Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Rodiče a veřejnost

​​​​​​Sekce je určena zejména rodičům a širší veřejnosti. Obsahuje základní informace o problematice školství, zprávy o aktuálním dění ve školách, rozhovory s inspirativními lidmi, příspěvky zaměřené na výchovu dětí a prevenci rizikového chování, tipy na volnočasové aktivity a odkazy na zajímavé informační zdroje

 ​​​

 Nepřehlédněte v sekci

 

 

Veřejné připomínkování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 202064717 <p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><strong>Vážené dámy a pánové, kolegové, kolegyně a všichni, kteří chcete přispět svou zkušeností, radou, postřehem ke tvorbě strategického dokumentu, kterým je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje na roky 2020 až 2023. </strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Předkládáme Vám k&#160;veřejnému připomínkování 1. verzi tohoto nově připravovaného Dlouhodobého záměru, který navazuje na dokument, jenž byl schválen Zastupitelstvem kraje v&#160;roce 2016.</p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Vaše připomínky můžete odesílat na e-mail&#58; <a href="mailto&#58;radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz">radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz</a>, až do <strong>30. 9. 2019</strong>. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">O tom, jakým způsobem budou všechny adresné připomínky vypořádány, Vás informujeme opět na těchto stránkách, nejpozději 15. 11. 2019, kdy vyvěsíme upravenou verzi č. 2 k&#160;dalšímu připomínkování. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Věříme, že tato forma otevřené diskuse s&#160;širokou veřejností bude pro obsah dokumentu přínosem a předem děkujeme všem, kteří věnují svůj čas jeho čtení a zasílání svých námětů. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Školství zásadně zasahuje do života jedince i celé společnosti a provází nás celým životem. Pokud se nám společně podaří nastínit možné cesty rozvoje regionálního školství, které povedou ke spokojenému životu v&#160;našem kraji, bude to jenom ku&#160;prospěchu nás všech. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Předem Vám děkuji za celý tým zpracovatelů, pracovníků Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje.</p><p class="MsoNormal">&#160;</p><p class="MsoNormal"><strong>PhDr. Stanislav Minařík </strong><br> vedoucí odboru</p><p class="MsoNormal"><span>Ve Zlíně 2. 9. 2019<br></span></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><a href="/management/Documents/DZ%20ZK%202020%20-%20pro%20veřejné%20připomínkování.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> DZ ZK 2020 - pro veřejné připomínkování.pdf</a></p><p class="MsoNormal"><a href="/management/Documents/Formular_pro_pripominky_DZ%20ZK%202020.xlsx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" /> Formulář pro připomínky DZ ZK 2020.xlsx</a></p><p class="MsoNormal"><br><span></span></p>2. 9. 2019 7:50:10Předkládáme Vám k veřejnému připomínkování 1. verzi tohoto nově připravovaného Dlouhodobého záměru, který navazuje na dokument, jenž byl schválen Zastupitelstvem kraje v roce 2016.2019-09-29T22:00:00Z/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Rozpocty_per.jpg5. 9. 2019 12:20:06http://www.zkola.cz/management/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadovan Výsmek
