Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Rekonstrukce Gymnázia ve Slavičíně

Práce za více jak 10,2 mil Kč na Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně  proběhly od června do konce září dle stanoveného harmonogramu. Předání celé budovy k užívání proběhlo 29. září. Opraveny jsou elektrorozvody, vodovodní a odpadní rozovody, vzduchotechnika, topení.

Zahájení na GJP a SOŠ v zrekonstruované budově

Škola zahájila školní rok s 508 žáky a 60 zaměstnanci. Na gymnáziu jde o 25. výročí vzniku školy, které si budeme různými akcemi připomínat celý školní rok. Nyní k výročí vychází Almanach 2017, který najdete na www.gjpsosslavicin.cz a na jehož vydání se finančně podílelo město Slavičín, firmy TVD, Groz Beckert, CEBES Brumov. Děkujeme za příspěvek.

 • Práce za více jak 10 mil Kč na gymnáziu proběhly od června do konce září dle stanoveného harmonogramu. Předání celé budovy k užívání bude 30. září. Opraveny jsou elektrorozvody, vodovodní a odpadní rozovody, vzduchotechnika, topení.
 • Druhá fáze investiční akce „Půdní vestavba odborných učeben" na GY za cca 21 mil je schválena orgány IROP k financování. Nyní se připravuje veřejná zakázka na dodavatele stavby. 
 • Vedení školy připravujeme investiční akci na vybudování sportovního hřiště na pozemku SOŠ za cca 2,5 mil Kč, které na SOŠ zcela chybí. Připravuje také nákup CNC frézky z další výzvy IROP za 1,8 mil Kč.
 • Na škole pokračuje od 1.9. 2017  školní psycholog, který je žákům, rodičům  k dispozici dle náplně práce:
 • Individuální konzultace v rámci výukových či výchovných obtíží dítěte
 • Pomoc a podpora při řešení osobních problémů žáka (vztahové či rodinné záležitosti)
 • Kariérové poradenství – volba vhodného semináře, volba vysoké školy
 • Diagnostika intelektu, osobnosti

  Na škole pracují dvě Výchovné komise k řešení problémových situací žáků, Žákovský parlament, jako nástroj komunikace učitelů a žáků. Pedagogická rada, významně škole pomáhá Asociace rodičů a přátel školy
 • Finanční podpora žákům

  Asociace rodičů a přátel gymnázia i tento rok finančně podpoří první ročník G-1 na gymnáziu částkou cca 2 000,- . Za žáky děkujeme.

  SOŠ studenti mají ve všech oborech v odborném výcviku finanční podporu od firem, navíc obory Obráběč a Instalatér také ze Zlínského kraje
 • Zavádíme do předmětu Seminář z ekonomie, biologie, ICT, chemie metodu CLILčástečná výuka předmětu v anglickém jazyce. Výuka cizích jazyků na gymnáziu je dlouhodobě nabízena v němčině, francouzštině, angličtině, španělštině, ruštině a pro lékařské obory také nepovinně v latině, což gymnázium řadí nejenom ve Zlínském kraji mezi školy s nejširším výběrem cizího jazyka.
 • Proběhly seznamovací pobyty prvních ročníků na Jelenovské.
 • Zahajujeme projekt, který je zaměřen na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, využití cizích jazyků a nových metod ve výuce, spolupráci škol a potenciálních zaměstnavatelů a osobnostně profesní rozvoj pedagogů „Podpora vzdělávání na GJP a SOŠ Slavičín" v celkovém nákladu  1 160 254,- Kč
 • Novým projektem je také Mléko do škol, kde děti jednou za 14 dnů zdarma obdrží mléčný výrobek a ovoce.

Nabídka kroužků pro  školní rok – přihlásit se mohou žáci i základních škol         

Dramatický kroužek, Konverzace v JN, Konverzace v JA, Jazyk ruský, Jazyk španělský, Jazyk francouzský, Latina, Joga, Výtvarný kroužek, Sportovní hry, Chemický kroužek,  Biologický kroužek, Astronomický kroužek, Fyzikální kroužek, Základy integrálního počtu, Programování-automatizace, robotizace     

 

Pro veřejnost nabízíme školení a práce:

 • Strojírenství- výroba strojírenských výrobků z kovů a jiných technických materiálů, CNC obrábění
 • Instalatérství - rozvody vody a topení a jejich opravy
 • Elektrikářství -zhotovení elektro rozvodů a jejich opravy
 • Automechanici - běžné opravy osobních vozů, malých dodávkových automobilů, příprava na technické prohlídky, přezouvání pneu.
 • Kuchař-číšník - obsluhy při  společenských akcích

   

 

Autor:
Vložil/a: josef maryáš