Rodiče a veřejnost

Rodiče a veřejnost
Kvalitní škola podle České školní inspekce

Kvalitní škola podle České školní inspekce

EDUin, s přispěním nezávislých odborníků v oblasti vzdělávací politiky a poradenské společnosti PwC, připravil další vydání analýzy věnující se stavu a vývoji vzdělávacího systému. Audit identifikuje klíčová témata českého vzdělávání současnosti a blízké budoucnosti.