Studenti SOUVK se zapojili do Street food festivalu ve Valašských Kloboukách65534<p style="text-align&#58;justify;"><strong>V sobotu 14. září 2019 se žáci a žákyně společně s vyučujícími z oboru Kuchař-číšník ze Středního odborného učiliště Valašské Klobouky zúčastnili již druhého ročníku Street food festivalu.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Festival se koná ve Valašských Kloboukách a nabízí široké veřejnosti průřez světovou i regionální gastronomií. Právě z tohoto důvodu nemohla chybět ani místní valašská kuchyně.</p><p style="text-align&#58;justify;">„SOU Valašské Klobouky má více než osmdesátiletou tradici odborného vzdělávání, leží v srdci jižního&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">V</span><span style="background-color&#58;transparent;">alašska, v krásném prostředí Bílých Karpat, a tak nebylo vůbec lehké vybrat ten správný recept,&quot;&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">upřesnila paní učitelka Marcela Šuráňová, která měla na starosti přípravu pokrmů na sobotní&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">festival.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">„Je důležité studenty seznamovat s recepty našich babiček a prababiček, aby se tradice uchovala pro&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">další generace,&quot; dodal ředitel školy Pavel Hrabina.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">V rámci odborného výcviku se studenti mohli zapojit do výroby těchto tradičních pokrmů. A žáci druhého a třetího ročníku si také mohli vyzkoušet stánkový servis a prodej. „Ráda bych poděkovala městu Valašské Klobouky, že nás pozvalo, abychom mohli prezentovat znalosti a zkušenosti našich studentů, kterým bych tímto ráda poděkovala za pomoc. Mé díky patří také kolegům paní&#160;Jaroslavě Pospíšilové a panu&#160;Jaromíru Lacnému za odbornou pomoc. Budeme se těšit na další ročník Street food festivalu,&quot; dodala Marcela&#160;Šuráňová.<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Street_festival_01.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;527px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Street_festival_02.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Street_festival_04.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Street_festival_05.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;593px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><br></p>16. 9. 2019 8:21:33V sobotu 14. září 2019 se žáci a žákyně společně s vyučujícími z oboru Kuchař-číšník ze Středního odborného učiliště Valašské Klobouky zúčastnili již druhého ročníku Street food festivalu.2019-09-15T22:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Street_festival_01.JPG16. 9. 2019 8:39:38http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováEva Rohlenová
Zahraniční stáže: atraktivní součást odborného vzdělávání68757<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Během uplynulých dvou dekád vyjelo z České republiky v rámci programu Erasmus+ a jeho předchůdců na zahraniční odborné stáže přes 55 000 žáků a studentů z učilišť, středních a vyšších odborných škol. O jejich bezprostřední zkušenosti i vliv stáže na jejich další, nejen profesní život se zajímali autoři rozsáhlé mezinárodní studie VET Tracer Study, která analyzuje situaci v&#160;celkem jedenácti zemích EU.&#160;</strong></div><div><br></div><div><br></div><div>V ČR na otázky odpovědělo přes dva tisíce respondentů, a to nejen současných studentů, ale i těch, kteří školu absolvovali už před mnoha lety.<br>&#160;<div style="text-align&#58;justify;">Naprostá většina dotazovaných se shodla na tom, že pobyt v zahraniční jim výrazně pomohl. Nešlo přitom jen o zlepšení úrovně cizího jazyka, ale hlavně o zvýšení sebevědomí i schopnosti účastníků – většinou teenagerů – postarat se sami o sebe. <em>„Naučil jsem se prosazovat sám sebe. Naučil jsem se prodat to, co umím, začal jsem být průbojnější,“</em> svěřil se například jeden z respondentů.</div>&#160;<br><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong>Motivace k&#160;účasti</strong></span><br>&#160;<div style="text-align&#58;justify;">Velký význam má také fakt, že stáže nabízejí zahraniční zkušenost právě žákům odborných škol a učilišť, kteří jsou na trhu práce nejčastěji ohroženi nezaměstnaností. Motivace k využití mobilit jsou pak různorodé&#58; od možnosti letět letadlem nebo se podívat někam do zahraničí přes zvědavost, jak jsou na tom jinde v Evropě, až po potřebu naučit se něco nového. „<em>Vyjet na 14 dní zadarmo do Španělska, a ještě si to napsat do životopisu, a ještě se tam něco naučit,“</em> popsal jeden účastník svou prvotní motivaci k výjezdu. Jiní hovořili o tom, že zamířit do zahraničí, pracovat v cizí zemi a mluvit cizím jazykem je nezbytné pro to, aby člověk nezůstal průměrný a uspěl v životě. Velkou roli hrají někdy i učitelé. „Padl jsem si do oka s učitelkou italského jazyka a ona byla ten impuls, který řekl&#58; jeď, bude to super!