Základní a základní umělecké školy

Základní a základní umělecké školy
Kvalitní škola – metodický portál

Kvalitní škola – metodický portál

S cílem maximální podpory škol a školských zařízení, jejich ředitelů a učitelů na cestě k průběžnému zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání připravila Česká školní inspekce nový metodický portál s názvem Kvalitní škola.