Ředitelé škol a zaměstnavatelé se z iniciativy kraje radili o efektivním odborném vzdělávání

4. říjen 2017
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Ředitelé škol a zaměstnavatelé se z iniciativy kraje radili o efektivním odborném vzdělávání

​Otevřenou diskusi s řadou konkrétních praktických podnětů přinesla konference o polytechnickém a odborném vzdělávání ve Zlínském kraji, která se uskutečnila včera v Kongresovém centru ve Zlíně. Pozvání krajského radního pro školství Petra Gazdíka přijalo devadesát účastníků, především zaměstnavatelé, ředitelé odborných škol, kariéroví poradci, zástupci Krajské hospodářské komory a dalších zájmových a profesních sdružení. Konferenci připravil Odbor školství, mládeže a sportu a Strategický odbor krajského úřadu.

„Šlo o jedinečnou akci, kterou Zlínský kraj vyzval k diskusi o aktuálních tématech v oblasti školství širokou odbornou veřejnost. Velmi si vážím otevřenosti tohoto fóra a snahy všech zainteresovaných odborníků společně hledat řešení. Je dobře, že zaznívají různé, i protichůdné názory, protože tato komunikační cesta je předpokladem k vytvoření skutečně efektivní strategie odborného vzdělávání v našem regionu. Na kraji nevíme všechno, a aby mohla vzniknout účinná koncepce, potřebujeme otevřít tuto diskusi,” řekl radní Petr Gazdík.

Konference se uskutečnila jako součást realizace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Největším tématem, o němž se hovořilo, byl duální systém vzdělávání, který akcentuje praktickou složku výuky. „V současné době probíhají na více úrovních debaty o přínosu a možnostech zavádění prvků duálního systému, díky němuž žáci středních škol získávají během studia významně větší podíl praktických dovedností. Byl to také jeden z podnětů Paktu zaměstnanosti, proto byla pozornost zaměřena i na toto téma. Školství ve Zlínském kraji považuji za jedno z nejlepších v České republice, a abychom tuto pozici udrželi, je potřeba se stále učit a komunikovat se zaměstnavateli, což přispěje i k mnohem lepší uplatnitelnosti absolventů odborných škol na trhu práce,” uvedl dále radní Petr Gazdík.

O tom, že má Zlínský kraj dobře nakročeno, svědčí konstatování ředitele Odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Petra Bannerta, který ve svém příspěvku uvedl, že ve Zlínském kraji je do oborů odborného vzdělávání s maturitní zkouškou přijímán v rámci ČR suverénně nejvyšší podíl nově přijímaných žáků do středního vzdělávání.

Jak vyplývá z informací krajského odboru školství, ve školním roce 2016/17 studovalo ve Zlínském kraji v denní formě vzdělávání na středních školách všech zřizovatelů celkem 23 416 žáků, přičemž v oborech odborného vzdělávání to bylo celkem 16 261 žáků, z toho v oborech odborného vzdělávání zakončených maturitní zkouškou studovalo celkem 11 634 žáků.  (Aktuální počty k 30. 9. 2017 budou k dispozici v průběhu listopadu 2017).

Při konferenci uspořádané moderní interaktivní formou mohli účastníci pomocí mobilní aplikace dovolující každému v auditoriu zapojit se a položit přímé otázky k nastoleným problémovým okruhům. Také bylo možné anonymně vyjádřit svůj pohled na řešení konkrétního problému. Sumární výsledek tohoto hlasování byl zveřejněn na závěr každé diskuse.

Ve Zlínském kraji působí celkem 45 středních odborných škol všech zřizovatelů, z nichž se diskusního fóra zúčastnilo 21. Za sektor zaměstnavatelů přišli zástupci 14 firem.

 

KAP logo.jpg