“ vzpomínal mladík, který vyjel do Itálie. A podobné to bylo i v&#160;případě další bývalé stážistky&#58; <em>„O stáži jsem se dozvěděla až na konci třeťáku od profesorky němčiny. Bylo to za odměnu, vybírala nejlepší studenty.“</em></div>&#160;<br><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong>Výběr stážistů</strong></span><br>&#160;<div style="text-align&#58;justify;">Způsob výběru účastníků stáží přitom patří k oblastem, které respondenti nejčastěji kritizovali, zejména kvůli nejasným kritériím. Zatímco na některých školách a učilištích dostane (i kvůli nízkému zájmu) příležitost vyjet prakticky každý, jinde je potřeba vybírat a pak nastupují občas nejednoznačně stanovená pravidla. Nejčastěji se testují jazykové schopnosti, v úvahu se berou studijní výsledky i hodnocení pedagogů.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Autoři průzkumu doporučují školám do budoucna nastavovat pravidla tak, aby byla dopředu známá a jednoznačná. A kromě žáků a studentů s výbornými výsledky by měly školy při rozdělování mobilit cílit i na žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem. Jak totiž ukazují zkušenosti, právě v jejich případě mají zahraniční stáže velmi výrazný pozitivní efekt.</div>&#160;<br><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Náplň stáže</strong><br>&#160;<br>Přes všeobecnou shodu na tom, že zahraniční stáže jsou velkým přínosem, zmínili někteří účastníci průzkumu například to, že náplň praxe se občas minula se zaměřením jejich&#160;<span style="text-align&#58;justify;">studia. <em>„Očekával jsem, že budu normálně makat s chlapama na dílně, ale realita byla&#160;</em></span><span style="text-align&#58;justify;"><em>jiná, profesně mi to nic nedalo,“</em> popsal svou zkušenost jeden mechanik. Část respondentů naopak uváděla, že jim stáž pomohla i přes to, že s jejich studiem souvisela jen málo.</span></div><div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Nejčastější jsou případy, kdy stáž odpovídá zaměření studenta, který je pak spokojený. A často příjemně překvapený přístupem, jako třeba účastnice jedné mobility do Velké Británie&#58; <em>„V Čechách je stážista spíš takovej podržtaška a v Anglii mně přišlo, že mě brali jako sobě rovnou.“</em>&#160; Autoři šetření proto doporučují zlepšit komunikaci mezi vysílající a přijímající organizací pro jasnější stanovení obsahu stáží. Dále navrhují zaměřit se na přípravu účastníků mobilit, a to jak po odborné, tak po kulturní a jazykové stránce. Stále je také potřeba pracovat na zlepšení obecné informovanosti o nabídce programu Erasmus+. <em>„Délka pobytu by mohla být delší i pro střední školy, nejméně měsíc,“</em> navrhl jeden z respondentů. Prodloužení stáží, které dosud jen vzácně trvaly déle než tři týdny, podporuje i Evropská komise.</div>&#160;<br>&#160;<br>&#160;<br>Článek převzat ze čtvrtletníku DZS o mezinárodním vzdělávání Mozaika&#160;</div><div><br></div><div><a href="/management/omsrlz/narodniagentura/Documents/Mozaika_podzim%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Mozaika_podzim 2019.pdf</a><br><p><br></p></div>3. 9. 2019 12:35:51Během uplynulých dvou dekád vyjelo z České republiky v rámci programu Erasmus+ a jeho předchůdců na zahraniční odborné stáže přes 55 000 žáků a studentů z učilišť, středních a vyšších odborných škol. Jak to ovlivnilo jejich další, nejen profesní život? 2019-09-02T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/148021743.jpg3. 9. 2019 12:44:48http://www.zkola.cz/management/omsrlz/narodniagentura/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcováredakce DZS
