Rodiče a veřejnost

Rodiče a veřejnost
Diagnostika nadaných dětí v České republice

Diagnostika nadaných dětí v České republice

Odborná diagnostika nadání a talentu spadá v ČR do činnosti Pedagogicko-psychologických poraden, které posuzuji intelektové i mimo-intelektové nadání. Vycházejí nejen z psychologického vyšetření, ale také ze zpráv a posouzení odborníky v daných oblastech (jako je…