Rodiče a veřejnost

Rodiče a veřejnost
Zpráva o rodině 2020

Zpráva o rodině 2020

Nedávno zpracovaná Zpráva o rodině 2020 byla zmíněna v prezentaci místopředsedkyně Rodinného svazu ČR Marie Oujezdské na červnové schůzi Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Ve svém vystoupení věnovaném problematice primární prevence…