Přechod žákyň a žáků středních škol na trh práce a do dalšího studia66513<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Kolik absolventů středních škol ze Zlínského kraje je evidovaných na úřadech práce v České republice? Jaká je míra nezaměstnanosti absolventů podle skupiny oborů, kategorií vzdělání či formy studia? Monitor Datové platformy zaměstnanosti Zlínského kraje přináší zajímavá data.&#160;&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><div class="section c-gray"><div class="container"><div class="text apply-formating"><p class="perex" style="text-align&#58;justify;">Monitor Přechod žáků na trh práce a do dalšího studia poskytuje zajímavá data o tom, kolik absolventů středních škol v regionu vstupuje na pracovní trh a kolik jich pokračuje v dalším studiu. V roce 2018 ukončilo studium středních škol v kraji celkem 4 837 absolventů. Z nich cca 50 % vstoupilo na trh práce. K 30. dubnu 2019 bylo evidováno na úřadech práce 146 absolventů, což představuje 3% míru nezaměstnanosti absolventů SŠ ve Zlínském kraji. <br></p><p class="perex" style="text-align&#58;justify;"><img src="/studenti/clankyaodkazy/PublishingImages/monitor1.png" alt="monitor1.png" class="ms-rteImage-1" style="margin&#58;5px;width&#58;700px;height&#58;392px;" /><br></p><p class="perex" style="text-align&#58;justify;"><br></p></div></div></div><div class="section"><div class="container"><div class="text apply-formating"><p style="text-align&#58;justify;">Jedinečnost monitoru spočívá v&#160;tom, že umožňuje sledovat počty absolventů a míru jejich nezaměstnanosti až na úroveň skupin studijních oborů SŠ. Můžeme tak zjistit, že např. ve skupině oborů Stavebnictví, geodézie a kartografie z 254 absolventů, kteří ukončili v&#160;roce 2018 studium, bylo k&#160;30.4.2019 pět nezaměstnaných. Z&#160;toho maturitní studium ukončilo 145 absolventů a míra jejich nezaměstnanosti činila 0,7 %. V učebních oborech bylo 100 absolventů a míra nezaměstnanosti činila 4 %.&#160; Srovnáme-li situaci u těchto oborů s&#160;rokem 2016, vidíme, že míra nezaměstnanosti byla v&#160;tomto roce podstatně vyšší (5,4 % u maturitních a 9,6 % u učebních oborů).<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/studenti/clankyaodkazy/PublishingImages/monitor2.png" alt="monitor2.png" class="ms-rteImage-1" style="margin&#58;5px;width&#58;700px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Monitor spojuje relevantní údaje z&#160;různých datových zdrojů do jedné přehledné sestavy, která podává ucelený obraz o situaci absolventů v&#160;našem regionu s&#160;možností filtrovat podle formy a typu studia i oborového zaměření absolventů. Umožňuje sledovat vývoj již od roku 2015. Informace o počtech absolventů jednotlivých oborů SŠ ve Zlínském kraji získáváme z&#160;datového skladu Krajského úřadu Zlínského kraje. Při stanovení koeficientů přechodu absolventů středních škol do terciárního vzdělávání vycházíme z výsledků studie NÚV „Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání“. Data o počtech absolventů SŠ Zlínského kraje v&#160;evidenci kteréhokoliv úřadu práce v&#160;ČR, potřebná pro výpočet míry nezaměstnanosti, získáváme ze statistik Úřadu práce ČR.</p><p>Více informací můžete najít na stránkách Datové platformy zaměstnanosti ZK v článku <strong><a href="https&#58;//www.monitorzk.cz/clanky/aktualni-mira-nezamestnanosti-absolventu-strednich-skol-zlinskeho-kraje-3" target="_blank">Aktuální míra nezaměstnanosti absolventů SŠ Zlínského kraje&#58; 3%</a></strong><br></p></div></div></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; Monitor ZK, <a href="https&#58;//www.monitorzk.cz/" target="_blank">www.monitorzk.cz</a>&#160;<br></p>28. 8. 2019 9:56:27Kolik absolventů středních škol ze Zlínského kraje je evidovaných na úřadech práce v České republice? Jaká je míra nezaměstnanosti absolventů podle skupiny oborů, kategorií vzdělání či formy studia? Monitor Datové platformy zaměstnanosti Zlínského kraje přináší zajímavá data. 2019-08-27T22:00:00Z/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Multiculture_per.jpg28. 8. 2019 10:48:24http://www.zkola.cz/studenti/clankyaodkazy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
