Ředitelé/ředitelky středních škol Zlínského kraje se vzdělávali bezkontaktně

6. říjen 2020
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Ředitelé/ředitelky středních škol Zlínského kraje se vzdělávali bezkontaktně

Historicky první online Tematické setkání ředitelů SŠ a VOŠ pořádané v rámci  projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání a rozvoje na pro území Zlínského kraje (KAP) se uskutečnilo 29. září 2020 v prostředí MS Teams.

Program setkání byl přizpůsobený této formě. V úvodu akce vystoupil radní Zlínského kraje pro oblast školství Petr Gazdík a vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Stanislav Minařík s informacemi od vedoucích jednotlivých oddělení. O aktuálním dění a přípravě reflektivních zpráv pohovořil odborný garant projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) Petr Pagáč, členové realizačního týmu projektu KAP Jitka Šimková, Radovan Výsmek a Lenka Baťová představili probíhající aktivity, plánované akce v projektech KAP a IKAP. V následujících dvou hodinách seznámila Hana Poláková management škol s aktuálními právními záležitostmi, novinkami v oblasti legislativy a školského práva.

Jakou máme zkušenost z této distanční formy vzdělávání? Zlínský kraj nepřestává vzdělávat ředitele škol i v době koronavirové, nejen žáci se musí vzdělávat distančně. Ačkoliv účast byla poměrně vysoká (46 připojení) a pro předávání informací byl formát akce dostatečný, ředitelům i lektorům obecně velmi chybí osobní kontakt, sdílení informací, vzájemné konzultace a upřednostňují prezenční formu setkání. „Pevně věřím, že se všichni potkáme osobně na některé z příštích akcí projektu KAP“, řekl Stanislav Minařík.