Střední školy a konzervatoře

Střední školy a konzervatoře
Rozsah a formy spolupráce škol se zaměstnavateli

Rozsah a formy spolupráce škol se zaměstnavateli

Spolupráce škol se zaměstnavateli má širokou podporu, ale přesná představa o stavu této spolupráce často chybí. Podrobné dotazníkové šetření mezi školami ve Zlínském kraji pomohlo zmapovat rozsah a formy spolupráce, ale i další aktivity škol.