IKAP: polytechnické vzdělávání pro děti MŠ a jejich pedagogy – nyní i ve Zlínském kraji66521<div style="text-align&#58;justify;"><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Střední průmyslová škola Otrokovice zahájila realizaci programu „Vzdělávání pedagogických pracovníků v&#160;oblasti polytechnických disciplín pro lektorskou činnost v&#160;MŠ a ZŠ&quot;. Vzdělávací program je určen pro 13 pedagogických pracovníků MŠ a 1. a 3. tříd ZŠ a je součástí projektu Implementace Krajského akčního plánu (IKAP) rozvoje vzdělávání pro&#160;území Zlínského kraje, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497. Dodavatelem vzdělávání je společnost Malá technika, z. ú.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem vzdělávací aktivity je seznámit pedagogy s&#160;vybranými technickými tématy a v&#160;praxi odzkoušenými metodami a způsobem, jak je předávat dětem názorně a jednoduše během každodenní práce. Školení reaguje na požadavky učitelů na nové směry v polytechnickém vzdělávání a zaměřuje se na inovativní metody, jako je například vyzkoušení si dovedností z pozice dítěte, tedy z principu prožitkového, činnostního a spontánního učení. Vysvětluje pojem technická gramotnost a nabízí metody a postupy, kterými je možné základy technické gramotnosti vytvářet. Polytechnická gramotnost je postavena na vědomostech o vědeckých principech z technických a jiných oborů a všeobecně-technické dovednosti s důrazem na rozvoj technického myšlení jako souhrnu vědomostí, dovedností, zkušeností a rozvoji znalostí o technickém prostředí. Má posilovat zájem o technické, přírodovědné i enviromentální obory.</p><p style="text-align&#58;justify;">Program samotný se skládá z&#160;několika částí. V&#160;první, hlavní části, bude realizováno 15 vzdělávacích modulů ve čtyřech blocích. Výuka se skládá z teoretické části, vzorových (ukázkových) lekcí a praktických lekcí. Nosnými tématy jsou - město, dům,&#160;věže, mosty, architekt, inženýr, projektant, vodohospodář, energetik atd..&#160; Pedagogové si vyzkouší například stavbu mostu, po kterém se budou moci stejně jako děti projít, nebo si zapojí dle technického výkresu elektřinu v domě.&#160; Navazujícími tématy jsou čistička odpadních vod, skládka, recyklace, třídění, práce archeologa, ropaře a plynárníka. </p><p style="text-align&#58;justify;">Celý program bude zakončen úvodem do digitální a ICT výchovy. Pedagogům se představí praktické možnosti digitální výchovy bez použití elektroniky - na koberci a hravou formou. Cílem digitální a ICT výchovy&#160;tak nebude naučit děti pracovat s&#160;elektronikou (počítače, tablety ani mobily se při výuce&#160;nepoužívají), ale představit jim způsoby uvažování tak, aby vedly k&#160;vytyčenému cíli, a to vše názorně, jednoduše a screenless (bez elektroniky). Navíc se naučí pracovat s jednoduchým robotem (dřevěný výrobek), kterého lze při hodinách využít k&#160;základním aktivitám, přispívajícím v důsledku k&#160;utváření základů nejen digitální gramotnosti, ale i informatiky a kybernetiky.&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;">Učitelé se seznámí s&#160;postupy, jak propojit výuku s běžným životem, aby žáci dokázali uplatnit polytechnické a&#160;přírodovědné znalosti, aby se učili správně analyzovat, interpretovat a objevovat vzájemné vazby mezi poznatky. </p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;rámci projektu bylo dodáno 6 sad vzdělávacích pomůcek pro &#160;MŠ obsahujících stavebnice, speciální díly a výukové pomůcky vždy pro celou třídu mateřské školy. Sady se budou používat tak, aby si děti a žáci praktickou činností osvojili správné pracovní postupy a návyky. Jedná se o spojení jednoduché teorie s&#160;praktickou činností. Součástí výuky jsou i speciální Techmalovánky. