Ředitelé jsou klíčovými aktéry ve vzdělávacím systému Zlínského kraje

30. září 2019
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Ředitelé jsou klíčovými aktéry ve vzdělávacím systému Zlínského kraje

Přes třicet nově jmenovaných vedoucích pracovníků a pracovnic škol a školských zařízení se sešlo 25.-26. září ve Velkých Karlovicích na dvoudenním vzdělávacím semináři, který zorganizoval Zlínský kraj prostřednictvím projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání na území Zlínského kraje.

Ředitelé a ředitelky jmenovaní do svých funkcí v posledních dvou letech se zúčastnili série přednášek zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností, legislativu vztahující se k řízení škol a školských zařízení, organizačně provozní záležitosti a aktuality z krajského úřadu.

„Jsem přesvědčen, že investice do lidí, kteří přebírají zodpovědnost za vzdělávání našich dětí, je prioritní jak z pohledu rozvoje jim svěřených organizací, tak z pohledu celkové úrovně kvality vzdělávání v kraji,” uvedl radní Petr Gazdík, který s účastníky absolvoval část programu a vedl s nimi diskuzi k aktuálním tématům vztahujícím se ke školství v našem kraji.

Zlínský kraj se dlouhodobě zaměřuje na podporu vzdělávání managementu všech škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele. Další plánovanou novinkou bude vzdělávání určené pro zástupce a zástupkyně na školách a akce na míru šité potřebám pedagogickým pracovníkům v našem regionu.