Rodiče a veřejnost

Rodiče a veřejnost
Předškolní dítě a jeho vstup do společnosti

Předškolní dítě a jeho vstup do společnosti

S nástupem do mateřské školy dochází u dětí k navazování důležitých osobních vztahů mimo rodinu, osvojování sociálních rolí a norem. Mezi třetím a čtvrtým rokem života vstupují děti z hlediska své socializace a emočního vývoje…