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Do projektu jsou zapojeny tyto MŠ Zlínského kraje&#58;</strong></p><ol><li>Mateřská škola Štefánikova, Zlín</li><li>Mateřská škola Hlavní, Otrokovice</li><li>Univerzitní mateřská škola Qočna, Zlín</li><li>Základní škola Morkovice</li><li>Mateřská škola Sluníčko, Holešov</li><li>Základní škola a Mateřská škola Ostrožská Lhota</li><li>Mateřská škola Velký Ořechov</li><li>Mateřská škola Komenského, Staré Město</li><li>Mateřská škola Radost, Rožnov p. Radhoštěm</li><li>Mateřská škola Jana Žižky, Otrokovice</li><li>Mateřská škola Strání</li><li>Mateřská škola Vlachovice</li><li>Mateřská škola Vyhlídka, Valašské Meziříčí</li><li>Mateřská škola Ublo</li><li>Mateřská škola Luh, Vsetín</li><li>Mateřská škola Luční, Zlín<br></li></ol></div><div style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Mala_technicka_univerzita.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;650px;height&#58;357px;" /><br></div><div style="text-align&#58;center;"><em>Modul Malý energetik</em><br></div><div style="text-align&#58;center;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><p style="text-align&#58;justify;">Součástí vzdělávání je i proškolení pedagogických pracovníků z&#160;dalších MŠ a ZŠ. Pedagogové se seznámí s&#160;možným způsobem výuky polytechniky a naučí se, jak rozvíjet nově získané kompetence dětí a žáků jednoduchým a názorným způsobem a jak vše využívat v jejich každodenní práci. </p><p style="text-align&#58;justify;">Tímto způsobem budou proškoleni také žáci a studenti středních a vyšších pedagogických škol, aby mohli nové přístupy uplatňovat ve své budoucí pedagogické praxi.<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Logolink_IKAP.jpg" alt="" style="background-color&#58;#ffffff;font-size&#58;14px;margin&#58;5px;" /><br></p><br></div>28. 8. 2019 15:05:20Střední průmyslová škola Otrokovice zahájila realizaci programu „Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechnických disciplín pro lektorskou činnost v MŠ a ZŠ".2019-08-27T22:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Mala_technicka_univerzita.jpg2. 9. 2019 8:33:25http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMartina Pokorná
Vyhlášení soutěže Luční klip64464<p><strong>Soutěž podporuje fantazii a pohybové aktivity dětí. Vhodná pro děti z MŠ, 1. stupeň ZŠ, SVČ, DDM a mateřská centra. Registrace do soutěže je možná do 30. 9. 2019.</strong></p><p><span aria-hidden="true"><br></span></p><p><span aria-hidden="true"><br></span></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>KDO JSME?<br>Naš projekt&#160;&quot;Luční hity&quot; ukrývá taneční písničky pro kluky a holčičky. Ať už jste velcí nebo malí. Zavedeme vás na kouzelnou louku, kde je hodně živo. Každá písnička vám představí některého ze zajímavých obyvatel louky. Pokud budete dobře naslouchat, možná se i něco naučíte. Písničkové texty a některé ukázkové klipy najdete na webu&#58;&#160;<a href="https&#58;//www.lucnihity.cz/"><font color="#0066cc"></font></a><font color="#0066cc"><a href="http&#58;//www.lucnihity.cz/">www.lucnihity.cz</a></font><a></a>.&#160;Vzhledem k&#160;tomu, že jedním z aspektů projektu &quot;Luční hity&quot; je podporovat rozvoj fantazie a pohybových aktivit dětí, vypisujeme soutěž s názvem &quot;LUČNÍ KLIP&quot;.<br></p><p>KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?<br>Účastníkem soutěže se může stát každá mateřská škola nebo 1. stupeň základní školy bez ohledu na zřizovatele, ale také Mateřská centra, Střediska volného času, Domy dětí a mládeže a další zájmové skupiny.<br></p><p>ZADÁNÍ?<br>1/ Nejpozději 30.9.2019 se přihlašte do soutěže na náš email&#58; lucnihity@gmail.com<br>2/ Na základě vaší přihlášky vám zašleme „Luční hity&quot; k výběru.<br>3/ Vymyslete si a natrénujte choreografii na některý z &quot;Lučních hitů&quot;. Výsledek své práce natočte (např. mobilem, fotoaparátem, kamerou) a zašlete nám dle instrukcí nejpozději 31.10.2019.