Rodiče a veřejnost

Rodiče a veřejnost
Pozitivní vliv předškolního vzdělávání

Pozitivní vliv předškolního vzdělávání

Nad důležitostí předškolního vzdělávání se zamýšlí Dirk Van Damme na blogu OECD Education. Popisuje, že před více než sto lety zaváděly země, které jsou dnes členskými státy OECD, povinnou školní docházku většinou od šesti až…