Revize školních vzdělávacích programů jako první téma Sborovny sekce Zástupci ředitelů

27. únor 2022
Zástupci ředitelů škol
Autor/ka článku: Hana Kubišová
Revize školních vzdělávacích programů jako první téma Sborovny sekce Zástupci ředitelů

Ve středu 23. února 2022 se uskutečnilo 1. on-line setkání členů Sborovny sekce Zástupci ředitelů, která nově vznikla za podpory „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/ 19_078/0018903, realizováno Zlínským krajem.

Součástí on-line setkání bylo představení sekce Zástupci ředitelů, jejíž záměrem je poskytovat podporu zástupcům ředitelů, uvádět dobré příklady praxe či společně hledat řešení pro různé situace, se kterými se zástupci ředitelů mohou setkat.

“Myšlenka na vzniknutí sekce Zástupci ředitelů vznikla v průběhu dvoudenního školení pro Zástupce ředitelů SŠ a VOŠ Zlínského kraje, kdy jsme zjistili, že máme potřebu sdílet své zkušenosti a znalosti z praxe.  Společně také můžeme hledat řešení situací, se kterými se ve školství setkáváme. Ráda bych poděkovala Krajskému úřadu Zlínského kraje za podporu vzniku naší sekce, protože bez jehož pomoci by sekce nemohla vzniknout” říká vedoucí sekce Hana Kubišová.  

Po úvodní prezentaci o Sborovně následovala odborná přednáška na téma Revize školních vzdělávacích programů, kterou účastníky provedl zkušený lektor RNDr. Pavel Nezval, lektor NPI Jihomoravského kraje.

V rámci diskuze se účastníci dotkli nejen tématu revizí školních vzdělávacích programů, ale i dalších témat z každodenního života zástupců ředitelů.