<br>4/ Všechna videa budou zveřejněna na youtube a dalších internetových médiích spojených s projektem, kde od 1.11.2019 do 30.11.2019 proběhne hlasování / likování. Klipy s nejvyšším počtem liků budou odměněny. Vyhodnocení proběhne na začátku prosince, aby odměny bylo možné předat nejpozději do Vánoc.<br></p><p>JAKÉ JSOU ODMĚNY?<br></p><p>1.Místo<br>Finanční odměna pro školské zařízení / skupinu ve výši 10.000,--<br>Vánoční představení animačního programu &quot;Luční hity&quot; zdarma<br>Profesionální natočení a zpracování klipu, který se účastnil soutěže<br>Projektové dárky pro účastníky - CD, trička, plakáty<br></p><p>2.místo<br>Vánoční představení animačního programu &quot;Luční hity&quot; zdarma<br>Profesionální natočení a zpracování klipu, který se účastnil soutěže<br>Projektové dárky pro účastníky - CD, trička, plakáty<br></p><p>3. místo<br>Vánoční představení animačního programu &quot;Luční hity&quot; zdarma<br>Projektové dárky pro účastníky - CD, trička, plakáty<br></p><p>4. - 5. místo<br>Projektové dárky pro účastníky - CD, trička, plakáty<br></p><p></p><p>KONTAKTNÍ INFORMACE&#58;<br>Web&#58;<a href="https&#58;//www.lucnihity.cz/"><font color="#0066cc">www.lucnihity.cz</font></a><br>FanWeb&#58; <a href="https&#58;//www.facebook.com/Lucnihity/">www.facebook.com/Lucnihity/</a><br>Email&#58; lucnihity@gmail.com<br>Telefon&#58; +420 775 315 389</p>27. 8. 2019 8:20:55Soutěž podporuje fantazii a pohybové aktivity dětí. Vhodná pro děti z MŠ, 1. stupeň ZŠ, SVČ, DDM a mateřská centra. Registrace do soutěže je možná do 30. 9. 2019.2019-08-26T22:00:00Z/SiteCollectionImages/4_Příroda%20a%20krajinky/kvítek%20s%20motýlem.jpg27. 8. 2019 8:48:57http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopŠimon Pečenka
Unikátní svět dřeva a Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností 67272<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Unikátní svět dřeva a Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností&#160;</strong><strong>jsou názvy dvou projektů Erasmus+, KA1, které podpořila Evropská unie a pozitivně tak</strong><strong> </strong><strong>ovlivní žáky a pedagogy</strong><strong> Střední odborné školy Luhačovice </strong><strong>v&#160;následujících 2&#160; letech.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Ten první projekt se týká <strong>12 žáků oboru Design a zpracování dřeva</strong> (včetně pedagogického doprovodu), kterým umožní <strong>čtyřtýdenní stáže v&#160;Kaunasu v&#160;Litvě</strong> na podzim 2019 a 2020.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Co můžeme očekávat?</strong> Ucelený pohled na design a zpracování dřeva v&#160;Litvě, v&#160;zemi, která je nazývána „zemí dřevěných soch&quot;, kde je na vysoké úrovni design a restaurátorství, především klasicistního nábytku, unikátní je rovněž spojení tradičního řemesla s&#160;moderním současným designem. <strong>Partnerem v&#160;tomto projektu je odborná škola Kauno technikos profesinio mokymo centras</strong>, stáže budou probíhat v&#160;jejich dílnách i na externích pracovištích. Důležité je nejen osvojení odborných dovedností<strong> (ECVET),</strong> ale <strong>také zlepšení odborné a jazykové komunikace,</strong> zvýšení znalostí v&#160;ICT, rozvoj multikulturních dovedností. Žáci se naučí samostatnosti, týmové spolupráci a zodpovědnosti a tím budou konkurenceschopnější na trhu práce i v&#160;dalším odborném vzdělávání.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Druhý podpořený projekt</strong> se zaměřuje na <strong>zlepšení angličtiny pedagogů „nejazykářů&quot;</strong> a tím zprostředkovaně na zvýšení kompetencí žáků školy, a dále <strong>na zvýšení kompetencí managementu školy.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>6 pedagogů absolvuje </strong><strong>&#160;</strong><strong>čtrnáctidenní kurzy</strong> v&#160;Anglii &#160;s&#160;cílem většího <strong>zapojení</strong> těchto vyučujících <strong>jako doprovodných osob na zahraničních stážích</strong>, mezinárodních setkáních a zvýšení <strong>možnosti vyučovat některá odborná témata v&#160;cizím jazyce (CLIL)</strong>.