Rodiče a veřejnost

Rodiče a veřejnost
Organizace soukromého sektoru vzdělávání

Organizace soukromého sektoru vzdělávání

Školský zákon z roku 2004 neobsahuje pojem soukromá škola, nýbrž hovoří o jednotlivých zřizovatelích škol. Školy běžně označované jako školy soukromé jsou školy, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo registrovanou církví, nebo náboženskou společností. Školy církevní jsou…