finále pravidelně vysílá Česká televize na Nový rok.</p><p>Přihlášky do krajských kol soutěže Zlatý oříšek je možné zaslat do 25. 9. 2019, do celostátního kola do 15. 10. 2019. Posílat přihlášky mohou zákonní zástupci, případně vedoucí dětských kolektivů. Přihlášku je možné vyplnit také on-line na <a href="http&#58;//www.zlatyorisek.cz/">www.zlatyorisek.cz</a>.</p><p></p><p>Mgr. Iva Rašková</p><p>ředitelka nadačního fondu</p><p>mobil&#58; 602 201 206</p><p>e-mail&#58; <a href="mailto&#58;iva.raskova@zlaty-orisek.cz">iva.raskova@zlaty-orisek.cz</a></p><p></p><p></p><p></p>20. 9. 2019 6:34:01​Soutěž se již po 21. chystá najít a následně podpořit mladé talenty, kteří vynikají v nejrůznějších oborech a odvětvích lidské činnosti. Zúčastnit se mohou jednotlivci nebo skupiny dětí do 14 let. Uzávěrka přihlášek je 25. 9. 2019.2019-09-19T22:00:00Z/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Kuk_per.jpg20. 9. 2019 7:31:05http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopIva Rašková
Učitelé z podnikatelské školy získali nové zkušenosti v evropských institucích65583<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Ve školním roce 2018/2019 realizovala Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s. r. o. projekt Učitel v 21. století, který byl podpořen v&#160;rámci programu Erasmus+. Na realizaci se podíleli 4 učitelé odborných i humanitních předmětů a také vyučující cizích jazyků.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Projekt umožnil výměnu zkušeností a získání nových poznatků našich učitelů v rámci vzdělávacích kurzů v Evropě. Učitelé se vzdělávali na specializovaných metodických kurzech ve Velké Británie, ve Španělsku, na Slovensku a na Maltě. V rámci realizace kurzů v zahraničí účastníci získali nové specifické znalosti a dovednosti, které byly zaměřeny na rozvoj profesních kompetencí jednotlivých vyučujících v&#160;oblasti ICT.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">V</span><span style="background-color&#58;transparent;">elký důraz byl kladen na moderní výukové metody s podporou ICT a jejich využití v&#160;konkrétních předmětech.&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;">Kurzy nabídly zúčastněným širokou škálu moderních výukových přístupů a aktivit zaměřených na zatraktivnění výuky s přihlédnutím na dnešní zájmy žáků. Všichni zúčastnění si ze svých pobytů odnesli řady cenných zkušeností a vědomostí také množství pozitivních dojmů a krásných zážitků, které dodají jejich další práci oživení. Mobility byly pro naše učitele&#160;přínosné z hlediska jejich osobního a jazykového rozvoje a umožnily jim navázat mezinárodní kontakty.&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;">Získané poznatky prezentovali také svým kolegům v&#160;rámci workshopu a budou je dále šířit na veřejnosti při dnech otevřených dveří. Projekt Erasmus+ měl obrovský přínos pro školu, která může svým žákům nabízet atraktivnější a kvalitnější výuku, ale může se také zapojit do mezinárodní spolupráce.</span></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/LogoEU.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;111px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/LOgo%20SPOS.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;92px;" /><br></p>20. 9. 2019 10:50:53​Ve školním roce 2018/2019 realizovala Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s. r. o. projekt Učitel v 21. století, který byl podpořen v rámci programu Erasmus+. Na realizaci se podíleli 4 učitelé odborných i humanitních předmětů a také vyučující cizích jazyků. 2019-09-19T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/office.jpg20. 9. 2019 10:56:07http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováDavid Martinek
Otrokovické děti vyběhaly bezmála dvacet čtyři tisíc korun64641<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Již podruhé se v Otrokovicích v rámci Evropského týdne mobility uskutečnil charitativní nesoutěžní běh pro Gambii, jehož výtěžek je věnován společnosti Kola pro Afriku.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Akce se uskutečnila v&#160;úterý 17. září tentokrát na stadionu TJ Jiskra a v&#160;přilehlém okolí. Jeden okruh měřil 1250 m a na trať se v&#160;16&#58;45 vydalo minimálně&#160;99 běžců, aby tak podpořili děti v&#160;Africe při jejich cestě za vzděláním. Předem si nasmlouvali své sponzory, kteří se ve sponzorském listě zavázali, že po absolvování kola jim předem dohodnutou částku poukáží. Děti tak měly jedinečnou možnost pro někoho v&#160;Africe běžet. Konečná suma pouze vyběhaných peněz čítala úctyhodných 23 603 korun. Pokud však nahlédneme do statistiky běhu, tak 99 běžců uběhlo celkem 347 kol a naběhali tak celkově úctyhodných 434 kilometrů.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Velké poděkování za zdařilou akci patří Mánesově škole, která se ujala pořadatelství této akce společně s&#160;městem Otrokovice.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58;<strong>&#160;</strong><a href="http&#58;//www.otrokovice.cz/otrokovicke-deti-vybehaly-bezmala-dvacet-ctyri-tisic-korun/d-15067" target="_blank" style="font-size&#58;14px;">www.otrokovice.cz</a><br></p>19. 9. 2019 8:43:49Již podruhé se v Otrokovicích v rámci Evropského týdne mobility uskutečnil charitativní nesoutěžní běh pro Gambii, jehož výtěžek je věnován společnosti Kola pro Afriku.2019-09-18T22:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Beh_pro_Gambii.PNG19. 9. 2019 8:48:46http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováVlastimil Bukovjan