</p><p style="text-align&#58;justify;">2 členové vedení školy využijí <strong>týdenních kurzů zaměřených na management škol</strong> s&#160;tématy vzdělávací systémy, metody a formy práce, projektová výuka, vlastní hodnocení škol, organizace projektů, prezentace škol apod.</p><p style="text-align&#58;justify;">Další aktivitou bude <strong>job shadowing (stínování)</strong>, který &#160;zrealizujeme v&#160;partnerské škole<strong> Srednja šola Zagorje, kde</strong> bychom rádi navázali na dřívější spolupráci, naplánovali další mezinárodní aktivity, workshopy, využili jejich bohatých zkušeností např. z&#160;<strong>oblasti zdravého životního stylu a ekologie.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Na oba projekty jsme získali celkem 61 535 €. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Documents/eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right.jpg" alt="eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right.jpg" class="ms-rtePosition-1" style="margin&#58;5px;width&#58;270px;height&#58;78px;" />&#160;<br></p><p><br></p>8. 8. 2019 8:19:06Dva nové projekty Erasmus+ začne od podzimu realizovat Střední odborná škola Luhačovice a v následujících 2 letech tak pozitivně ovlivní své žákyně/žáky i pedagožky/pedagogy. 2019-08-07T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/travel.jpg11. 9. 2019 6:55:12http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováJana Šuráňová
Publikace pro zájemce o studium v zahraničí67287<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Národní informační centrum pro mládež vydalo publikaci pro zájemce o studium v zahraničí. Publikace obsahuje informace o stipendiích a programech nabízených zahraničními vysokými školami, jazykových kurzech, letních školách nebo odborných stážích v zahraničí.<br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Studium nebo stáž na vysoké škole v zahraničí je dnes běžná věc a patří k nejčastějším formám mobility vůbec. Dobu strávenou na studiích v&#160;zahraničí řadí zpětně 99 % osob k těm nejzajímavějším, ne-li nejlepším životním zkušenostem.</p><p style="text-align&#58;justify;">Studium v zahraničí je podstatně snazší než práce v zahraničí. Školy přijímající mezinárodní studentky a studenty jsou na ně připraveny, nabízejí často adaptační jazykové kurzy, podporu a kulturní program. Přizpůsobují se formou, jazykem i typem studia. Zkušenosti získané pobytem a studiem v&#160;zahraničí jsou vysoce ceněné na trhu práce. </p><p style="text-align&#58;justify;">Publikace je rozdělena do několika kapitol a přináší ucelené informace pro všechny zájemkyně a zájemce o následující oblasti&#58; </p><ul><li>stipendia a programy nabízené vysokými školami</li><li>jak to jde jinak</li><li>jazykové kurzy v zahraničí</li><li>letní školy</li><li>odborné stáže </li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Publikace je ke stažení v&#160;souboru zde <a href="/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Documents/Studium%20v%20zahraničí%20NICM.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Studium v zahraničí NICM.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; Národní informační centrum pro mládež, <a href="http&#58;//www.nicm.cz/" target="_blank">www.nicm.cz</a>&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br><strong><em></em></strong></p>19. 1. 2018 8:44:40Národní informační centrum pro mládež vydalo publikaci pro zájemce o studium v zahraničí. Publikace obsahuje mj. informace o stipendiích a programech nabízených zahraničními vysokými školami, jazykových kurzech, letních školách nebo odborných stážích v zahraničí.2019-08-06T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/78634592.jpg7. 8. 2019 6:22:43http://www.zkola.cz/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová