Roční registrace prvňáčků do krajské knihovny zdarma

2. září 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Gabriela Winklerová
Roční registrace prvňáčků do krajské knihovny zdarma

Od 1. září do 10. října 2020 mohou rodiče zdarma zaregistrovat své prvňáčky do Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně v rámci kampaně Vesele do školy, vesele do knihovny. Již tradiční akci knihovna realizuje od roku 2017 na podporu dětského čtenářství.

„Význam čtení pro duševní vývoj dítěte je z psychologického pohledu nenahraditelný. Čtení rozvíjí jazyk, slovní zásobu. Čtením se trénuje paměť, pozornost, rozvíjí se fantazie. Děti, kterým se od útlého věku čte, a které později čtou samy, prospívají lépe ve škole, dobře se učí jazyku, dokáží se lépe vyjadřovat v mluveném i psaném projevu. Lépe se jim rozvíjí logické i abstraktní myšlení a mají větší přehled o světě kolem sebe,“ vysvětluje vedoucí dětského oddělení Jana Hoferková.

A kde lépe budovat vztah ke knížkám než v knihovně! Knihovna je místem plným příběhů, vědomostí a hlavně knihovnic a knihovníků, kteří dětem i rodičům rádi poradí, jak se v dnešní složité době přemíry informací a relativizace pravdy zorientovat, kde hledat jaká fakta nebo příběhy. Návštěvy knihovny dětem rozšíří obzory, nabídnou smysluplné trávení volného času, naučí je odpovědnosti.

Abychom rodičům a jejich dětem pomohli vztah ke knížkám budovat, nabízíme všem prvňáčkům roční registraci do knihovny zdarma. Nabídku lze využít od 1. září do 10. října 2020 v ústřední knihovně (budova 15, 14|15 BAŤŮV INSTITUT) a ve všech pobočkách.

Pro dětské čtenáře nabízíme velký výběr kvalitních knih, časopisů a audioknih, tzv. první čtení – literaturu pro začínající čtenáře nebo didaktické pomůcky. Velmi oblíbené jsou předčtenářské a logopedické kufříky a stolní hry. Na dětský průkaz je možné zapůjčit také odbornou literaturu pro rodiče (výchova v rodině, děti se specifickými potřebami čtení aj.).

Více informací na našich webových stránkách www.kfbz.cz.